Tiedotteet 2017


14.12.2017 8.00

Elonen Oy leipoo vastuullisesti: Materiaalikatselmus auttoi hävikin hallinnassa

Lokakuun lopussa valmistunut materiaalikatselmus Elonen Oy Leipomossa näytti, että materiaalinkäytön tehostaminen ja hävikin vähentäminen tuovat yhtiölle suoraa taloudellista hyötyä ja vähentävät samalla luonnonvarojen kulutusta sekä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

”Keskeisin hyöty materiaalikatselmuksesta on se, että kun ulkopuolinen katsoo prosesseja, se herättää ajattelemaan asioita toisella tapaa. Joskus se saattaa paljastaa jotain, jota ei ole ennen tullut ajatelleeksi”, sanoo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen.

Katselmuksen tuottamista kehitysehdotuksista monet ovat Elosen mielestä tuttuja asioita päivittäisen tekemisen kautta.

”Moni asia meillä tehostuu, kun saamme uuden päivityksen toiminnan ohjausjärjestelmään. Nyt yli vuoden myöhässä ollut järjestelmäpäivitys hidastaa prosesseja leipomossa. Hävikinseuranta ja sivuvirtojen hyödyntäminen ovat varmasti niitä prosessin osia, jotka täytyy saada entistä paremmin haltuun”, Elonen tähdentää.

Elosen materiaalikatselmuksen teki Envitecpolis Oy. Envitecpolis Oy:n johtavan asiantuntijan Jukka Heiskasen mielestä materiaalikatselmus tukee hyvin toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä.

”Sen avulla nähdään, mitä järjestelmän valtavasta tietomäärästä kannattaa seurata”, Heiskanen kiteyttää.

Konkretia varmistaa tulokset

Tarkkaa euromääräistä arviota materiaalikatselmuksen tuottamasta taloudellisesta hyötypotentiaalista on Elosen mukaan vaikea mitata jatkuvasti kehittyvässä prosessissa. Moni asia oli etenemässä jo ennen katselmusta, mutta joihinkin ongelmakohtiin saatiin vahvistusta ulkopuolisen näkemyksen kautta.

”Tiukka kilpailu pakottaa tarkkaan materiaalivirtojen hallintaan ja jatkuvaan kehittämiseen jokaisella osa-alueella. Katselmus ei tuonut suuria yllätyksiä, mutta enemmänkin muistutuksia kehittämistä vaativista kohteista. Tämän tyyppinen kehitystyö kuuluu oleellisena osana arvojemme mukaiseen toimintaan ja laatujärjestelmän piiriin. Seuraamme jatkossa kehityskohteita ja asetamme tavoitteet sekä ajallisesti että laadullisesti.”

Materiaalikatselmustoiminnassa Elosen mielestä keskeistä on konkretiaan pääseminen. On tärkeää, etteivät esitetyt kehittämistoimet jää pintapuolisiksi.
”Asia on tärkeä ja katselmuksen tekijöiksi on löydettävä kunkin yrityksen alaa tuntevat toimijat, ylimalkainen puuhastelu on turhaa, mutta jos päästään pureutumaan oikeisiin asioihin ja konkreettiseen tekemiseen sekä ratkaisumalleihin niin materiaalikatselmus on hyvä ja kannatettava”, hän tähdentää.

Mittavia säästöjä hävikkiä vähentämällä

”Hävikki on leipomoille tyypillinen ongelma, ja sen syyt ovat moninaiset. Hävikkiä voivat aiheuttaa muun muassa koneet, laitteet, toiminnan käsityövaltaisuus, raaka-aineet, laaja tuotteisto, tuotteiden lyhyt säilyvyys sekä inhimilliset syyt”, muistuttaa katselmuksen tekoon osallistunut Envitecpolisin asiantuntija Kati Oikarinen.

Oikarisen mukaan materiaalikatselmus auttaa hahmottamaan, missä kustannukset ovat merkittävimmät ja mihin kehitysresurssit kannattaa kohdentaa.

Elonen haluaa tarjota asiakkailleen monipuolisen tuotevalikoiman. Valikoiman laajuuden ja tuotannon monivaiheisuuden vuoksi hävikkiä syntyy väistämättä, mutta sen määrää on mahdollista vähentää merkittävästi. Elonen Leipomo Oy onkin asettanut tavoitteeksi vähentää tuotannon materiaalihävikkiä 25–50 prosenttia vuoden 2019 loppuun mennessä.

Katselmuksessa keskeistä olikin pureutua materiaalihävikin syntymisen juurisyihin. Laskemalla hävikin todelliset, kumulatiiviset kustannukset saatiin erityyppisille hävikkijakeille kilohinnat. Materiaalihävikin vähentämiseen haettiin keinoja materiaalien hankinnasta tuotantoon, varastointiin, kuljetuksiin ja myyntitilanteisiin. Katselmuksessa esitettiin useita konkreettisia keinoja hävikin ja sivuvirtojen kustannusten pienentämiseksi.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jari Elonen
puh. 0400 642 454, jari@elonen.fi

johtava asiantuntija Ilkka Hippinen
puh. 050 354 1110, ilkka.hippinen@motiva.fi

myyntijohtaja Senja Arffman
puh. 050 353 1818, senja.arffman@envitecpolis.fi

www.motiva.fi/materiaalitehokkuusMateriaalikatselmus on systemaattinen työkalu säästökohteiden tunnistamiseen ja yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen. Se auttaa havaitsemaan tuotantoprosessista ne vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien ja energian käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Motiva kehittää menettelyä Suomessa.

Motiva Oy on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva Oy toteuttaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita pääsääntöisesti yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Pääasiakkaita ovat julkishallinto, ministeriöt ja virastot.


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 4.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.