Kulje viisaasti-rgb-945x265px-96dpi-logo

Viisaan liikkumisen edistämisestä

Liikenteen määrään ja kulkutapajakaumiin – ja sitä kautta liikenteen energiankulutukseen ja ympäristövaikutuksiin – vaikutetaan ennen kaikkea liikennejärjestelmän hallinnalla, maankäytön suunnittelulla ja viestinnällä.

Viisaaseen liikkumiseen kannustamista erilaisin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi. Kyse on sekä tiedollisesta ohjauksesta että myös palvelujen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä ja markkinoinnista.

Yhdyskuntarakennetta ja eri liikennemuotojen infrastruktuuria ja palveluja on kehitettävä sellaisiksi, että liikkumiseen ja kuljetuksiin tarvitaan nykyistä vähemmän autoja, ja että energiatehokkaammista kulkutavoista – kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteestä – tulisi autoille kilpailukykyisiä vaihtoehtoja.

Suurin osa liikenteen energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä syntyy nykyään tieliikenteestä. Tieliikenne kuluttaa paljon energiaa henkilö- ja tonnikilometriä kohti ja aiheuttaa monia muita haittoja, kuten melua, hiukkaspäästöjä ja ruuhkia.

Viisaalle liikkumiselle on kehitetty oma visuaalisen ilme, joka sitoo yhteen eri toimijoiden tekemän työn.

Viisaan liikkumisen tunnuksia ja aineistoja on mahdollista käyttää viisasta liikkumista edistävän ohjaustyön viestinnässä muun muassa verkkopalveluissa, uutiskirjeissä, julkaisuissa ja muussa viestintäaineistossa.

Motiva valvoo ja ohjaa ilmeen käyttöä tiettyjen kriteerien mukaan.

Lisätiedot:
Viisas liikkuminen >>>


Sivua päivitetty viimeksi 19.4.2016

Tulosta sivu


Tätä on viisas liikkuminen – iso
Kuva suurenee klikkaamalla.