Tiedotteet 2014


9.12.2014 8.00

Viisasta liikkumista edistäviä ratkaisuja matkan alkuun ja loppuun – vaikutusta ympäristöön ja terveyteen

Matkat alkavat rakennuksista, tonteilta tai alueilta. Suunnittelemalla matkan aloituksen ja lopetuksen sujuviksi ohjataan ihmisiä valitsemaan ympäristön ja terveyden kannalta viisaita liikkumisvaihtoehtoja.

Ympäristöministeriön, Liikenneviraston ja Motivan sekä WSP Finlandin hankkeessa testataan viisasta liikkumista tukevia toimenpiteitä viidellä paikkakunnalla.

Liikkumisvalinnoilla on merkitystä, sillä liikenteen osuus on noin viidennes kaikista kasvihuonekaasupäästöistä maassamme. Liikkumiseen kannustamisella, kuten pyöräilyllä ja kävelyllä, voidaan vaikuttaa merkittävästi myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Asemakaavoituksella, rakentamistapaohjeilla, tontinluovutusehdoilla ja muilla ohjaavilla toimenpiteillä voidaan edistää viisaita valintoja. Pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen edistämiseen voidaan vaikuttaa muun muassa edistämällä pyöräpysäköinnin laatua ja sijoittamista, kiinnittämällä huomiota tontin kävely-yhteyksiin ja tarjoamalla joukkoliikenneinformaatiota sekä muuta viisaan liikkumisen tietoa asukkaille.

”Päivittäin meistä jokainen tekee keskimäärin noin kolme kertaa valinnan: lähdenkö matkaan autolla, pyörällä, kävellen tai yhdistämällä kävelyn ja joukkoliikenteen. Kun kävely tai pyöräily on alusta alkaen houkuttelevaa, on helppo tehdä valinta niiden hyväksi. Myös tieto loppumatkan olosuhteista ja sujuvuudesta ohjaa liikkumisvalintojamme. Sujuvat ja turvalliset kävely-yhteydet esimerkiksi lähipalvelujen luo sekä joukkoliikenteen pysäkeille ja raideliikenteen asemille houkuttelevat valitsemaan bussin, metron tai junan”, toteaa hankkeen ohjausryhmään kuuluva yliarkkitehti Timo Saarinen ympäristöministeriöstä.

Piloteissa testataan erilaisia käytäntöjä

Hankkeessa ympäristöministeriö, Liikennevirasto ja Motiva sekä WSP Finland yhdessä hakevat viisaita valintoja tukevia toimenpiteitä asemakaavoituksessa, aluekehityksessä tai yksittäisten rakennuskohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimenpiteitä testataan viidessä pilottikohteessa Tampereella, Turussa, Espoossa, Porvoossa ja Tuusulassa.

”Useissa kunnissa on mietitty erilaisia viisaan liikkumisen edistämisen keinoja ja ratkaisuja konkreettisilla esimerkkialueilla. On tärkeätä saada tietoa leviämään laajasti hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista. Tähän antaa hyvän mahdollisuuden pilottikohteiden onnistuneiden ratkaisujen kokoaminen yhteen ja havainnollinen raportointi kaikkien eri toimijoiden käyttöön”, toteaa hankkeen ohjausryhmään kuuluva ylitarkastaja Seppo Serola Liikennevirastosta.

”Yhtenä tavoitteenamme on, että hyvät käytännöt ja konkreettiset toimenpiteet aktivoivat kunnat ja aiheen parissa toimijat laajasti pohtimaan alku- ja loppumatkan sujuvuutta”, kertoo projektin vetäjä Sara Lukkarinen Motivasta.

Pilottikunnissa sujuvaa liikkumista ja identiteetin vahvistusta

Tampereella Tammelan stadionille aikovien kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikkumista sujuvoitetaan sekä haetaan tapoja tehostaa joukkoliikenteen käyttöä. Turun Itäharjun alueen suunnittelussa "Liiku viisaasti" -teema otetaan osaksi koko alueen kehittämistä, alueen brändäyksen kautta aina visiointivaiheesta liikennettä palvelevan infrastruktuurin kuten pyöräteiden toteutukseen saakka. Espoossa Otaniemen kampus saa alueellisen viisaan liikkumisen kehittämisohjelman. Porvoossa etsitään keinoja kevyen liikenteen sujuvoittamiseksi ja asukaspysäköinnin järkeistämiseksi. Tuusulassa taas Rykmentinpuiston liikekeskuksen pysäköintiä kehitetään sekä kevyttä liikennettä suosivaksi että omaa autoa käyttävälle järkeväksi.

Kaupunkiympäristön kehittäminen -yksikön suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta kertoo tarkemmin: ”Tammelan stadionin pilotti edustaa kohdetta, jonka alku- ja loppumatka on suurten yleisötilaisuuksien aikana tehtävä kävellen tai pyöräillen. Tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä ei pystytä tarjoamaan tarvetta vastaavaa määrää autopaikkoja ja paikallinen katuverkko ei pysty välittämään kasvavaa liikennettä. Kestävillä kulkutavoilla tapahtuvan liikkumisen tukeminen monipuolisella keinovalikoimalla on Tammelan stadionin pilotissa erittäin tärkeää. Yksi keskeinen toimenpide on Tampereelle suunniteltavan raitiotien kytkeminen osaksi stadionille saapumisen matkaketjua.”

Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen: ”Yhtenä tavoitteenamme on vahvistaa pilotin kautta kohteen brändin kiinnittämistä suunnitteluketjun ohjaukseen. Liian usein liikennepalveluiden kokonaisuus toteutuu yksittäisten tavoitteiden kautta, ja tähän kaivataan liimaa ja sitovuutta. Yksittäisinä mainintoina voidaan todeta sujuvien pyöräily-yhteyksien suunnittelu ja toteuttaminen alueelle siten, että kytkeytyminen joukkoliikenteeseen mahdollistaa viisaat liikkumisen valinnat.”

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Kari Kontturi: ”Yhtiömme tulee panostamaan huomattavasti Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen liikkumisratkaisuihin tavoitteena muuttaa alue autovaltaisesta nykytilasta pyöräilyä ja jalankulkua hyvin tukevaksi kaupunkialueeksi. Tämä hanke tukee tavoitteitamme hyvin.”

”Asukaspysäköinnin ratkaisutavat ja erityisesti vaihtoehtoisten liikkumisvälineiden käytön tukeminen säilytystilaratkaisujen toteuttamiseen kannustamalla on pilotin keskeisintä sisältöä. Hankkeessa tavoitellaan ratkaisuesimerkkejä muun muassa kaavoituksen ohjauskeinovalikoiman kehittämiseksi”, hahmottelee kaavoittaja Pekka Mikkola Porvoon hanketta.

”Täysin uuden alueen kehittämisestä löytyy potentiaalia kevyen- ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseen – informaatiolla, laadukkaalla infrastruktuurilla ja käytön helppoudella pyritään viihtyisämpään ja turvallisempaan katuympäristöön”, kiteyttää suunnitteluinsinööri Heikki Väänänen Tuusulan kunnan hankkeen.

Lisätietoja hankkeesta:

Ympäristöministeriö
yliarkkitehti Timo Saarinen,
puh. 0295 250 256, timo.saarinen@ymparisto.fi

Liikennevirasto
ylitarkastaja Seppo Serola,
puh. 029 534 3901, seppo.serola@liikennevirasto.fi

Motiva Oy
liikkumisen ohjauksen asiantuntija Sara Lukkarinen,
puh. 040 672 1284, sara.lukkarinen@motiva.fiViisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Viisaasti liikkumalla tarpeeton liikennesuorite vähenee. Ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Mikäli henkilöauton käyttö on välttämätöntä suositaan autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntäpysäköintiä ja taloudellista ajotapaa.

Viisas kulkutavan valinta – alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys -hankkeen tavoitteena on pilotoida erilaisia liikkumisen viisaita valintoja tukevia toimenpiteitä aluekehityksessä, asemakaavoituksessa tai yksittäisten rakennuskohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vuosina 2014-2015 toteutettavaa hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja Liikennevirasto ja sitä toteuttaa Motiva Oy alihankkijanaan WSP Finland.
Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.