Blogit 2015


14.9.2015 10.00

Hyvä julkinen kaupanteko takaa myös innovaatioiden syntymisen

Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Julkisten hankintojen tiedetään edustavan merkittävää ostovoimaa, jolla voi vaikuttaa sekä energia-, ympäristö- että elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin. Jos vain osaa ja rohkenee.
Uusi hallitusohjelmammekin nostaa esille julkisten hankintojen merkityksen. Tarpeelliseksi ja tehokkaaksi nähdään merkittävien panostusten kohdistaminen bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen demonstraatioihin ja pilotteihin. Katseet ovat viime vuosina suuntautuneet meidän skandinaavisiin naapurimaihin, Tanskaan ja Ruotsiin, jossa kannustinjärjestelmät ja demonstraatiohankkeet ovat tuoneet ympäristöliiketoimintaa vahvemmin esille. Myös Hollannin panostukset kiertotalouden edistämiseksi kiinnostavat.

Maiden menestystarinoita ei voi selittää pelkästään meitä vahvemmalla markkinointi- ja myyntiosaamisella hyvän teknisen osaamisen lisäksi. Pitäähän sitä kysyntääkin olla, valistunutta ja osaavaa sellaista. Julkisen hankintayksikön ympäristömyönteisempi valinta pohjautuu loppujen lopuksi omiin tavoitteisiin ja tietotaitoon.

Sekä Tanskassa että Ruotsissa on meitä perinteisesti vahvempi ympäristöpolitiikka ja kunnianhimoiset tavoitteet, jotka ohjaavat toimijoita. Tanskassa noin 15 suurinta julkista hankintayksikköä ja aluehallintoa ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin priorisoiduille hankintakohteille. Näistä käydään vuoropuhelua yritysten kanssa. Pitkäjänteisellä yhteiskehittämisellä ohjataan julkista kulutusta kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Verkostomaista työtä koordinoidaan keskitetysti valtion rahoituksella. Lopputuloksena syntyy uusia liiketoimintamalleja.

Ruotsissa ympäristöpolitiikan toimeenpanoa on vuodesta 1999 ohjannut 16 kansallista tavoitetta. Tämä peruspilari on säilynyt hallituksesta toiseen. Näiden pohjalta maassa on vakiintunut myös kestävien ja hankintojen tavoitteet ja käytännöt. Tavoitteet ovat edistäneet innovaatioiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä julkisten hankintojen avulla. Ruotsalaiset yritykset ovat tottuneita vaativiin asiakkaisiin ja haluavat, että asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia myös seurataan. Vaativat asiakkaat auttavat yritystä kehittymään.

Eikä tähän olisi päästy ilman vahvaa valtion tahtotilaa ja tukea. Perinteisten rahoitustukijärjestelmien ja pilottihankkeiden lisäksi maissa on vahva valtion rahoittama neuvonta ja vertaistukitoiminto. Näin saadaan hankintayksiköiden ja yritysten vuorovaikutus pysyväksi ja hyvillä käytännöillä edistetään kotimaamarkkinoiden toimivuutta.

Ruotsissa toimii 1.9. alkaen uusi valtion hankintavirasto, Upphandlingsmyndigheten. Heidän tehtävänään on tukea julkisia hankintayksiköitä kehittämällä ja välittämällä tietoa, työkaluja ja menetelmiä. Uuden, noin 50 virkamiehen organisaation tavoitteena on kehittää hyvää julkista kaupankäyntiä, fokus kestävissä, innovatiivisissa ja tehokkaissa hankinnoissa.

Kun katsomme naapurimaidemme menestystä, muistakaamme siis, että sen takana ovat konkreettiset ja muuttumattomat valtion tavoitteet, pitkäjänteisyys ja yhdessä kehittämisen meininki.
Isa-Maria Bergman blogikuva
Kirjoittaja Isa-Maria Bergman on Motivan materiaalitehokkuuden liiketoiminta-alueen johtaja.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiSivua päivitetty viimeksi 13.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.