Tiedotteet 2017


13.12.2017 12.00

Kolme uutta kaupunkia edelläkävijäkuntien Fisu-verkostoon

Joensuu, Hyvinkää ja Riihimäki hyväksyttiin 28. marraskuuta pidetyssä Fisu-neuvottelukunnan kokouksessa mukaan Fisu (Finnish Sustainable Communities) -verkostoon, jossa kunnat kulkevat kohti hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

”On hienoa, että Suomesta löytyy rohkeita kaupunkeja ja kuntia, jotka asettavat kunnianhimoisia resurssitehokkuustavoitteita, etsivät niihin yhdessä ratkaisuja ja oppivat toisiltaan. Onnistuneita ratkaisuja pyritään levittämään myös muihin kuntiin”, sanoo ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä.

Yhteistyöllä enemmän tuloksia ja vaikutusta Joensuussa

Fisu-verkostoon kuuluminen antaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää kuntien välistä yhteistyötä samalla kun toteutetaan kaupungin strategisia tavoitteita liittyen muun muassa ilmastotyöhön, resurssiviisauteen ja kiertotalouteen.

”Joensuun ilmasto-ohjelmaa päivitetään parhaillaan. Keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat energiatehokkuuteen, liikenteeseen ja energiantuotantoon. Erityisesti panostamme eri sidosryhmien aktivoimiseen ja sitouttamiseen ilmasto-ohjelman tavoitteisiin, joissa ovat mukana myös Fisu-verkoston tavoitteet”, kertoo ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Joensuun kaupungista.

Leinosen mukaan Joensuussa pureudutaan etenkin fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen energiantuotannossa. Ulkovalaistuksessa investoidaan älykkäisiin järjestelmiin ja fiksun liikkumisen edistämiseksi avainasemassa ovat investoinnit pyöräkatuihin ja kevyen liikenteen verkostoon.

Riihimäki satsaa kiertotalouteen

Riihimäki on käynnistänyt resurssiviisauden tiekartan laadinnan ja kaupungin ympäristöpolitiikan päivittämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi. Ympäristöpolitiikka valmistuu kesäkuun 2018 alkuun mennessä ja tiekartta vuoden 2018 loppuun mennessä.

”Haluamme olla edelläkävijöiden joukossa ja verkottua muiden kuntien kanssa, oppia toisilta ja jakaa omia kokemuksiamme muille verkostokunnille. Verkostoon kuulumisella osoitamme sitoutumisemme kunnianhimoisiin tavoitteisiin, päästöttömyyteen, jätteettömyyteen ja kestävään kulutukseen. Paikallisella tasolla on merkittävä rooli kestävän kehityksen toteutumisessa, verkosto tukee hienosti tätä työtä”, sanoo Riihimäen kaupungin ympäristöjohtaja Elina Mäenpää.

Mäenpään mukaan tavoitteena on kytkeä ympäristöjohtaminen entistä tiiviimmin osaksi muuta kaupungin johtamista, myös ympäristöraportointia kehitetään edelleen. Riihimäellä on paljon kiertotalousosaamista. Siellä sijaitsevat muun muassa Fortumin kiertotalouskylä, Gasumin biojalostamo, Suomen Ympäristöopisto Sykli, Hämeen ammattikorkeakoulu Hamk ja Suomen vanhin kaupungin ylläpitämä kierrätyskeskus.

Yksi strateginen kärkihanke Riihimäellä onkin kiertotalousklusterin edelleen kehittäminen ja laajentaminen. Jätteiden syntypaikkalajittelua ja jätteiden synnyn ehkäisyä tehostetaan merkittävästi tulevina vuosina. Riihimäen tiivis kaupunkirakenne luo hyvät edellytykset myös joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen lisäämiseen ja parempaan hyödyntämiseen.

”Fisu-verkoston jäsenyys tukee vahvasti Riihimäen strategian toteutumista. Satsaamme erityisesti siihen, että Riihimäelle syntyy uusia ympäristöystävällisiä ja vähähiilisiä ratkaisuja tuottavia yrityksiä, ja että kestävä elämäntapa tehdään kuntalaisille helpoksi. Toivotamme kaikki vähähiilisyyden, kiertotalouden ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämisestä kiinnostuneet tahot tervetulleiksi mukaan resurssiviisauden tiekartan laatimiseen ja toteuttamiseen”, Mäenpää lisää.

Hyvinvointia hyvinkääläisille

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti jo alkuvuodesta 2016 hakea sekä Hinku-, että Fisu-kuntajäsenyyttä. Hinku-jäsenyys toteutui tuolloin ja Fisu-jäsenyys nyt. Myös Hyvinkäällä kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa edistetään kestävän kehityksen hengessä energia- ja materiaalitehokkuutta tehostaen.

Hyvinkää aloitti omatoimisesti tiekartan laadinnan yhdessä Motivan ja Syken kanssa syksyllä 2017. Tavoitteena on muiden Fisu-kuntien tavoin entistä parempi energiatehokkuus, ilmastonsuojelu ja materiaalitehokkuus sekä kulutuksen jalanjäljen pienentäminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

”Laadittavana olevaan Hyvinkään kestävän kehityksen tiekarttaan haluttiin yhdeksi kaistaksi ”ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus”. Toivotaan, että sieltä syntyisi uutta ihmisten toimintatapojen ohjaamiseen kestävämpään suuntaan. Tähän tavoitteeseen liittyen aloittaa ensi vuonna Hyvinkään ympäristöfoorumi”, projektipäällikkö Markku Nieminen kertoo.

Fisu-verkosto pähkinänkuoressa

Fisuun kuuluu tällä hetkellä yksitoista kuntaa. Vastavalittujen kuntien lisäksi jäseniä ovat Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa. Fisu-verkostoa tukee asiantuntija-apua antava palvelukeskus, jonka toiminnasta vastaavat Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

Resurssiviisauteen kohdistetut resurssit maksavat itsensä takaisin monin verroin luoden kestävää hyvinvointia ja työpaikkoja sekä vahvistaen kunta- ja aluetaloutta. Samalla ympäristötavoitteet toteutuvat muuta yhteiskuntaa nopeammin. Tähän päästään kunnan, yritysten ja muiden toimijoiden määrätietoisella yhteistyöllä, jota yhteiset kuntakohtaiset visiot ja tiekartat ohjaavat.

Fisu-verkoston toimintaa ohjaa neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Sitra, Kuntaliitto, Tekes, Motiva, SYKE ja verkostokuntien edustajat.

Lisätietoja:

Joensuun kaupunki
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
puh. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Riihimäen kaupunki
ympäristöjohtaja Elina Mäenpää
puh. 040 330 4160, elina.maenpaa@riihimaki.fi

Hyvinkään kaupunki
projektipäällikkö Markku Nieminen
puh. 040 155 4244, markku.nieminen@hyvinkaa.fi

Motiva Oy
asiantuntija Okariina Rauta
puh. 041 524 7621, okariina.rauta@motiva.fi

Suomen ympäristökeskus
vanhempi tutkija Olli-Pekka Pietiläinen
puh. 0295 251 509, olli-pekka.pietilainen@ymparisto.fi
 
www.fisunetwork.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 4.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.