Tiedotteet 2013


16.5.2013 12.00

Rakentamisen laatu ja energiaosaaminen samalla viivalla

Suomen rakennusalan työntekijöistä suurimmalle osalle tulisi tarjota lisäkoulutusta, jotta rakentamisen laatu- ja energiatehokkuustavoitteet saavutetaan. Tämä ilmenee rakennustyöntekijöiden energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävässä BUILD UP Skills Finland -hankkeessa laaditusta kansallisesta etenemissuunnitelmasta.

 – Rakentamisen toimintakulttuurissa tarvitaan laatukeskeinen koulutus- ja muutosprosessi, johon kaikki rakennusalan toimijat sitoutuvat, toteaa johtava asiantuntija Tapio Jalo Motivasta.

Kansallinen Lisää energiaosaamista rakennustyömaille -etenemissuunnitelma perustuu hankkeessa tehtyyn työmaakyselyyn sekä useilla paikkakunnilla järjestettyihin työpajoihin, joissa selvitettiin rakennuksilla työskentelevien ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa ja täydennyskoulutustarpeita. Tavoitteena on ollut löytää ne toimenpiteet, joilla energiatehokkuusosaaminen saadaan osaksi päivittäistä työskentelyä.

– Rakennukseen suunnitellut energiatehokkaat ominaisuudet toteutuvat varmimmin, kun koko prosessi hankintavaiheesta rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka osataan hyvin. Myös työmaalla rakentajien tietotasoa energiatehokkuuteen vaikuttavista asioista on lisättävä. Energiatehokkuuden painoarvo kasvaa, joten jatkossa pärjäävät paremmin ne yritykset ja työntekijät, jotka ottavat haasteen vastaan ja alkavat täydentää osaamistaan lisäkoulutuksella, toteaa Tapio Jalo Motivasta.

Kokonaisuuksien ja riskien hallinta keskeistä

Kansallisessa etenemissuunnitelmassa on nostettu esiin neljä laajempaa teemaa:
  • opetustarpeet,
  • osaamisen kehittäminen ja todentaminen,
  • osaamisen jalkauttaminen sekä
  • seuranta ja viestintä.

– Parhaiden käytäntöjen selvittäminen, olemassa olevan tiedon pelkistäminen ja viestintä eri kohderyhmille ratkaisevat paljon siinä, onnistutaanko energiatehokkuuden lisäksi myös laadun tekemisessä. Myös naapurimaiden parhaista rakentamisen käytännöistä on mahdollista ottaa oppia, kertoo etenemissuunnitelman koonnut Olli Teriö Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Keskeisiä rakentamisen laadun parantamisen ehtoja ovat kokonaisuuksien ja riskien hallinta niin suunnittelussa kuin toteutuksen eri vaiheissa, ja asenteiden uudistaminen. Yhteistyötä ja avoimuutta korostetaan eri toimijoiden välillä; hyvien käytäntöjen ja tiedon avoin saatavuus on yhteinen etu. Yhteiskunnalta toivotaan taloudellista tukea ja joustavuutta energiatehokkaan ja innovatiivisen rakentamisen edistämiseksi.

Etenemissuunnitelman laadintaan osallistuneilla tahoilla on yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan muun muassa lyhytkestoisia työmaatason täsmäkoulutuksia, joissa huomioidaan koulutettavien lähtötilanne tietojen ja taitojen osalta riittävän hyvin.

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat toisistaan riippuvaisia sekä ajallisesti päällekkäisiä. Niiden toteutukseen osallistuu useita organisaatioita ja kohderyhmiä on paljon. Suunnitelmassa on pyritty myös ohjaamaan osapuolten välistä työnjakoa ja yhteistyötä.

Yhtä aikaa 30 Euroopan maassa

BUILD UP Skills Finland -hanke käynnistyi syksyllä 2011 osana EU:n Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelmaa, jossa oli mukana 30 maata eri puolilta Eurooppaa. Motiva Services Oy:n koordinoimassa työryhmässä olivat mukana TTS-Työtehoseura, Amiedu ja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO.

Etenemissuunnitelma luovutettiin huhtikuun 29. päivä hankkeen ohjausryhmälle, jonka muodostavat: ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto ry.

Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelma rahoittaa BUILD UP Skills etenemissuunnitelmien toteuttamista. Ensimmäinen haku päättyi 30.4.2013 ja toinen haku 28.11.2013.

Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen varmistaminen löytyy hankkeen kansainvälisiltä sivuilta: Build Up Skills – Publications

Lisätietoja:

Motiva Oy
asiantuntija Irmeli Mikkonen
irmeli.mikkonen@motiva.fi, puh. 040 700 1466

RATEKO
rehtori Pertti Kokkipertti.kokki@rateko.fi, puh. 050 547 2429


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.