Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen varierar mycket

Finländarnas vattenförbrukning varierar; förbrukningen är 90-270 liter per invånare och dygn. Varje finländare använder i medeltal 155 l vatten per dygn, medan målnivån är ca 130 liter per dygn. Tappvarmvattnet står för omkring en femtedel av energiförbrukningen i ett bostadshus. Varmvattenförbrukningen per person är 40-50 l/dygn.

Användarvanor och vattenarmatur i nyckelställning

Användarvanorna har stor inverkan på vattenförbrukningen, t.ex. går det i medeltal 60 liter vatten till en femminutersdusch och fem gånger så mycket till ett karbad. Vattenförbrukningen påverkas också av vattenarmaturens egenskaper och skick. Det lönar sig att satsa på den senaste tekniken när man väljer vattenarmatur.

I dagens engreppsblandare kan man begränsa det maximala vattenflödet till fyra liter per minut. I nya WC-stolar är spolmängden t.o.m. mindre än fyra liter, eller också kan man välja spolmängd efter behov.

Vattenmätare i lägenheterna minskar förbrukningen

Vid nybyggnad lönar det sig för bostadsbolag att installera vattenmätare i de enskilda lägenheterna. När vattenledningsnätet förnyas är det också bra att utreda om det går att installera mätare till rimliga kostnader. Undersökningar visar att vattenmätare minskar vattenförbrukningen med 15-20 % per person.

Updaterad sist 15.12.2009

Printa