Tiedotteet 2018


8.11.2018 12.00

Työryhmä selvittämään energiankäytön tehostamisen lisäystarpeet

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia tehostaa energiatehokkuustoimia vuosina 2021–2030. Työryhmä arvioi nykyisen energiatehokkuuslain uudistamistarpeen ja aloittaa tarvittaessa lakimuutokseen tähtäävien toimenpiteiden valmistelun.

Työryhmä tekee esitykset toimista, joilla Suomi saavuttaa EU:n uudistuvan energiatehokkuusdirektiivin artikla 7:n edellyttämän sitovan tavoitteen kaudelle 2021–2030. Työryhmä antaa loppuraporttinsa 30.9.2019 mennessä ja toimittaa ministeriölle 29.3.2019 mennessä väliraportin työn edistymisestä ja arviot alustavista tuloksistaan.

Energiatehokkuuden tavoitetasosta saavutettiin EU:ssa sopu kesällä 2018, europarlamentin täysistunto äänestää uudistetusta energiatehokkuusdirektiivistä marraskuussa ja jäsenmaiden hallitusten odotetaan hyväksyvän sen lopullisesti energianeuvostossa 19. joulukuuta. Uudistettu direktiivi tulisi voimaan vuoden 2019 alusta, minkä jälkeen jäsenmailla on 18 kuukautta aikaa sen toimeenpanoon.

Saavutetun kompromissin mukaan jäsenmaille asetetaan yhteinen, ei-sitova vähintään 32,5 prosentin energiankäytön tehostamistavoite vuonna 2030 verrattuna perusskenaarion kehitykseen. Niille asetetaan myös 0,8 % vuosittainen energiankäytön tehostamisvelvoite kaudella 2021–2030. Nykyinen energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 on 20 prosenttia.

Direktiivin kunnianhimon taso nousi huomattavasti käsittelyn aikana. Tämä tuottaa toimeenpanon osalta ison haasteen niin Suomessa kuin EU-maissa laajemminkin. Suomessa valtaosa direktiivin edellyttämästä energiansäästöstä on tähän saakka pystytty saavuttamaan valtiovallan, elinkeinoelämän ja kuntien solmimilla vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla.

Uudistettu direktiivi ei suoranaisesti edellytä energiatehokkuuslain uudistamista, mutta mahdolliset uudet toimet tai nykyisten energiatehokkuustoimien kiristäminen voivat myöhemmin edellyttää lakimuutoksia.

Työryhmän ja sitä tukevien temaattisten asiantuntijaryhmien kokoonpano

Työryhmän puheenjohtajana on teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä ylitarkastaja Eriika Melkas (TEM), lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja (YM), ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola (MMM), budjettineuvos Taina Eckstein (VM), liikenneneuvos Saara Jääskeläinen (LVM) ja johtaja Heikki Väisänen (Energiavirasto).

Työryhmän asiantuntijasihteereinä toimivat erityisasiantuntija Pia Outinen (TEM) ja johtaja Päivi Laitila (Motiva) ja kokoussihteerinä projektiassistentti Nina Vaasvainio (Motiva).

Energiatehokkuustyöryhmän yhteydessä toimii viisi temaattista asiantuntijatyöryhmää, jotka ovat:
Energiavaltaisen teollisuuden asiantuntijaryhmä (puheenjohtajanaan neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka TEM:stä), Teollisuuden asiantuntijaryhmä (johtava asiantuntija Erja Saarivirta, Motiva), Palvelut-asiantuntijaryhmä (yli-insinööri Tiina Sekki, Energiavirasto), Kuluttajat-asiantuntijaryhmä (asiantuntija Johanna Kirkinen, Energiavirasto) ja Liikenteen asiantuntijaryhmä (liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, LVM).

Lisätiedot:
TEM
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen
puh. 029 506 2140 (työryhmän puheenjohtaja)

TEM
erityisasiantuntija Pia Outinen
puh. 029 504 7229 (työryhmän asiantuntijasihteeri)

Motiva
johtaja Päivi Laitila
puh. 040 525 5471 (työryhmän asiantuntijasihteeri)


Palaa otsikoihin



Sivua päivitetty viimeksi 8.11.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.