Tiedotteet 2017


5.7.2017 15.00

Liikenteen uusilla palveluilla kuntien päästöt kuriin

Ympäristönäkökohdat voisivat painottua enemmän ajoneuvojen ja kuljetusten julkisissa hankinnoissa. Etenkin pienissä kunnissa vaihtoehtojen vähäisyys tarjonnassa saa hankkijat väljentämään ympäristökriteereitä. Myös osaamisessa ja tietämyksessä paljastui puutteita.

Motivan tekemän toukokuun lopussa valmistuneen selvityksen sekä siihen liittyneen kyselyn mukaan julkisen sektorin toimijat ovat kiinnostuneita erilaisista tavoista tehostaa logistiikkaa ja ajoneuvojen käyttöä. Etenkin kuljetusten yhdistäminen ja liikkumisen uudet palvelut näyttäisivät lisääntyvän tulevaisuudessa. Kuljetusten yhdistäminen saattaa kuitenkin toisinaan törmätä niin käytännöllisiin kuin lainsäädännöllisiinkin esteisiin.

– Kuljetusten yhdistäminen on käytännönläheinen keino optimoida kustannuksia ja kuljetusreittejä. Samalla on mahdollista vaikuttaa kuljetusten energiatehokkuuteen. Kuntien kannattaa myös pohtia, miten uusilla liikenteen palvelumalleilla voidaan luoda kenties uutta ja vähäpäästöistä liiketoimintaa, sanoo asiantuntija Elina Ojala Motivasta.

Uudet käyttövoimaratkaisut ja liikenteen palvelut kiinnostavat erityisesti suurimpia kuntia. Varsinkin uusien käyttövoimaratkaisujen yleistymistä rajoittavat vielä uutta teknologiaa edustavien ajoneuvojen korkeammat hankintahinnat ja toisaalta hankkijoiden asenteet sekä lataus- ja tankkausinfrastruktuurin puute.

Selvityksen mukaan vuonna 2012 voimaantullut laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa on niin ikään epäselvä monissa organisaatioissa, joten lisäviestintää siitä tarvitaan. Kyseinen laki velvoittaa huomiomaan ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöt sekä säännellyt pakokaasupäästöt.

Ajoneuvojen Euro-päästöluokitus usein vähimmäisvaatimusten perustana

Lain vaatimista energia- ja ympäristövaatimuksista oli vastausten perusteella parhaiten osattu soveltaa typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjä kuvaavaa Euro-päästöluokitusta. Huomattavasti vähemmän asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat energiankulutusta ja niihin kytkeytyviä hiilidioksidipäästöjä.

Tämä saattaa johtua tiedonpuutteesta. Osassa vastauksista kävi nimittäin ilmi, että Euro-päästöluokituksen on virheellisesti luultu koskevan myös hiilidioksidipäästöjä.  Henkilöillä, jotka tekevät hankintoja muun työnsä ohessa, ei aina ole riittävästi valmiutta ja tietotaitoa lain vaatimien asioiden huomioimiseen, saatikka tiukempien ympäristökriteerien asettamiseen. Myös kaluston ja palveluiden markkinatilanne vaihtelee suuresti alueittain. Jo pienillä muutoksilla energia- ja ympäristövaatimuksissa olisi mahdollista nostaa hankintojen vaikuttavuuden tasoa julkisen sektorin tarjouspyynnöissä.

Päivitetyt ohjeet energia- ja ympäristövaatimuksiin

Lain soveltamisen tueksi Motiva on julkaissut päivitetyt ohjeet energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Ohjeet löytyvät henkilö- ja pakettiautojen, henkilökuljetuspalveluiden sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen.

Ohjeiden tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan kuljetusten toteuttamiseen energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Ohjeessa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat hyödyntää tarjouspyynnöissään. Hankkijoille on tarjolla Motivassa myös neuvontaa avuksi ohjeiden soveltamiseen.

Motiva kartoitti Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) toimeksiannosta julkisen sektorin hankintayksiköiden kokemuksia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta. Selvityksessä kartoitettiin myös julkisten hankintayksiköiden tiedon ja neuvonnan tarpeita. Selvitys energia- ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa – Ajoneuvot ja kuljetukset on luettavissa Motiva verkkosivuilta.

Julkaisu:
Selvitys energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa – Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut

Lisätietoja:
Motiva Oy
asiantuntija Elina Ojala
puh. 040 847 8239, elina.ojala@motiva.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 4.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.