Muut tiedotteet 2013


23.5.2013 15.00

TEM: Lakiehdotus poistaisi tuulivoimarakentamisen tutkaesteen Perämeren alueella

Tuulivoimarakentamisen tutkaesteet voidaan poistaa tietyillä erikseen nimetyillä aluilla puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkan avulla. Tämä varmistaa aluevalvonnan toimivuuden samalla, kun edistetään tuulivoiman nopeaa rakentamista tuulioloilta erityisen suotuisilla alueilla, joilla on vireillä runsaasti hankkeita. Hallitus antoi tähän tähtäävän lakiehdotuksen tuulivoiman kompensaatioalueista eduskunnalle 23.5.2013.

Lakiehdotukseen sisältyy ensimmäinen tuulivoiman kehittämisalue. Sellaiseksi nimettäisiin 2 425 neliökilometrin suuruinen Perämeren tuulivoima-alue, joka sijaitsee Hailuodon, Lumijoen, Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa. Alueella on jo nyt melko pitkälle suunniteltuina yli 160 tuulivoimalaa, joista valtaosalta puuttuu puolustusvoimien lausunto siitä, ettei voimala häiritse valvontajärjestelmiä. Tutka-asian vuoksi alueella on jumissa satojen miljoonien eurojen investoinnit tuulivoimaan.

Kehittämisalueen perustamisen jälkeen tuulivoimaloiden rakentaminen alueelle on mahdollista, vaikka puolustusvoimien lausunto puuttuisi tai jo saatu lausunto olisi ollut kielteinen.

Perämeren tuulivoima-alueelle rakentavien tuulivoiman tuottajien on maksettava jokaisesta turbiinistaan 50 000 euron tuulivoimamaksu. Näistä maksuista kertyy lopulta kompensaatiosumma, joka Perämeren tuulivoima-alueella on yhteensä 18,5 miljoonaa euroa.

Jos alueelle rakennetaan niin runsaasti tuulivoimaloita, että kompensaatiosumma ylittyy, palautetaan ylimenevä osa takaisin tuulivoiman tuottajille. Maksut suoritetaan veroluonteisina Energiamarkkinavirastolle, joka hoitaa myös tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän hallinnoinnin.

Lain avulla luodaan järjestely, joka on kohtuullinen ja tasapuolinen kaikkia tietylle alueelle tuulivoiman rakentamista nyt ja tulevaisuudessa suunnittelevia yrityksiä kohtaan.

Nopean liikkeellelähdön varmistamiseksi valtio osallistuu alkuvaiheen rahoitusratkaisuun niin, että puolustusvoimat voi tilata lisätutkan kesän aikana. Tällöin uudet tuulivoimalat voidaan ottaa käyttöön alueella 1.1.2014. Laki pyritään saamaan voimaan kesällä.

Suomessa on tällä hetkellä tuuliolojen kannalta suotuisia alueita, joilla tuulivoimarakentaminen on estynyt erityisesti tuulivoimaloiden arvioitujen tutkavaikutusten vuoksi. Voimaloiden rakennusluvan edellytyksenä on puolustusvoimien lausunto siitä, etteivät voimalat häiritse puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamista normaalioloissa, niiden häiriötilanteissa eikä poikkeusoloissa. Kielteinen lausunto on aina estänyt tuulivoimalan rakentamisen alueelle.

Energiapoliittisena tavoitteena on lisätä ripeästi tuulivoiman käyttöä. Tuotanto on tarkoitus nostaa 6 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsee noin 700 uuden tuulivoimalan rakentamista ja 2 500 megawatin kapasiteettia. Vuodelle 2025 tuulivoiman tuotantotavoite on energia- ja ilmastostrategian päivityksen mukaan noin 9 TWh. Nyt ehdotetulle Perämeren tuulivoima-alueelle rakennettavien tuulivoimaloiden arvioidaan tuottavan sähköä yli 1 TWh vuonna 2020.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

komentajakapteeni Kari Salin, Puolustusvoimat, puh. 029 9800 (vaihde)


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.