Muut tiedotteet 2013


12.12.2013 14.00

TEM: Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä ministeriöstä uuteen Energiavirastoon

Energiamarkkinavirasto muuttuu vuoden vaihteessa Energiavirastoksi. Samalla sen tehtävät lisääntyvät, kun virastoon siirtyy energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Nämä energiapolitiikan toimeenpanotehtävien uudelleenjärjestelyt sisältyvät uuteen lakiin Energiavirastosta, jonka valtioneuvosto esittää vahvistettavaksi presidentin esittelyssä 13.12.2013. Uuden lain myötä nykyinen laki ja asetus Energiamarkkinavirastosta kumoutuvat.

Merkittävin Energiavirastoon siirtyvistä tehtävistä on työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain Motiva Oy:ltä tilaama energiatyöohjelma sekä aihepiiriin liittyvä valmistelutyö ja seuranta. Energiavirasto toimii jatkossa työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle kuuluvien energiatehokkuussopimus- ja energiakatselmustoimintojen viranomaistasoisena koordinoijana.

Lisäksi virasto vastaa energiakatselmustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta. Viraston koordinaation piiriin siirtyy myös kuluttajien energianeuvonta yhtenä energiatyöohjelman osa-alueena.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä virastoon siirtyvät energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointi, seuranta ja raportointi sekä eräitä EU:n energiapolitiikan toimeenpanoon liittyvien komiteoiden kansallisia tehtäviä.

Energiavirasto hallinnoi jatkossa myös tuotteiden ekosuunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia koskevia asioita työ- ja elinkeinoministeriön toimialan osalta.

Virasto edustaa Suomea omalla tehtäväalueellaan kansallisissa ja kansainvälisissä keskusvirastotasoisissa tehtävissä ja toimii asiantuntijana erityyppisissä yhteistyöelimissä ja -ryhmissä, joiden tehtävät koskettavat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistä.

Tulevan Energiaviraston henkilöstöresursseja kasvatetaan uusien tehtävien myötä yhteensä seitsemällä henkilötyövuodella. Näistä kolme hoidetaan viransiirtoina ministeriöstä.

Lisätiedot:

hallitussihteeri Christina Snellman, TEM, puh. 029 506 0009

ylijohtaja Riku Huttunen, energiamarkkinavirasto, puh. 029 5050 011


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.