Blogit 2015


26.5.2015 13.00

Innovatiiviset ympäristöteknologiat nopeammin markkinoille

Matti Lanu, tekninen johtaja, VTT

Tavoitteet päästöjen ja jätteiden ja toisaalta kulutuksen vähenemisestä tiukentuvat. Siksi yhä useampi markkinoille tuleva tuote hyödyntää ympäristömyönteisyyteen liittyviä teknisiä väittämiä: se tuottaa vähemmän jätettä tai käyttää jätteen paremmin hyödyksi, päästöt ovat pienemmät tai energiankulutus vähäisempää. Ostajan on tiedettävä, mihin valmistajan väitteet perustuvat ja voiko niihin luottaa; tämä korostuu erityisesti uuden innovatiivisen teknologian kohdalla.

ETV eli Environmental Technology Verification on Euroopan komission käynnistämä ja johtama, eurooppalainen teknologian todentamisen menettely. Se on käytössä 28 maassa ja se keskittyy kolmeen teknologian osa-alueeseen: veden käsittely ja veden laadun tarkkailuun, jäte- ja resurssihävikkiin sekä energiateknologioihin. Vastaavia kansallisia menettelytapoja on käytössä myös Kanadassa, USA.ssa, Japanissa ja Koreassa. Euroopassa Tanska on ollut edelläkävijä ETV:ssa.

Innovatiivisuudella on nähty olevan erityisen iso rooli ympäristömyönteisten teknologioiden kehittämisessä. Menettelyn tavoitteena on vauhdittaa eurooppalaisten innovatiivisten tuotteiden markkinoille pääsyä luomalla yhtenäinen menettely väittämien todentamiselle. Menetelmä tukee myös erityisesti pk-yritysten markkinoillepääsyä, koska pienille yrityksille tuotteiden ominaisuuksien todentaminen on merkittävämpää ja raskaampaa kuin isoille valmiiksi tunnetuille toimijoille.

ETV:n avulla yritysten on mahdollista saada yhdellä kertaa koko Euroopan laajuisesti uskottava näyttö teknologiansa suorituskyvyn väittämien todenmukaisuudesta ympäristön näkökulmasta. Menettely on yrityksille täysin vapaaehtoinen, mutta se on ainoa yhdenmukainen tapa todentaa Euroopan markkinoilla esittämänsä ympäristöväittämät. Konkreettinen tulos on ETV-prosessin myötä saatu lausunto komission ylläpitämillä verkkosivuilla sekä mahdollisuus käyttää tätä aineistoa omassa markkinoinnissa.

Myös EU:n Horizon 2020 – ohjelmassa ETV on mainittu ympäristöpuolen hauissa yhtenä kriteerinä, koska halutaan varmistaa, että tutkimushankkeiden tulokset ovat nopeammin valmiita markkinoille ja toisaalta tukea Eurooppalaisten innovaatioiden kaupallistamista.

ETV ei ole sertifiointia tai standardeihin nojautuvaa hyväksyntää. ETV tarjoaa mahdollisuuden todentaa innovatiivisten ratkaisujen suorituskykyä, eikä siinä ole hyväksymisen tai hylkäämisen piirteitä. VTT Expert Services Oy toimii Suomessa ETV-todentajana ja muutama toimeksianto on asiassa jo menossa. Euroopassa on käynnissä kymmeniä todentamishankkeita. Toivottavasti Suomi ei jää junasta!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä blogin kirjoittajaan.
Matti Lanu blogikuva
Kirjoittaja Matti Lanu toimii VTT:llä teknisenä johtajana.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiSivua päivitetty viimeksi 13.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.