Muut tiedotteet 2013


30.5.2013 11.00

YM: Suomessa on ympäristölle haitallisia tukia lähes kolmen miljardin edestä

Suomessa on ensimmäistä kertaa selvitetty ympäristön kannalta haitallisten tukien määrä. Ympäristöministeriön julkaiseman selvityksen mukaan ympäristön kannalta haitallisia tukia on Suomessa lähinnä energia-, liikenne- ja maataloussektoreilla. Näistä liikenteen osuus on suurin.

Mahdollisten ympäristön kannalta haitallisten tukien yhteenlaskettu summa on lähes kolme miljardia euroa vuodessa ja ne ovat pääosin epäsuoria verotukia.Tarkastellut tuet lisäävät merkittävästi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöä sekä siitä ilmastolle aiheutuvia vaikutuksia. Niillä on merkittäviä vaikutuksia myös vesistöjen tilaan, ilmanlaatuun sekä luonnon monimuotoisuuteen.

"Maailmanlaajuisesti fossiilisia tuetaan edelleen kaksi kertaa enemmän kuin vähäpäästöisiä energialähteitä. Kannustimet on muutettava sellaisiksi, että voidaan siirtyä puhtaisiin ratkaisuihin. Muutos voi tapahtua alan sisällä niin, että tuetaan vähäpäästöisiä ratkaisuja fossiilisten sijaan", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Liikennesektorilla tukipolitiikka on varsin pitkälle kansallisesti ratkaistavissa. Osa liikenteen tuista ohjaa liikkumis- ja asumisvalintojamme autoriippuvaisempaan suuntaan. Parhaillaan ministeriöissä valmistaudutaankin liikenteeseen liittyvien verotuskäytäntöjen uudistamiseen.

Energiasektorin verotuet ovat huomattavan suuria verrattuna esimerkiksi ilmastotoimien rahoitukseen. Niiden karsiminen ja uudelleen suuntaaminen on niin ikään merkittävä mahdollisuus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tässä tulee edetä myös EU:n ja globaalilla tasolla ympäristöhyötyjen varmistamiseksi.

Maataloustuet perustuvat EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, jonka menojen osuus EU:n budjetista on merkittävä. Yhteinen maatalouspolitiikka luo raamin maataloustuille, mutta kansallisilla toimilla on varmistettava niiden ympäristövastuullisuus. Maatalous on suurin yksittäinen vesistöjen ravinnekuormittaja: maatalouden osuus ihmisen aiheuttamasta fosforikuormituksesta vesistöihin on noin 65 ja typen päästöistä noin 55 prosenttia.

Taustoittava selvitys toteutettiin osana laajempaa valmisteluprosessia, jonka valtionvarainministeriö käynnisti yhteistyössä ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Ympäristölle haitallisten tukien taustakartoitus sisältyy pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmaan, jonka tavoitteena on ekologisesti kestävän kasvun ja työllisyyden edistäminen. Tulevaisuudessa taloudellinen kasvu ja hyvinvointi on pystyttävä tuottamaan huomattavasti vähäisemmällä luonnonvarojen käytöllä ja ympäristön kuormituksella. Kestävän talouskasvun saavuttaminen edellyttää yhteiskunnan tuen asteittaista vähentämistä energia- ja materiaali-intensiivisille sekä päästöjen kannalta epäedulliselle rakenteelliselle kehitykselle.

Taulukko – Ympäristölle haitalliset tuet (pdf) (55.6 KB)

 

Lisätietoja:

erityisavustaja Sini Eräjää, ympäristöministeriö, puh. 040 772 3585, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö, puh. 0400 232 763, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

finanssineuvos Outi Honkatukia, valtiovarainministeriö, puh. 040 4857 246, etunimi.sukunimi@vm.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.