Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015

Energiatehokkuussopimukset – Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015

Julkaisun kieli
Suomi
Laajuus
53 sivua
Julkaisuvuosi
2016

Kuvaus

Raportissa on esitetty yhteenveto toimenpideohjelmaan liittyneiden energiavaltaisen teollisuuden yritysten ja niiden toimipaikkojen raportoimista vuoden 2015 energiatiedoista, energiansäästötoimenpiteistä ja energiatehokkuusjärjestelmän toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä.


Sivua päivitetty viimeksi 9.8.2017