Muut tiedotteet 2013


24.1.2013 13.00

TEM ja YM: Vihreän talouden ja cleantech-ratkaisujen edistämisestä pyydetään lausuntoja

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö ovat yhdessä valmistelleet linjauksia siitä, miten muun muassa julkisilla hankinnoilla, taloudellisella ohjauksella sekä toimintamalleja kehittämällä voidaan vähentää ympäristöhaittoja, edistää cleantech-ratkaisujen kaupallistamista ja innovaatioita sekä luoda työpaikkoja. Valtion ja kuntien tulee näyttää esimerkkiä sekä luoda edellytyksiä kestävämmille uusille ratkaisuille.

Hallituksen on tarkoitus päättää keväällä kahdesta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, jotka ovat ”Uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistäminen julkisissa hankinnoissa” sekä ”Kestävä kulutus ja tuotanto – Vähemmästä Viisaammin”.  Periaatepäätösten pohjana ovat cleantechin strategisen ohjelman linjaukset sekä Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaehdotus.

Cleantech-ratkaisujen hankintoja koskevassa periaatepäätöksessä tavoitteena on, että julkinen sektori hankkii uusia cleantech-ratkaisuja vähintään 300 miljoonalla eurolla vuosittain, mikä on noin yksi prosentti julkisten hankintojen kokonaisarvosta. Lisäksi mm. rakentamista, liikkumista ja ruokailua koskeville hankinnoille ehdotetaan konkreettisia tavoitteita ja hankintaperiaatteita. 

Hallitus ehdottaa kestävien hankintojen neuvontapalvelun perustamista. Lisäksi valtionhallinnon tulee nykyistä järjestelmällisemmin seurata energia- ja ympäristötavoitteiden toteuttamista. Ministeriöt haluavat myös kannustaa edelläkävijäkuntia ja innovaatiokeskittymiä uusien cleantech-ratkaisujen kehittämisessä.

Vähemmästä viisaammin -periaatepäätös tavoittelee energiaviisasta ja mukavaa asumista, laadukasta ruokaa, jota ei haaskata sekä sujuvaa ja vähän kuormittavaa liikkumista. Keinoina ehdotetaan liikenteen verotuksen uudistamista, ohjaus- ja rahoitusmalleja, jotka kannustavat energiaremontteihin sekä elintarvikeketjuun vastuullisuusmerkintää. Kotitalouksia tulee kannustaa arkipäivän energiaviisauteen sähkön ja lämmön kulutuksessa. Tavoitetta edistävät myös kahdeksan ennakkoluulotonta hanketta, joissa kokeillaan ekotehokkaita ratkaisuja liikkumisessa, asumisessa ja ruokailussa.

Ministeriöt pyytävät lausuntoja eri organisaatioilta ja toimijoilta 5.3.2013 mennessä.

Ehdotukset periaatepäätöksiksi löytyvät verkkosivulta:

Lisätietoja:


Mari Pantsar-Kallio, työ- ja elinkeinoministeriö
puh. 029 506 4212 
(VNP cleantech-ratkaisut)
etunimi.sukunimi@tem.fi

Taina Nikula, ympäristöministeriö
puh. 050 306 6945  
(VNP Vähemmästä viisaammin sekä VNP cleantech-ratkaisut)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kirsti Vilén,  työ- ja elinkeinoministeriö
puh. 050 396 0090  
(VNP cleantech-ratkaisut) 
etunimi.sukunimi@tem.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.