Sähkönkulutus

Kotitalouksissa kuluu nyt sähköä liki 20 TWh vuodessa. Tämä selviää Kotitalouksien sähkönkulutus 2011 -tutkimusraportista. Kotitalouksien sähkönkäyttö on kasvanut vuodesta 2006 vuoteen 2011 yli kahdella terawattitunnilla.

Sähkönkulutuksen kasvu on kokonaisuudessaan asuntojen lämmitykseen liittyvää sähkönkäyttöä. Kodin laitteiden sähkönkäyttö on pysynyt entisellään, sillä valaistuksen ja televisioiden ja niiden lisälaitteiden valmiustilakulutusten lasku kattaa muiden laitteiden kulutuksen kasvun.

Valaistuksen sähkönkäyttö on liki puolittunut

Asuntojen sähkönkäytöstä valaistukseen kuluu enää 8 prosenttia, kun valaistuksen osuus vuonna 2006 oli vielä 14 prosenttia. Energiatehokkaiden lamppujen osuus on kasvanut, kun tehottomimmat lamput, kuten hehkulamput, ovat poistuneet markkinoilta.

Televisioiden sähkönkäyttö väheni viidessä vuodessa 32 prosentilla ollen nyt 3 prosenttia asuntojen sähkönkäytöstä. Niiden lukumäärä ei kotitalouksissa enää juuri kasva, mutta suuri osa laitekannasta uudistui tarkastelujaksolla. Vuosina 2007-2010 myytiin yli 1 760 000 LCD-televisiota. Uusista laitteista suurimmalla osalla valmiustilakulutus on ekosuunnitteluasetuksen mukaisesti alle 1 W ja useimmissa on jo sisäänrakennettu digiviritin. Televisioiden ruutukoon kasvu on lisännyt kulutusta, mutta valmiustilakulutusten lasku on kääntänyt laiteryhmän kokonaiskulutuksen laskuun.

Tietotekniikan laitteiden sähkönkäyttö on kasvanut nopeasti. Se on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut, koska laitteet ovat yleistyneet nopeasti. Laitekannassa tapahtunut tehostuminen – siirtyminen pöytäkoneista kannettaviin – ei riitä kumoamaan volyymikasvua. Laitteiden osuus asuntojen sähkönkäytöstä on nyt neljä prosenttia. Tietokoneiden määrä on kasvanut voimakkaasti ja yhä harvempi talous pärjää ilman tietokonetta ja laajakaistayhteyttä. Vuonna 2011 tällaisia talouksia oli enää 15 prosenttia, kun vuonna 2006 niitä oli vielä 40 prosenttia.

Myös auton lämmitykseen käytettävä sähkön määrä on selvässä kasvussa, koska lohkolämmittimen rinnalla käytetään yhä useammin sisätilalämmitintä. Autolämmityksen osuus kotitalouksien sähkönkäytöstä on nyt kolme prosenttia.

Lämmitysjärjestelmien ja lämmityksen sähkönkäyttö kasvaa

Vuoden 2006 kulutustapatutkimuksessa havaittiin, että ei-sähkölämmitteisissä omakotitaloissa selittämättä jääneen kulutuksen osuus muodostui suureksi erityisesti puu- ja öljykeskuslämmitteissä taloissa. Tämän arvioitiin johtuvan sähkön lisääntyneestä käytöstä tuki- ja lisälämmitykseen näissä lämmitysmuodoissa. Epäilys osoittautui nyt oikeaksi. Sähkönkäyttö lisä- ja tukilämmitykseen on kasvanut erityisesti öljylämmitteisissä pientaloissa, joissa öljylämmityksen rinnalla käytetään ilma- ja ilmavesilämpöpumppuja. Kaukolämmitteisten omakotitalojen sähkönkäyttö on selvästi matalampi kuin muiden omakotitalojen.

Vesikiertoinen lattialämmitys yleistyy uudisrakennusten lämmönjakotapana. Lattialämmityksen kiertovesipumput kuluttavat noin 25 prosenttia enemmän energiaa kuin patterilämmityksen, mikä osaltaan lisää lämmitysjärjestelmien sähkönkäyttöä. Myös koneellisen ilmanvaihdon yleistyminen lisää sähkönkäyttöä. Koneellinen ilmanvaihto parantaa sisäilman laatua ja lämmön talteenotto myös energiatehokkuutta. Uusimmissa ratkaisuissa tuloilma lämmitetään sähköllä myös kaukolämmöllä ja öljyllä lämmitetyissä taloissa.

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -tutkimuksessa selvitettiin kotitalouksien sähkönkäyttöä ja sen jakaantumista eri laitteille sekä sähkönkäytön kehitystrendejä. Saatuja tuloksia hyödynnetään muun muassa asuntojen sähkösuunnittelussa, energiankäytön neuvonnassa ja sähkönkäytön ennusteissa. Tutkimuksen on toteuttanut Adato Energia Oy ja sitä ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry ja Energiateollisuus ry.

Lisätietoja:

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 – Tutkimusraportti (pdf) (635 KB)(Adato Energia Oy)Sivua päivitetty viimeksi 20.5.2015

Tulosta sivu

Muualla palvelussa

Näin säästät energiaaSähkönsäästö

Muualla verkossa

Tiedätkö, paljonko kulutat sähköä? Opi lukemaan energiayhtiösi tarjoamaa sähköisiä kulutustietoja, niin pystyt tarttumaan turhaan kulutukseen!