Blogit 2017


22.5.2017 11.00

Vastuullisempia elintarvikehankintoja julkisiin ruokapalveluihin – yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla eteenpäin

Elina Ovaskainen, asiantuntija, Motiva

Julkiset keittiöt tarjoavat noin 380 miljoonaa ruoka-annosta vuosittain, ja julkinen sektori käyttää lähes 350 miljoona euroa vuodessa ruuan ja sen raaka-aineiden hankintaan. Ei ole siis yhdentekevää, millaisilla kriteereillä nämä hankinnat tehdään.

Avainsanana yhteiskehittäminen

Uudet elintarvikkeiden vastuullisuuskriteerit julkisen sektorin toimijoiden käyttöön julkaistiin maaliskuussa. Niiden päätavoite on lisätä suomalaisten elintarvikkeiden osuutta julkisissa hankinnoissa sekä kannustaa markkinoita vielä vastuullisempiin tuotteisiin ja tuotantoon.

Opasta ja kriteereitä valmisteltiin laajassa yhteistyössä elintarvikesektorin toimijoiden kanssa ja kävimme monipuolisen keskustelun siitä, mitä kestävä kehitys ja vastuullisuus elintarvikeketjussa tarkoittavat. Ilman rakentavaa, koko sektorin yhteistyötä, emme olisi päässeet niin laajaan lopputulokseen kun mitä opas tällä hetkellä pitää sisällään. Kiitos siis yhteistyöstä!

Ruoantuotannolla on useita vastuullisuuden ulottuvuuksia, jolloin väistämättä keskustelut joskus joutuvat törmäyskurssille. Se, kuinka arvotamme eri vastuullisuuden ulottuvuuksia, ei ole helppo tehtävä, mutta julkisen hankkijan on toimittava hankintalain puitteissa ja toisaalta asetettava vastuullisuuden tavoitteet kunnan tai kaupungin oman hankintastrategian pohjalta.

Todentaminen, miten se tehdään?

Haasteellisinta kriteerien työstämisessä oli kriteerien todentamiskeinojen löytäminen ja kriteerien laadinta sellaiseksi että ne eivät rajoita kilpailua. Viime syksynä, kun aloitimme kriteerien työstön uskoin, että saamme aikaan useita hyviä ympäristökriteereitä.  Ajattelin, että maanviljelyksessä ravinteidenkierto tai erilaisten ilmastopäästöjen mittaukset voisivat olla toimivia kriteereitä (tutkittua tietoa kyllä löytyy!).

Todentamisen vaikeus nousi kuitenkin esteeksi näille kriteereille. Ympäristökriteereiden taustalle tarvitaan edelleen enemmän tutkimusta ja vertailtavuutta eri alueiden ja maiden välillä. Toisaalta oli positiivista huomata, että Suomessa on tehty jo vuosikymmeniä työtä tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja niiden osalta todentamismenetelmien löytäminen kriteerien taustalle oli melko helppoa.

Koko maan kattava roadshow

Toukokuun lopussa käynnistämme roadshown, jonka puitteissa järjestämme EkoCentrian kanssa noin 20 valmennustilaisuutta elintarvikehankinnoista ympäri Suomea. Tilaisuuksissa käydään läpi, mitä vastuullisuus julkisissa elintarvikehankinnoissa tarkoittaa, kuinka kriteereitä voi kilpailutuksissa käyttää, mitä uusi hankintalaki tarkoittaa elintarvikehankintojen osalta ja millaisia paikallisia hankintoja olisi mahdollista tehdä. Tilaisuuksissa on hyvä mahdollisuus jo käynnistää mahdollisia markkinavuoropuheluita tilaajien ja toimittajien välillä.

Elina Ovaskainen blogikuvaKirjoittaja Elina Ovaskainen on Motivan kestävän kuluttamisen asiantuntija. Motiva auttaa julkisia hankkijoita kestäviin hankintoihin liittyvien kysymysten ratkaisemisessa.

Tutustu kriteereihin: Elintarvikkeet


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiSivua päivitetty viimeksi 10.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.