Tiedotteet 2015


20.11.2015 11.00

Viisas liikkuminen tekee mahdolliseksi hyvän kaupungin

Arjen matkat vaikuttavat ympäristöömme ja terveyteemme monella tavalla. Suunnittelemalla matkan aloituksen ja lopetuksen sujuviksi, ohjaamme ihmisiä kohti kestäviä liikkumisvalintoja.

Kaupungistuminen ja kaupunkiliikenteen kasvava määrä asettavat uusia haasteita yhdyskuntasuunnittelulle. – Nyt eletään suurta kysynnän ja tarjonnan muutoksen aikaa. Ihmisten elämäntavat ja tottumukset muuttuvat, teknologia ja uudenlaiset toimintamallit vaikuttavat henkilö- ja tavaraliikenteen kysyntään ja tarjontaan. Muutoksista huolimatta liikenteen ja maankäytön perusperiaatteet ovat tärkeitä tulevaisuudessakin, sanoo liikenne- ja kuljetustekniikan professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Viisaat ja kestävät liikkumisen sekä liikenteen ratkaisut auttavat rakentamaan viihtyisää, turvallista ja terveellistä kaupunkia. Hyvinvointi paranee selvästi, kun kävelyä tai muuta omin voimin liikkumista on päivittäin vähintään 1-2 tuntia.

– Kuten olemme kuulleet, liiallinen istuminen on kohtalokasta oman terveyden kannalta. Kun joukkoliikenne on helppoa ja houkuttelevaa, siihen on helppo arjessa yhdistää kävelyä ja pyöräilyä. Myös kaupunkitila riittää paremmin, kun liikumme viisaasti. Toki varsinkin keskusta-alueiden ulkopuolella tarvitaan myös henkilöautoliikennettä joustavaan liikkumiseen. Mitä tiiviimmin rakennetulle alulle tullaan, sitä enemmän tarvitaan sujuvaa siirtymistä autoliikenteestä tilankäytöltään tehokkaampiin liikkumisen tapoihin, kertoo ympäristöministeriön yliarkkitehti Timo Saarinen.

Kunnille hyviä käytäntöjä jaettavaksi

Viisas kulkutavan valinta – alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys -hankkeessa on haettu konkreettisia keinoja ja ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä muuttuvan toimintaympäristön haasteiden kohtaamiseksi niin asemakaavoituksessa, aluekehityksessä kuin yksittäisten rakennuskohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeessa on kartoitettu fiksuja liikkumisvalintoja tukevia toimenpiteitä ja niitä on testattu sekä kehitetty viidessä pilottikohteessa Espoossa, Porvoossa, Tampereella, Turussa ja Tuusulassa.

Pilottikohteissa fiksut liikkumisvalinnat on otettu huomioon laaja-alaisesti ja tehokkaasti. Kohteissa on tunnistettu erilaisia esteitä, haettu toimivia työskentelymalleja sekä luotu kehitysalustoja uusille liikenteen ratkaisuille ja palveluille. Pilottikohteista syntyneet hyvät ja toimivat käytännöt jalkautetaan kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön.

Kohti viisasta liikkumista kiinteistötasolla ja kehityshankkeissa -seminaari 24.11.2015, klo 9.00-12.00

Median edustajat ovat tervetulleita Viisas kulkutavan valinta – alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys -hankkeen loppuseminaariin 24.11.2015, klo 9.00-12.00. Loppuseminaari järjestetään ympäristöministeriön tiloissa, Helsingissä.

Lisätietoja ja seminaarin ohjelma:
Kohti viisasta liikkumista kiinteistötasolla ja kehityshankkeissa -seminaari

Pilottien esittely

Espoo, Otaniemi

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen liikkumisratkaisujen kehittämiseksi on laadittu Viisaan liikkumisen kehittämisohjelma usean alueen toimijan yhteistyönä. Ohjelmassa on tunnistettu viisasta liikkumista edistäviä toimenpiteitä ja määritelty toimenpiteiden toteutusaikataulu sekä vastuutahot.

Otaniemen kehittämisohjelma koostuu neljästä painopistealueesta ja niihin sisältyvistä hankekokonaisuuksista. Painopisteet ovat helposti löytyvä ja kannustava liikkumistieto, pääkulkumuodot (kävely, pyöräily ja raideliikenne), tehokas pysäköinti ja liikkumisen palvelut.

Ohjelman visiona on: "Otaniemi on viisaan liikkumisen edelläkävijä ja paras kävely- ja pyöräilykampus. Liikkumisen järjestäminen tukee innovaatiotoimintaa."

Hankkeelle on perustettu myös oma verkkosivusto

Lisätietoja: Espoon kaupunki, Olli Koivula, olli.koivula@espoo.fi


Porvoo, Aleksanterinkaaren sisäkehä

Porvoossa Aleksanterinkaaren sisäkehän uudisrakentamisen alueen suunnittelussa on etsitty keinoja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi sekä asukaspysäköinnin järkeistämiseksi. Hankkeessa on tavoiteltu ratkaisuesimerkkejä muun muassa kaavoituksen ohjauskeinovalikoiman kehittämiseksi.
Loppuvuonna 2015 hyväksyttävässä asemakaavassa on kokeiltu viisaaseen liikkumiseen kannustavia kaavamääräyksiä, joilla on mahdollista saada lievennystä pysäköintinormista. Näitä ovat kannustaminen liikkumisen apuvälineiden säilytystilaratkaisujen toteuttamiseen ja yhteiskäyttöautoilua edistävät asukaspysäköinnin ratkaisutavat.

Lisätietoja: Porvoon kaupunki, Pekka Mikkola, pekka.mikkola@porvoo.fi


Tampere, Tammelan stadion

Tampereella Tammelan stadionin liikkumisen ohjaus on osa koko Tammelan kaupunginosan kehittämistä. Tulevan stadionin yhteyteen ei ole mahdollista rakentaa merkittävää määrää pysäköintitiloja, joten kestävien kulkumuotojen edistäminen on merkittävässä roolissa.

Yksi keskeinen toimenpide on Tampereelle suunnitteilla olevan raitiotien kytkeminen osaksi stadionille saapumisen matkaketjua. Pyöräilijöitä palvelee uusi keskustasta tuleva pyöräilyn laatukäytävä sekä pyöräpysäköinnit stadionin yhteydessä. Muita mahdollisia toimenpiteitä voivat tulevaisuudessa olla myös joukkoliikenne- ja tapahtumalippujen yhdistäminen, liikkumissuunnitelman laatiminen stadionille sekä etäpysäköintien hyödyntäminen.

Lisätietoja: Tampereen kaupunki, Ari Vandell, ari.vandell@tampere.fi


Turku, Kampus-tiedepuisto

Kampus-tiedepuisto -hankkeen suunnittelussa viisaan liikkumisen teema on osana koko alueen kehittämistä. Teema huomioidaan alueen brändäyksen kautta aina visiointivaiheesta liikennettä palvelevan infrastruktuurin, kuten pyöräteiden toteutukseen saakka.

Kampus-tiedepuiston tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla ja toimitavoilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

Kampus-tiedepuisto sijaitsee Turun keskustassa erinomaisten yhteyksien päässä: lentokentälle pääsee paikallisbussilla 20 minuutissa ja kampuksen kulmilta lähtee moottoritie ja tulevaisuudessa toivottavasti myös Tunnin juna Helsinkiin.

Liikkumisen palveluiden kehittämisen kannalta Kampus- ja tiedepuistoalueen toiminnot sijaitsevat merkittävässä liikenteellisessä solmukohdassa. Alueiden ja toiminnallisuuksien suunnittelussa luodaan kehitysalustoja uusille liikenteen ratkaisuille ja palveluille, sisältäen aina myös viimeisen kilometrin.

Lisätietoja: Turun kaupunki, Janne Mustonen, janne.mustonen@turku.fi


Tuusula, Rykmentinpuisto

Tuusulassa Rykmentinpuistoa suunnitellaan saavutettavaksi sujuvasti eri kulkumuodoilla, kestäviä kulkumuotoja priorisoiden. Pyöräilyn laatureitit yhdistävät eri asuinalueita ja joukkoliikenteen solmupisteitä. Pyörien ja autojen liityntäpysäköinti on mahdollista terminaaleissa ja linja-autopysäkeillä.

Viisaan liikkumisen edistämiseksi on ehdotettu useita toimenpiteitä. Esimerkiksi pyöräpysäköinnin määrät ja sijoittelu on määrätty asemakaavassa. Lisäksi autopaikat ovat rakenteellisia sekä keskitettyjä, ja nimeämättömyydestä sekä vuorokäytöstä tulee lievennyksiä pysäköintinormiin. Suunnitelmissa on myös yhteiskäyttöautojen huomioiminen kaavoituksessa sekä automaattinen liikenne.

Lisätietoja: Tuusulan kunta, Heikki Väänänen, heikki.vaananen@tuusula.fiLisätietoja hankkeesta:

Ympäristöministeriö
yliarkkitehti Timo Saarinen,
puh. 0295 250 256, timo.saarinen@ymparisto.fi

Liikennevirasto
ylitarkastaja Seppo Serola,
puh. 029 534 3901, seppo.serola@liikennevirasto.fi

Motiva Oy
kestävän liikkumisen asiantuntija Sara Lukkarinen,
puh. 040 672 1284, sara.lukkarinen@motiva.fiViisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Viisaasti liikkumalla tarpeeton liikennesuorite vähenee. Ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Lisäksi suositaan autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntäpysäköintiä, vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja taloudellista ajotapaa.

Viisas kulkutavan valinta – alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys -hankkeen tavoitteena on pilotoida erilaisia liikkumisen viisaita valintoja tukevia toimenpiteitä aluekehityksessä, asemakaavoituksessa tai yksittäisten rakennuskohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vuosina 2014-2015 toteutettavaa hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja Liikennevirasto ja sitä toteuttaa Motiva Oy alihankkijanaan WSP Finland.


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.