Tiedotteet 2016


14.9.2016 14.00

Hävikin vähentämisellä merkittäviä kustannussäästöjä varuskuntamuonituksessa

Materiaalikatselmuksessa käytiin läpi varuskuntaravintola Hoikanhovin materiaalivirrat ja niihin liittyvät kustannukset.

”Tulokset ylittivät odotuksemme. Katselmuksen jälkeen meillä on ennakoitua enemmän käytännön toimenpide-ehdotuksia tunnistettujen parannuskohteiden toteutukseen. Olemme asettaneet tämän perusteella Leijonalle selkeät tavoitteet muun muassa hävikin ja biojätteen vähentämiseen ”, toteaa Leijona Cateringin aluejohtaja Petri Hoffren tyytyväisenä. ”Leijona Catering toteuttaa kaikki ruokapalvelut Puolustusvoimien varuskuntaravintoloissa ja valmistaa päivittäin yli 70 000 ateriaa. Näin ollen pienikin vähennys ravintolakohtaisessa biojätteen määrässä on merkityksellinen koko yrityksen tasolla.”

”Ruokapalvelun materiaalivirroissa ja niihin sitoutuneissa energia-, työ- ja prosessikuluissa on yllättävän paljon säästöpotentiaalia – aivan kuten aiemmin tehdyissä teollisuuden materiaalikatselmuksissa eri toimialoilla. Materiaalikustannusten nousu vuosi vuodelta elintarviketeollisuudessa heijastuu koko arvoketjun kustannuksien kasvuna”, kommentoi materiaalikatselmustoiminnasta Motivassa vastaava asiantuntija Tommi Lehtisalo.

Hävikin seuraaminen ja esimiesohjaus keskeistä

Varuskuntaravintola Hoikanhovissa tehdyn tuoreen katselmuksen mukaan etenkin hävikin eli biojätteen määrän seurantajärjestelmä on tärkeä saada käyttöön. Järjestelmällisen seurannan avulla työnjohdon on mahdollista tarvittaessa vaikuttaa biojätteen määrään ja asettaa selkeitä tavoitteita määrän vähentämiseksi. Näin myös työntekijät näkevät paremmin omien valintojensa vaikutuksen hävikin määrään. Seurannan ansiosta hävikistä ja sen vähentämisestä on helppo viestiä myös ruokailijoille.

Materiaalikatselmuksen tuottamissa toimenpide-ehdotuksissa nousi vahvasti esille esimiesohjauksen merkitys moniin eri prosessin vaiheisiin, kuten oman työn suunnitteluun, ohjeistuksessa pysymiseen, nopeiden päätösten tekemiseen, kommunikointiin eri työvaiheiden toteuttajien kesken, ja sitä kautta merkittävä vaikutus hävikin syntyyn.

Kampanjoilla on paikallisesti suuri merkitys hävikin vähenemiseen. Niistä onkin tarkoitus tehdä vielä aikaisempaa laajemmin osa suunnitelmallista toimintaa. Hävikinvähentämiskampanjat esimerkiksi uusien varusmiesten saapuessa saattavat toimia hyvänä sysäyksenä koko palvelusajan toimintaan.

Katselmuksen tuloksissa suositellaan niin ikään vahvan yhteistyön rakentamista Puolustusvoimien kanssa hävikin pienentämiseksi. Näin kehittämispanostukset saataisiin hyödyttämään molempia osapuolia. Pitkän tähtäyksen toimena ehdotetaan tarkemman digitaalisen tuotanto- ja tilausohjausjärjestelmän käyttöönottoa.

Hyviä tuloksia yhdessä ideoiden

Leijona Cateringin materiaalikatselmus toteutettiin 25.1.-30.6.2016, ja tarkastelu rajattiin Kajaanissa sijaitsevan varuskuntaravintola Hoikanhovin ruokatuotantoprosesseihin. Katselmuksessa käytiin läpi Hoikanhovin materiaalivirrat ja niihin liittyvät kustannukset, joiden avulla löydettiin toiminnan merkittävimmät parannuskohteet. Valittuihin parannuskohteisiin ideoitiin henkilökuntaa osallistavassa työpajassa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Näistä valittiin lopputarkasteluun tilaajan näkökulmasta tärkeimmät ehdotukset, joiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet arvioitiin.

Leijona Catering Oy on ensimmäinen matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan työmarkkinajärjestön eli Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen, joka on toteuttanut systemaattiseen materiaalivirtojen järkeistämiseen ja hävikin pienentämiseen keskittyvän materiaalikatselmuksen. Katselmoitu kohde Hoikanhovi palvelee sekä varusmiehiä että Puolustusvoimien ja varuskunta-alueella toimivien yritysten henkilöstöä. Katselmuksen toteutti Envitecpolis Oy Motivan laatiman toimintamallin mukaisesti.

Materiaalikatselmus on systemaattinen menetelmä, jolla:
  • Saadaan kokonaiskuva tuotannon materiaalivirroista ja niihin liittyvistä suorista ja välillisistä kustannuksista (ISO 14051:2011 -standardin mukaisesti).
  • Tunnistetaan tuotantoprosesseista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja.
  • Tunnistetaan konkreettisia toimenpiteitä säästöjen ja parannusten toteuttamiseksi.
  • Arvioidaan tunnistettujen toimenpiteiden säästöpotentiaali, kannattavuus ja toteutusmahdollisuudet siten, että yrityksen on helppo valita toteutettavat toimet.
  • Tuotetaan arvokasta tietoa yrityksen kehitystoimintaan.

Lisätietoja:

Leijona Catering Oy
aluejohtaja Petri Hoffren
petri.hoffren@leijonacatering.fi
puh. 010 432 0104

Motiva Oy
asiantuntija Tommi Lehtisalo
tommi.lehtisalo@motiva.fi
puh. 040 820 8688Leijona Catering Oy on suomalainen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys. Palvelemme yli 50 toimipisteessä ympäri Suomen ja palveluksessamme on noin 470 ruoka-alan erikoisosaajaa. Joka päivä asiakkaamme nauttivat yhteensä yli 70 000 keittiöissämme valmistettua ateriaa. Leijona Catering Oy on sataprosenttisesti valtion omistama yritys. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 73,5 miljoonaa euroa.

Motiva Oy on valtionyhtiö, joka toimii asiantuntijana energian ja materiaalien tehokkaan käytön edistämiseksi. Motiva tuottaa luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja kestäviin valintoihin ja toimiin. Haluamme rakentaa resurssitehokasta Suomea, joka on osaava, hyvinvoiva, kilpailukykyinen ja vastuullinen.Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.