kulje-viisaasti-logot-20160810-01

Fiksusti liikuttu työmatka lisää hyvinvointia ja tuo kustannussäästöjä

Työhön liittyvään liikkumisen voivat vaikuttaa sekä työntekijä että työnantaja. Työntekijöiden kannustaminen liikkumaan työmatkat esimerkiksi pyöräillen, kävellen tai joukkoliikenteellä, lisää työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi se vähentää pysäköintipaikkojen tarvetta. Näin ollen työnantaja saa tästä kustannussäästöjä. Kestävästi tehdyt matkat vähentävät myös päästöjä ja pienentävät ruuhkia.

Työmatkaliikenteen järkevä suunnittelu tukee yrityksen ympäristö-, energiatehokkuus- ja työhyvinvointitavoitteiden saavuttamista. Siitä hyötyvät sekä organisaatio itse että yhteiskunta ja ympäristö.

Vastuullinen työantaja tukee työntekijöiden viisasta liikkumista. Jo pienillä toimenpiteillä, kuten järjestämällä pyöräilijöille asianmukaiset suihku- ja vaatteidenvaihtotilat, on merkitystä.Tutustu kestävän työmatkaliikkumisen edelläkulkijoihin.

AP_pyöräilijät pieni
TEE TESTI

Onko sinun työpaikkasi edelläkulkija? Selvitä se nopeasti testin avulla .Tätä on viisas liikkuminen

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Viisaasti liikkumalla tarpeeton liikennesuorite vähenee. Ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Mikäli henkilöauton käyttö on välttämätöntä, kannattaa suosia autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntäpysäköintiä ja taloudellista ajotapaa. Fiksua on myös valita mahdollisimman pienikulutuksinen auto.

Keinot ja työkalut yhdessä paikassa

Olemme keränneet tälle sivustolle keinoja ja työkaluja, joiden avulla työnantaja voi kannustaa työyhteisöä liikkumaan kestävämmin sekä listan palveluntarjoajista, jotka tarvittaessa auttavat pääsemään alkuun.
  • Oman työyhteisön liikkumisen tilaa voi kartoittaa fiksustitöihin.fi -verkkosivustolla.
  • Työnantajan keinoja -osioon on kerätty tietoa erilaisista kestävän liikkumisen muodoista.
  • Työnantajalla on suuri joukko työkaluja, kuten testejä ja kampanjoita, joita voi voi hyödyntää fiksun liikkumisen edistämiseen.
  • Työpaikan kestävän liikkumisen palveluntarjoajat auttavat työyhteisöä muun muassa tekemään liikkumissuunnitelmia ja edistämään fiksua liikkumista.

Työpaikkojen viisaan liikkumisen edistämiseksi tehtävää työtä koordinoi Motiva Oy Liikenneviraston toimeksiannosta.


Sivua päivitetty viimeksi 18.1.2017

Tulosta sivu