Tiedotteet 2017


30.10.2017 9.00

Porvooseen ja Tampereen seudulle uutta elinvoimaa uusiutuvan energian kuntakatselmuksen avulla

Kunnat etsivät tietä hiilineutraaliuteen. Uusiutuvan energian kuntakatselmus auttaa löytämään kullekin kunnalle sopivat keinot. Se toimii kahdella tasolla – mahdollisuuksien kartoituksena ja tilaisuutena suunnitella tulevaisuuden toimenpiteitä. Myös valtio tukee kuntien ponnisteluja.

Merkittävä osa katselmustyöstä on nykyisen tiedon kokoamista ja analysointia. Sekä Porvoossa että Tampereen seudulla katselmuksen antiin oltiin erittäin tyytyväisiä.

”Katselmus antaa hyvän kuvan uusiutuvien energiamuotojen potentiaalista kunnassa. Hyvään suunnitteluun liittyy lähtötilanteen kartoitus ja siihen katselmus sopii todella hyvin. Lisäksi kuntakatselmus antaa tietoa konkreettisista toimista ja niiden kustannuksista”, sanoo Porvoon apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz juuri julkaistussa Motivan videohaastattelussa.

Porvoossa tehtiin kuntakatselmus 2016. Porvoossa tapahtuu nyt muutenkin todella paljon uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä. Myös alueen elinkeinoelämä on herännyt.

”Uusiutuvat energialähteet ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja toivon, että kunnat siirtyvät siihen suuntaan riittävän ripeästi. Myös elinkeinoelämä voi tarttua tähän potentiaaliin ja lähteä tarjoamaan uusiutuvaan energiaan liittyviä ratkaisuja”, von Schoultz lisää.

Tampereen kuntakatselmus tehtiin seudullisena

Tampereen kuntakatselmus toteutettiin yhdessä seudun viiden kunnan kesken. Katselmuksen toimenpide-ehdotuksetkin on esitetty kunnittain.

”Kuntakatselmus tiivisti seutuyhteistyötämme ja toi meille paljon uutta tietoa. Yksi hyöty katselmuksesta on se, että eri toimijat miettivät ja kokoavat toimenpiteet yhdessä. Näin päästään toteutukseen paremmin”, pohtii Tampereen kaupungin ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen videohaastattelussa.

Tampere on edennyt hyvin nopeasti uusiutuvan energian tuottamisessa. Katselmus tuotti niin ikään paljon muun muassa aurinkosähköön ja -lämpöön liittyvää tietoa. Sen toteuttaminen liittyy myös siihen, että Tampereella pohditaan kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

”Kaupunki tai kunta organisaationa ei pääse ilmasto- ja energia-asioissa yksin eteenpäin. Se edellyttää kumppanuuksia. Katselmuksen myötä niitä elinkeinoelämän kumppaneita löytyi. Kaikkein tärkeintä on tehdä asioita verkostomaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kaupunki organisaationa on enemmänkin alusta, mahdollistaja ja linjaaja. Tekemiset tapahtuvat yrityspuolella ja energiantuotantolaitoksissa”, Anttonen sanoo.

Tampere hyödynsi mahdollisuutta tehdä kuntakatselmuksen perusmallia täydentäviä lisäselvityksiä aurinkoenergiasta ja panosti myös tavallista enemmän toimijoiden sitouttamiseen ja tuloksista viestimiseen.

Tukea valtiolta

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa kartoitetaan katselmusalueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Tämän jälkeen selvitetään konkreettiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa kannattavasti ja tehdään niistä toimenpide-ehdotuksia.

Katselmuksen voi toteuttaa niin yhden kuin usean kunnan, seutu- tai maakunnan kattavana. Kun kunta valitsee katselmuksen tekijäksi Motivan kouluttaman kuntakatselmoijan, niin sen toteuttamiseen on mahdollista saada valtion energiatukea.

Vasta valmistuneet videot havainnollistavat uusiutuvan energian hyödyntämistä ja potentiaalia Porvoossa ja Tampereen seudulla. Samalla ne näyttävät, kuinka erilaisia kuntien vastuullisuuspolut voivat olla.

Kuntakatselmusesite:
Uusiutuvan energian kuntakatselmus (pdf) (2.1 MB)

Katso videot:

Porvoo
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Porvoossa

Tampere
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Tampereella

Tampere – seutukunnat
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Tampereella – Seutukunnat

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Timo Määttä
puh. 040 506 2365, timo.maatta@motiva.fi

www.motiva.fi/kuntakatselmus


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 4.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.