Hankkeistus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Maa- ja rakennuslain edellyttämä pääsuunnittelija kannattaa palkata heti hankkeen alkuvaiheessa, jo tonttia valittaessa. Myös muut suunnittelijat ja vastaava työnjohtaja on järkevää kiinnittää hankkeeseen varhaisessa vaiheessa.

Energiaa säästävän talon tekeminen on tavallista rakentamista, mutta vaatii kaikilta projektiin osallistuvilta huolellista työtä ja tervettä ammattiylpeyttä. Paikallinen rakennusvalvonta sekä rakennusalan yhdistykset ja järjestöt auttavat hyvien ammattilaisten löytämisessä.

Talonrakennusprojekti voidaan jakaa suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Suunnitteluvaihe jakautuu rakennushankkeen suunnitteluun ja itse talon suunniteluun. Hankesuunnittelussa suunnitellaan koko hankkeen läpivieminen. Hankesuunnitteluun kuuluu muun muassa rahoituksen ja aikataulun suunnittelu sekä eri suunnittelijoiden ja rakentajien palkkaaminen.Sivua päivitetty viimeksi 27.5.2014

Tulosta sivu

Muualla verkossa


Arvostamme mielipidettäsi

Haluamme kehittää sivustomme sisältöä ja käytettävyyttä käyttäjien toivomaan suuntaan. Palautteesi on meille erittäin arvokas. Toivottavasti vastaat palautekyselyymme, se vie aikaasi vain 5 minuuttia.

Vastaan nytVastaan myöhemminEi kiitos