Blogit 2017


27.10.2017 11.00

Kuntapäättäjät, teille tuli postia vastuullisista elintarvikehankinnoista!

Elina Ojala ja Elina Ovaskainen

Kaikille Suomen kuntapäättäjille on jaettu opas helpottamaan vastuullisten elintarvikehankintojen tekemistä esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa.
Oppaan yhtenä päätavoitteena on lisätä vastuullisten suomalaisten elintarvikkeiden osuutta julkisissa hankinnoissa. EU:n yhteisillä sisämarkkinoilla kotimaisuutta ei voida käyttää julkisten hankintojen kriteerinä, sillä se olisi muiden maiden tuottajia kohtaan syrjivää. Siksi on haluttu tunnistaa erityisesti niitä laatutekijöitä, joissa Suomi on edelläkävijä ja joita voidaan hyödyntää julkisissa hankinnoissa.

Opas ei vielä yksin takaa vastuullisia hankintoja. Kunnan tai kaupungin strategiassa tulisi määritellä painotukset myös hankinnoille. On tärkeää esimerkiksi linjata, miten vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan hankinnoissa. Opas antaa suosituksia kriteerien laadintaan, kun kunta on omat tavoitteensa linjannut.

Seinäjoen kunnanvaltuutettu Mikko Muilu, nosti omassa blogissaan 23.10. esiin kysymyksen, miksi luomutuotanto on valittu oppaassa ympäristökriteeriksi. Hän tuo myös esiin, että helpoin tapa muuttaa kouluruokailua kestävämmäksi, on lihan ja eläintuotteiden käytön vähentäminen. Onkin hyvä ottaa huomioon, että kestävien ruokavalintojen edistäminen lähtee ruokapalveluiden ruokalistasuunnittelusta ja lisäämällä esimerkiksi kasvisten määrää ruokavaliossa. Tämä myös kuntapäättäjien on hyvä pitää mielessä. Opas toimii työkaluna siinä vaiheessa, kun ruokalistan mukaisia elintarvikehankintoja lähdetään tekemään.

Ympäristökriteerien laadinta lain ohjaamiin julkisiin hankintoihin on erittäin haastavaa. Kriteerien on oltava avoimia ja todennettavissa. Esimerkiksi tuotanto-olosuhteet ovat eri maissa hyvin erilaisia. Tarkasteltavia muuttujia on paljon ja todentaminen on usein haastavaa, esimerkiksi syntyvien hiilidioksidipäästöjen osalta. Sertifioitu luomutuotanto on yksi tuotantomuoto, joka perustuu Neuvoston asetuksen (EY N:o 834/2007) hyväksymä status ja jota voi käyttää julkisissa hankinnoissa laatuperusteena. Vastuullisuudella on kokonaisuudessa monia eri ulottuvuuksia, joista luomu on yksi. Hankinnoilla voidaan edistää myös esimerkiksi sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista vaikkapa työllistämällä heikossa työmarkkina-asemassa olevia.

Kannustamme kaikkia kuntia ottamaan rohkeasti puntariin arvot, joiden perusteella mietitään tavoitteita elintarvikkeiden hankinnoille. Näemme, että vastuullisuus on aihe, josta kannattaa myös valtuustosaleissa keskustella. Opas vastuullisten elintarvikkeiden hankintaan antaa toivottavasti työkaluja niin kuntapäättäjille kuin hankintoja tekeville. Jos jokin asia mietityttää, niin Motivan hankintapalvelu auttaa vastuullisten hankintojen suunnittelussa!
Elina Ojala ja Elina Ovaskainen blogikuva
Kirjoittajat Elina Ojala ja Elina Ovaskainen ovat Motivan kestävän kuluttamisen sekä hankintojen asiantuntijoita. Autamme julkisia hankkijoita kestäviin hankintoihin liittyvien kysymysten ratkaisemisessa.Oppaan on postittanut kuntapäättäjille maa- ja metsätalousministeriö osana valtioneuvoston periaatepäätöksen julkisisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista -toteutusta.

Mikko Muilun blogikirjoitus: Motivan opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiSivua päivitetty viimeksi 10.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.