Blogit 2016


29.1.2016 8.00

Digitalisaatiolla tehot irti cleantech-hankinnoista

Santtu Hulkkonen, Solved – The Cleantech Company

Suomalaisen cleantechin kysyntä ja isot mahdollisuudet ovat maailmalla. Maailman valloitus vaatii rohkeutta, kunnianhimoa, osaamista ja näyttöjä. Referenssit ovat ratkaisevassa roolissa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tarvitsemme investointeja ja hankintoja, joilla on merkittävää vaikuttavuutta.
Jotta saamme kaikki tehot irti cleantech-osaamisestamme, tarvitsemme uusia keinoja ja ennakkoluulotonta asennetta. On tärkeää valjastaa julkiset hankinnat tukemaan yritysten liiketoimintaa. Näin luodaan ensiarvoisen tärkeät kotimarkkinat ja samalla saamme edistettyä ilmasto- ja energiatavoitteita. Muistelen, että EU:n alueella julkinen sektori vastaa lähes 2/3 koko cleantech-markkinoista. Monissa julkishallinnon organisaatioissa hankintojen osuus kustannuksista on 50–90 prosenttia.

Lähes kaikki julkisten hankintojen kanssa asioivat allekirjoittavat seuraavan väittämän: Osallistava ja monipuolinen markkinavuoropuhelu olisi tärkein vaikuttavuustekijä hankintaprosessissa, mutta käytännössä markkinavuoropuhelu puuttuu monista hankinnoista kokonaan tai se on hyvin puutteellista.

Keskeinen kysymys onkin: miten tehdä julkisten hankintojen markkinavuoropuhelu niin, että palveluiden tuottavuus ja vaikuttavuus lisääntyvät merkittävästi? Vastaus on digitalisaatio. Sen avulla saadaan hyödyt irti innovaatioista ja optimaalisimmista cleantech-ratkaisuista.

Hallitusohjelmassa tavoitellaan viiden prosentin innovatiivisten hankintojen osuutta kaikista julkisista hankinnoista. Jotta tavoite toteutetaan, on kaikissa hankinnoissa ehdottomasti huomioitava cleantech-näkökulmat, sillä ne tuovat suoraan tehokkuutta ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Näin digitalisaation avulla voidaan tehostaa markkinavuoropuhelua:
  • Vaikuttavuus: julkisten hankintojen vaikuttavuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi niin, että etusijalle laitetaan ratkaisut joilla on merkittävää vaikuttavuutta (työllisyys, uusi liiketoiminta, ympäristö, vienti jne.).
  • Nopeus: nopeutetaan julkisen hankinnan kilpailuttamisen alkuvaihetta ja siinä noudatettavia menettelytapoja ja käytäntöjä.
  • Tuottavuus: parannetaan hankinnan määrittelyn laatua ja siten investoidun euron tuottoa.
  • Skaalautuvuus: tarjotaan huippuosaamista ja parhaita käytäntöjä yksittäisiin hankkeisiin, jaetaan ja monistetaan osaaminen ja käytännöt samantyyppisten hankintojen välillä ympäri Suomen.

Solvedissa olemme vuosien 2012–2014 aikana kehittäneet digitaalisen, tietoturvallisen ja käyttäjäystävällisen yhteiskehittämisalustan. Sen avulla voidaan entistä tehokkaammin ratkoa kuntien ja yritysten monitahoisia haasteita liittyen esimerkiksi energiajärjestelmiin, rakentamiseen tai liikkumiseen. Solvedin toimintamalli perustuu monialaiseen yhteiskehittämiseen (co-creation) asiakkaan, hänen sidosryhmiensä ja laajan asiantuntijaverkostomme välillä.

Solvedin yhteiskehittämisalusta soveltuu parhaiten alkuvaiheen hankekehitykseen, kuten julkisten hankintojen alkuvaiheen markkinavuoropuheluun. Heinolassa kokeillaan parhaillaan – ensimmäistä kertaa Suomessa – digitaalista markkinavuoropuhelua 1960-luvulla rakennetun kerrostalon peruskorjauksen yhteydessä. Marjatie 3:ssa sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus toteutetaan ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti hyödyntämällä alueen yritysten osaamista. Hankkeeseen osallistetaan julkisia toimijoita, paikallisia yrityksiä ja laajaa asiantuntijaverkostoa niin, että optimiratkaisut onnistutaan löytämään tehokkaasti. Samantyyppiseen yhteiskehittämiseen soveltuvia kohteita löytyy tuhansia pelkästään Suomesta.

Digitaalista markkinavuoropuhelumallia on tarkoitus pilotoida 20 kaupungissa eri puolilla Eurooppaa. Solved haastaa yhdessä Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Motivan ja ICLEI:n (mailman johtava kaupunkien kestävän kehityksen verkosto) kanssa eurooppalaisia kaupunkeja mukaan kokeilemaan digitaalista markkinavuoropuhelua. Suomesta kokeiluun kutsutaan mukaan viisi kaupunkia. Lisätietoja allekirjoittaneelta.

Asia on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Digitalisaation avulla voimme tehokkaammin ja fiksummin käyttää julkisia varoja liiketoiminnan, ympäristön ja yhteiskunnallisen hyödyn edistämiseksi.
Santtu Hulkkonen blogikuva
Kirjoittaja Santtu Hulkkonen on cleantech-yrittäjä ja asiantuntijapalvelu Solved.fi:n perustaja. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Cleantech Finlandin ohjelmajohtajana. www.solved.fi


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiSivua päivitetty viimeksi 13.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.