BUS BANNERI
BUILD UP Skills in English BUILD UP Skills in Russia BUILD UP Skills in Estonia Ruotsin lippu

BUILD UP Skills Finland – lisää energiaosaamista rakennustyömaille

Projektin keskeinen tavoite on saada aikaan rakentamisen toimintakulttuurissa laatukeskeinen koulutus- ja muutosprosessi sekä auttaa saavuttamaan rakennusalalle asetetut kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet.

Keskeisinä toimenpiteinä projektissa:
  • kootaan ja dokumentoidaan energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt,
  • tuotetaan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa koulutusmateriaalia,
  • suunnitellaan täydennyskoulutusohjelmat ja järjestetään pilottikoulutuksia sekä rakennusalan kouluttajien että rakennusalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi,
  • koordinoidaan etenemissuunnitelman toteuttamisesta ja viestitään aktiivisesti projektin toimenpiteistä ja tuloksista toimijaverkostolle.
Projekti kestää lokakuusta 2013 maaliskuuhun 2016 ja siinä toteutetaan keväällä 2013 valmistunutta etenemissuunnitelmaa. Projekti tukee osaltaan kansallisia linjauksia rakentamisen energiatehokkuuden edistämisestä ja työssä toimivien osaamisen kehittämisestä.

Koulutusmateriaalit viidellä kielellä

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt on koottu PowerPoint-esityksiin. Kaiken kaikkiaan 10 eri aiheeseen pureutuvat opetusmateriaalit on julkaistu osiossa BUILD UP Skills -koulutusmateriaalit.

Opetusmateriaalit on julkaistu myös kieliversioina: ruotsi, venäjä, viro ja englanti.


Energiatehokas rakentaminen – pilottikoulutukset 2015

Hankkeessa syntyvää energiatehokkaan rakentamisen materiaalia testataan ja otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa järjestettävissä kaksipäiväisissä pilottikoulutuksissa. Kurssikonseptia kehittää ja koulutuksen toteuttaa TTS (Työtehoseura). Koulutuksia järjestetään sekä rakennusalan opettajille että rakennustyömaiden työntekijöille. Rakennusalan opettajille järjestettiin pilottikoulutus TTS:n tiloissa Vantaalla 29.-30.1.2015 ja toinen koulutustilaisuus pidettiin Tampereella 10.-11.9.2015.

Työntekijöiden täydennyskoulutusta
, jossa päivitetään osaamista napakoilla täsmäopetuspaketeilla työmaan ”muutosagenteille”, pilotoitiin keväällä 16. ja 23.4.2015. Muutosagenteille järjestettiin alkutalvesta kaksi tilaisuutta 12.1. ja 19.1.2016. Lisätietoja Minna Kuuselalta, minna.kuusela@tts.fi.

Tutustu tarkemmin koulutuspäivien ohjelmaan sivulla BUILD UP Skills -pilottikoulutukset.

Energiatehokkuuslähettiläs toiminnassa

RistoTenhunen valittiin hankkeen materiaalien ja uusien toimintatapojen puolestapuhujaksi. Lähettilästoiminta lähti käyntiin alkuvuonna 2015. Risto kontaktoi ja kiertää työmailla, yrityksissä ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa kertomassa mitä uutta energiatehokkaaseen rakentamiseen on löydetty hankkeen puitteissa. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä energiatehokkuuslähettilään kanssa, ota yhteyttä hankkeen koordinaattoriin Irmeli Mikkoseen, irmeli.mikkonen@motiva.fi.

Motiva, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Työtehoseura (TTS) toteuttavat hankkeen yhteistyössä. TTY keskittyy koulutusmateriaalin sisältöön sekä tuotantoon ja TTS koulutuksen kehittämiseen ja pilottikoulutusten toteuttamiseen. Motiva toimii hankkeen koordinaattorina sekä vastaa viestinnästä, etenemissuunnitelman toteutuksen koordinoinnista ja toimijaverkoston yhteistyöstä.

Lisätietoa projektista:


Motiva Oy
Irmeli Mikkonen,
irmeli.mikkonen@motiva.fi, puh. 040 700 1466

Motiva-konserni tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja. Motiva-konserniin kuuluvat Motiva Oy ja Motiva Services Oy.

Tampereen teknillinen yliopisto
Olli Teriö
olli.terio@tut.fi, puh. 040 849 0295

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Työtehoseura
Minna Kuusela
minna.kuusela@tts.fi, puh. 044 714 3695

TTS työtehoseura

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien tuottavuutta, toiminnallisia ratkaisuja ja energia- ja ekotehokkuutta.


co-funded-iee-horiz fi
Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän verkkosivuston sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä. EASME ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa siitä, miten siinä olevaa tietoa käytetään.


Sivua päivitetty viimeksi 14.4.2016

Tulosta sivu