Blogit 2016


13.9.2016 12.00

Työllistetään hankinnoilla ja säästetään miljoonia

Elina Ojala, asiantuntija, Motiva

Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Miksi näin kannattaisi tehdä?

Pilottien kautta pysyväksi toimintamalliksi

Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen ja työllistämisehdon käyttö hankinnassa on mahdollista jo nyt sekä myös tulevan hankintalain puitteissa. Tarvitaan strategista johtamista, työkaluja ja koulutusta sekä kannustavia esimerkkejä, jotta sosiaaliset näkökulmat saadaan mukaan vahvemmin kilpailutuksiin.

Kokeiluita on Suomessakin jo tehty. Vuonna 2015 alkaneessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa Hankinnoista duunia (Handu) -yhteishankkeessa kokeillaan laajamittaisesti työllistämisehdon soveltamista julkisissa hankinnoissa neljässä kunnassa. Hankkeeseen osallistuvat Helsingin, Vantaan, Espoon ja Oulun kaupungit. Tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistämiseen.

Motiva kouluttaa

Työllistämisehdon käyttö herättää kuitenkin paljon ennakkoluuloja ja kysymyksiä:
  • Saadaanko riittävästä tarjouksia?
  • Mistä löytyvät sopivat työllistettävät?
  • Millä aloilla työllistämisehtoa kannattaa käyttää?

Motiva järjesti keväällä 2016 hankkeen kunnille koulutuksia teemalla Työtä julkisilla hankinnoilla. Koulutusten tavoitteena on antaa kaupunkien hankintoja tekeville henkilöille tietoa siitä, mitä kaikkea sosiaalinen vastuu hankinnoissa voi tarkoittaa ja miten sitä voi toteuttaa käytännössä. Koulutuksilla sitoutetaan myös kaupunkien hankintahenkilöstöä työllistämistä ja sosiaalista vastuuta koskeviin strategisiin tavoitteisiin sekä tarjotaan työkaluja käytännön työhön.

Syksyn aikana on luvassa myös kaupunkien yhteisiä toimialakohtaisia koulutuksia palvelu- ja rakennusurakkasektoreiden hankintoihin. Koulutukset ovat suunnattu hankkeen kunnille.

Konkreettiset esimerkit ovat haluttuja koulutuksiin. Työllistämisehtoa jo hankinnoissa soveltaneiden kokemukset ja koulutusten osallistava ilmapiiri madaltavat kynnystä uusien toimintatapojen käyttöönottoon.

Itseopiskelumateriaali kaikkien käyttöön

Koulutusten pohjalta on tuotettu itseopiskelumateriaali THL:n Handu-hankkeen verkkosivuille. Materiaali, joka julkaistaan Kuntamarkkinoiden aikaan 15.9., tarjoaa perustiedot työllistämisen mahdollisuuksista.

Kevään koulutusten materiaaliin voi tutustua THL:n Hankinnoista duunia -verkkosivuilla: Hankinnoista duunia! -hanke

Elina_Ojala – Motiva_Oy – blogikuvaKirjoittaja Elina Ojala on Motivan hankintapalvelun asiantuntija. Motiva auttaa julkisia hankkijoita kestäviin hankintoihin liittyvien kysymysten ratkaisemisessa.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö julkaisee syksyn 2016 aikana kaksi vieraskynäkirjoitusta sosiaalisten näkökulmien huomioimisesta ja työllistämisehdon käytöstä hankinnoissa.Blogikirjoitus on julkaistu alun perin 12.09.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön hankinnat.fi -sivustolla.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiSivua päivitetty viimeksi 13.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.