Tiedotteet 2013


3.12.2013 9.00

Lämpöpumput muuttavat teollisuuden hukkalämmön hyödyksi

Lämpöpumppujen käyttö teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisessä yleistyy nopeasti. Lämpöpumpun avulla saadaan hyötykäyttöön etenkin matalalämpötilainen hukkalämpö, jota syntyy teollisuudessa paljon. Sen uudelleenkäyttö muilla tavoin on usein ongelmallista.

Suomen teollisuuden energiankäytöstä arviolta noin 54 terawattituntia, reilusti yli kolmasosa, karkaa vuosittain hyödyntämättömänä lämpönä ympäristöön. Taloudellisesti kannattavin keinoin hukkalämpöä on mahdollista hyödyntää 4 terawattitunnin verran vuodessa.

”Kyseessä on erittäin suuri säästömahdollisuus. Teollisuuden lämpö- ja polttoainesäästöt ovat viime vuosina kasvaneet noin terawattitunnilla vuodessa. Tuotannon ylijäämälämmön tehokkaampi hyödyntäminen voi moninkertaistaa säästöt”, sanoo Motivan yksikönpäällikkö Hille Hyytiä.

Lämpöpumppu muuttaa haalean kuumaksi

Teollisuuden poistohöyryt ja -kaasut sekä jäte- ja jäähdytysvedet sisältävät lähes aina hyödyntämiskelpoista lämpöä. Suurin osa tuotannon hukkalämmöstä on lämpötilaltaan alle 55-asteista. Näin matalien lämpötilojen hyödyntäminen on monessa laitoksessa ongelmallista, sillä tuotantoprosessi vaatii useimmiten kuumempaa lämpöä. Lämpöpumppu ottaa talteen haaleankin hukkalämmön ja nostaa sen lämpötilan korkeammaksi, jotta se sopii käytettäväksi omassa tuotannossa tai laitoksen ulkopuolella esimerkiksi kaukolämpöverkossa.

”Lämpöpumppujen hyödyntämisestä on jo hyviä esimerkkejä eri toimialoilta, joten yritysten kannattaa katsoa omia prosessejaan ennakkoluulottomalla tavalla uusien, yllättävienkin ratkaisujen löytämiseksi. Myös laitetoimittajat kannattaa haastaa kehittämään uusia ratkaisuja”, sanoo Hyytiä.

Lämpöpumppu leikkaa polttoaineen tarvetta

Teollisuuslaitoksessa lämpöpumpun käyttö korvaa ostoenergiaa, kuten kattilahöyryä tai kaasunpolttoa. Lämpöpumppu vähentää primäärienergian kulutusta ja sen tuotannosta syntyviä päästöjä. Toisaalta se lisää kohteen sähkönkulutusta ja mahdollisesti myös huipputehontarvetta.

”Kansallisella tasolla kokonaisuus kuitenkin ratkaisee. Erityisesti, jos ylijäämälämmön käytöllä voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, on sillä myös kansallista merkitystä”, Hyytiä toteaa.

Suomessa lämpöpumppuinvestoinnit ovat verrattain kannattavia toteuttaa. Pohjolassa lämpöpumppuratkaisujen kannattavuutta lisää sähkön alhainen hintataso.

Uudet tuotantolaitokset kannattaa suunnitella sellaisiksi, että hukkalämpövirrat käytetään hyödyksi mahdollisimman tarkkaan. Uusiin laitoksiin on mahdollista rakentaa lämpöpumpputekniikalle soveltuva matalalämpötilaverkosto, joka hyödyntää tuotannon haaleaa hukkalämpöä.

Jäteveden lämpö talteen Espoossa

Lämpöpumppujen avulla viileä, jopa 10-asteinen, hukkalämpö on mahdollista saada talteen ja hyödyksi. Näin tapahtuu ensi vuonna Espoossa, kun HSY:n Suomenojan jätevedenpuhdistamon yhteyteen nousee Fortumin lämpöpumppulaitos. Laitos ottaa puhdistetusta jätevedestä vuosittain talteen jopa 300 gigawattituntia lämpöä, jolla lämmitetään useita kymmeniä tuhansia espoolaiskoteja.

”Jäteveden hukkalämmön hyödyntäminen lämpöpumppujen avulla vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 148 000 tonnia vuodessa, koska hukkalämpö korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Tämä vastaa samaa kuin jokainen espoolainen vähentäisi autoilua 4 000 km vuodessa. Investointi on yksi askel kohti tavoitettamme vähentää Espoon kaukolämmön tuotannon CO2-ominaispäästöjä merkittävästi lähivuosien aikana”, kertoo Fortumin investointijohtaja Dan Blomster.

”Suomenojan jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhteensä yli 310 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Vantaan länsiosista sekä Kirkkonummelta. Jätevettä puhdistetaan yhteensä noin 35 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puhdistetun jäteveden lämmöntalteenotto toteuttaa HSY:n ilmastostrategian mukaisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita”, kertoo jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Tommi Fred HSY:stä.
 
Lisätietoja:


Motiva Oy
yksikönpäällikkö Hille Hyytiä
puh. 040 7244 600 tai 0424 281 208
hille.hyytia@motiva.fi

Espoon Suomenojan lämpöpumppulaitos:

Fortum Power and Heat Oy
investointijohtaja Dan Blomster
puh. 050 453 3962
dan.blomster@fortum.com

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Jätevedenpuhdistus  
osastonjohtaja Tommi Fred
puh. 09 1561 3451
tommi.fred@hsy.fi


 
Teollisen ylijäämälämmön taloudellisia hyödyntämismahdollisuuksia on tarkasteltu Motivan koordinoimassa laajassa yhteistyöhankkeessa. Tehokkaampien hyödyntämiskeinojen etsintään ovat osallistuneet Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy, Imatran kaupunki, Metso Paper Oy, Neste Oil Oyj, Nordkalk Oy Ab, Outokumpu Stainless Oy, Ruukki Metals Oy, Teollisuuden Voima Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj, Johnson Controls Finland Oy, Kaukomarkkinat Oy/Friotherm AG, Pemco Oy, Sondex Tapiro Oy Ab, Sulzer Pumps Finland Oy, Energiateollisuus ry sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke käynnistyi syksyllä 2012 ja päättyy alkuvuonna 2014.


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.