Tiedotteet 2017


11.10.2017 13.00

Kunnat kuntoon – korjausvelka kuriin

SkenarioLabs, Motiva ja Vahanen PRO ovat käynnistäneet "Kunnat kuntoon" –yhteishankkeen, jossa kiinteistödataa rikastamalla ja analysoimalla löydetään kuntien kiinteistöjen korjaus- ja energiansäästökohteet. Toimintamallilla voidaan tunnistaa kuntien kiinteistöjen todellinen tila ja siihen liittyvä tekninen riski (korjausvelka), peilata sitä kunnan tulevaisuuden skenaarioihin ja tuottaa yksityiskohtainen toimenpideohjelma, jolla kunnan korjausvelkaa lähdetään pienentämään. ”Kunnat kuntoon” on yksi valtion KIRA-digi -hankkeen neljännellä hakukierroksella rahoituksen saaneista kokeilusta.

Rakennukset ovat kuntien suurin omaisuuserä, mutta myös kasvava menoerä. Kuntien omistamien kiinteistöjen korjausvelka kasvaa esimerkiksi suurissa kaupungeissa miljoonilla euroilla vuodessa, koska tarvittava investointiraha ei riitä kattamaan rakennuskannan korjaamista. Korjausvelkaa oli kunnilla jo vuonna 2015 yhteensä yli viisi miljardia euroa.

Kunnat kuntoon -hankkeen tavoitteena on luoda monistettava toimintamalli, jota pystytään hyödyntämään eri kunnissa. Toimintamalli lähtee liikkeelle kunnan kiinteistöistä saatavan tiedon rikastamisella ja data-analytiikalla. Kiinteistödataa rikastetaan erilaisilla avoimen tiedon lähteillä (sää, rakennusosat, kaavoitus, sosio-ekonomiset tekijät yms.), jonka jälkeen analytiikalla tarkastellaan kiinteistöjen teknistä tilaa, kiinteistön sijaintia, mahdollista markkina-arvoa, sen kehitystä ja teknisen markkina-arvon suhdetta kiinteistön tekniseen arvoon.

Lisäksi pyritään löytämään sellaisia kunnan omistamia kiinteistöjä, joissa korjaustoimenpiteillä voidaan saavuttaa suurin säästöpotentiaali kiinteistön käyttökustannuksissa. Analyysin perusteella muodostetaan kuntakohtainen toimenpideohjelma, jonka myötä kunta voi pitkäjänteisesti ohjata korjaus- ja energiatehokkuuden parantamistoimia.

Hanke käynnistyy lokakuussa 2017 ja valmistuu keväällä 2018. Hankkeen toteuttajia ovat SkenarioLabs, Motiva Oy sekä Vahanen PRO Oy. Kokeilussa ovat mukana Porvoon ja Vantaan kaupungit.

SkenarioLabs on noin kaksi vuotta toiminut start-up, jonka kehittämä menetelmä hyödyntää useita avoimia ja muita tietolähteitä rikastaakseen kiinteistön tietoa ja pystyy Skenarios-palvelun tuottaman data-analytiikan avulla kartoittamaan yksityiskohtaisesti kiinteistöjen teknistä riskiä ja siis kiinteistöjen korjausvelkaa. SkenarioLabs vastaa hankkeen data-analytiikasta ja tuottaa yksityiskohtaista dataa kunnille tehtävän toimenpideohjelman pohjaksi.

Motiva Oy on valtionyhtiö, jolla on vahva rooli kuntien energiatehokkuussopimustoiminnan koordinaattorina ja yhteistyökumppanina kuntien kanssa myös erilaisissa resurssitehokkuuden hankkeissa. Motiva vastaa hankkeessa data-analyysien pohjalta tehtävästä energia-asiantuntijatyöstä, arvioi konkreettiset keinot ja toimintamallit, jotka syntyvät kiinteistöanalytiikan pohjalta tehtävien tarkastelujen perusteella ja auttaa kuntia käytännössä tulosten hyödyntämisessä kuntien energiatehokkuustyössä, kuntien tarpeiden mukaisesti. Motiva viestii hankkeessa syntyvistä, kunnissa helposti hyödynnettävistä keinoista ja toimintamalleista, mm. kuntien energiatehokkuussopimuksen solmineille kunnille ja kaupungeille.

Vahanen PRO Oy on kiinteistöjen kunnossapidon ja rakennushankkeiden johtamiseen erikoistunut yritys, joka on osa Vahanen-konsernia. Sen ydin on joukko yhteistyön ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet kiinteistöjen kunnossapidon ja rakennushankkeiden johtamiseen. Vahanen PRO Oy vastaa tässä hankkeessa analytiikan ja asiantuntijatyön lopputuotoksina syntyvien toimenpideohjelmien validoinnista sekä tuo asiantuntemuksensa hankkeen eri vaiheisiin.

KIRA-digi-hankkeessa kiinteistö- ja rakentamisala uudistaa yhdessä toimintaansa digitalisaation avulla. Kokeiluilla halutaan uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden yhteentoimivuutta. Neljänteen kokeiluhakuun saapui 105 hakemusta noin sadalta eri organisaatiolta, ja mukaan hyväksyttiin 27 hanketta. Kaikkien neljän kokeiluhakukierroksen tuloksena KIRA-digi-hankkeessa on käynnistynyt tähän mennessä yhteensä 75 kokeilua. Hakukierroksia järjestetään vielä kaksi vuosina 2017–2018.

Lisätietoja:

Kunnat kuntoon -hanke
Topi Tiihonen, SkenarioLabs, puh. 044 309 2580
Harri Heinaro, Motiva Oy, puh. 050 913 3679
Jusu Kainulainen, Vahanen PRO Oy, puh. 040 826 6737
#kunnatkuntoon

KIRA-digi-hanke:
Teemu Lehtinen, Rakennustietosäätiö RTS, puh. 040 456 6108
www.kiradigi.fi
#kiradigi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 4.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.