Muut tiedotteet 2013


25.10.2013 12.00

Trafi: Trafi perää rohkeita avauksia tulevaisuuden liikenteen puolesta

”Liikenteen tulevaisuuden läpimurrot tehdään uusien näkökulmien ja rohkeiden avausten avulla”, sanoi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Kari Wihlman: ”Nykyaikainen viranomainen toimii mahdollistajana. Liikenteen viranomaisena me Trafissa olemme valmiita ennakkoluulottomasti katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja toimimaan aktiivisesti tulevaisuuden vastuullisen liikenteen puolesta.”

”On löydettävä uusia malleja sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä. Uutta ajattelua tarvitaan liikenteen hinnoittelun kehittämisessä, liikenteen ympäristötietoisuuden lisäämisessä, tulevaisuuden uusia liikennepalveluja luotaessa sekä sen varmistamisessa, että pääsemme takaisin liikenneturvallisuuden kärkimaiden joukkoon”, painotti Kari Wihlman.

Tieto ja kokonaisuuden hallinta pääosissa tulevaisuuden liikennetietopalvelujen luomisessa

Tulevaisuuden liikennetietopalveluiden on vastattava ketterästi asiakkaiden tarpeisiin. Viranomaisen palvelujen avulla mahdollistetaan vastuullinen liikkuminen niin liikkujalle kuin liikenteen toimijalle.

”Helppokäyttöisten ja oikeasti hyödyllisten palveluiden luominen on yksi Trafin päämääristä”, totesi ylijohtaja Mia Nykopp puheenvuorossaan: ”Yksinkertaistaminen ja yhteistyö ovat avainsanoja tulevaisuuden palveluiden luomisessa.”

Tärkeää on laadukas tieto ja sen hyödyntäminen, myös kansainvälisesti. ”Palvelukokonaisuudet liitetäänkin osaksi liikenteen toimijoiden prosesseja. Asiakasnäkökulmasta katsottuna tämä säästää ihmisten aikaa, kun aikaisemmin fyysistä asiointia vaatineet viranomaistoiminnot sujuvat jatkossa sähköisesti tai jopa automaattisesti. Olenkin varma, että pystymme kehittämään liikennetietopalveluja tarpeiden aallonharjalla, jos vain osaamme katsoa oikein”, visualisoi Nykopp: ”Trafi panostaa alan yhteistyöhön vahvasti, jotta saamme rohkeita ja ennakkoluulottomia uusia palveluja kaikkien suomalaisten käyttöön.”

Teknologian tuomat mahdollisuudet rakentavat uudenlaista liikennejärjestelmää

Wihlman ja Nykopp puhuivat Trafin tänään 25.10.2013 järjestämässä Liikenteen tila -seminaarissa. Tilaisuudessa puhui myös liikenneministeri Merja Kyllönen.

Ministeri Kyllönen korosti puheessaan tiedon, tiedonhallinnan ja uusien teknologisten mahdollisuuksien merkitystä. ”Liikenteen ja liikennejärjestelmän perusalusta on tänä päivänä fyysisen infrastruktuurin lisäksi myös tieto ja tiedonhallinta. Yhteiskunnan digitalisoituminen ja robotisaatio tulevat yhdessä mahdollistamaan aivan uudenlaisen liikennejärjestelmän rakentumisen”, ministeri Kyllönen ennusti.

Liikenteen tulevaisuus tuo muutoksia ja mahdollisuuksia liikkumiseen

”Liikenteen tulevaisuuteen liittyy epävarmuuksia, mutta jotain tiedetään myös melko varmasti. Seuraavien vuosikymmenien aikana henkilöautoilu kokee suuria murroksia, kun fossiilisen öljyn käyttö polttomoottoreissa vaiheittain loppuu, auton hallinta automatisoituu ja yksityisautoilun kasvu taittuu”, arvioi tilaisuudessa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja liikennevaliokunnan jäsen Oras Tynkkynen (vihr.).

Seminaarissa puhui myös Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kilpailukyvystä logistiikassa.

Trafi painotti seminaarissa seuraavia näkökulmia eri liikennemuotojen osalta liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Rautateillä huomio tasoristeysturvallisuuteen, merenkulussa tietopääoman hyödyntämiseen

Rautatieturvallisuuden näkökulmasta Trafi painottaa keskittymistä tasoristeysturvallisuuden parantamiseen, rautatietoimijoiden täsmällisen viestinvaihdon tärkeyteen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuuteen. Esimerkiksi tasoristeysonnettomuuksien vähentämiseksi olisi erityisen tärkeää, että tasoristeysten poisto painottuisi riskiarvioinnin perusteella niihin tasoristeyksiin, joissa suurin osa onnettomuuksista tapahtuu.

Merenkulun puolella Trafi painottaa mahdollisuutta sääntelyn vähentämiseen toimijoiden vastuullisuuden lisääntyessä, merellisen tiedon saatavuuden tärkeyttä merenkulun turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämiseksi ja toimijoiden turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Esimerkiksi kotimaanliikenteen matkustaja-aluksille tulee saada entistä toimivampana käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmä.

Ilmailussa muutos ei saa uhata turvallisuutta, tieliikenteessä tilastotiedon hyödyntäminen tärkeää

Ilmailun näkökulmasta katsottuna keskeiset asiat löytyvät turvallisuusjohtamisen jatkuvasta kehittymisestä, raportointikulttuurin ehdottomasta rehellisyydestä sekä siitä, että jokainen ottaa vastuun turvallisuudesta omalta osaltaan. Esimerkiksi hyvän turvallisuuskehityksen ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää, ettei turvallisuusraporttien tietoa suodateta.

Tieliikenteen puolella raskaan liikenteen onnettomuuksien vähentäminen, tilastojen ja tiedon keräämisen hyödyntäminen ja ajoneuvokannan uudistaminen ovat keskeisiä näkökulmia. Esimerkiksi kysymys vastakkaisten ajosuuntien rakenteellisesta erottamisesta teillä, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h, tulisi nostaa uudestaan perinpohjaiseen tarkasteluun.

Tilaisuutta voi seurata Trafin nettisivujen kautta osoitteessa .
 
Lisätietoja:

viestintäjohtaja Anna Jokela, puh. 0400 439 955, anna.jokela(at)trafi.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.