Anvisningar för byggare

Att bygga ett småhus är ett krävande projekt. För många familjer är det också den ekonomiskt största investeringen i livet. Därför lönar det sig att utnyttja olika branschers sakkunskap vid planeringen och genomförandet.

Grundtanken i den gällande bygglagen och -förordningen är att allt byggande ska utföras av sakkunniga. En familj som uppför ett eget hus är inte längre byggare utan byggherre.

I den här avdelningen går vi igenom sådant som man särskilt måste tänka på i olika skeden av byggprojektet, när målet är ett energieffektivt småhus.

Ett småhusbygge består av:
  • projektplanering,
  • teknisk planering av huset och
  • det egentliga byggnadsskedet.

De energieffektivitetskrav som satts som mål borde beaktas ända från början, alltså redan i projektplaneringsskedet, då man fattar beslut som är viktiga för hela projektet, t.ex. väljer planerare och byggare som ansvarar för genomförandet.


Updaterad sist 25.04.2016

Printa