Muut tiedotteet 2013


28.6.2013 9.30

TEM: Merituulivoiman demonstraatiotuen haku käynnistyy

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut hakuprosessin, jonka tavoitteena on löytää paras merituulivoiman kokeiluhanke. Hallitusohjelman mukaisesti valtion budjettikehyksiin on varattu 20 miljoonaa euroa merituulivoiman demonstraatiohankkeeseen vuodelle 2015.

Kaikki merituulivoiman demonstraatiotukeen liittyvät tukihakemukset tulee jättää viimeistään 30.9.2013 mennessä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueelle hanke kohdistuu. ELY-keskukset toimittavat kaikki tukihakemukset ministeriöön. Tämän jälkeen ministeriö vertailee hakemuksia ja pyytää täydentäviä tietoja parhaiksi arvioiduista hankkeista. Päätös tuettavasta hankkeesta tehtäisiin vuoden 2014 lopulla.

Demonstraatiotuella on tarkoitus kattaa maatuulivoimalaan nähden ylimääräiset kustannukset, jotka muodostuvat etenkin meriperustuksista ja sähkönsiirtokaapelista. Merituulivoimaloiden korkeampi huipunkäyttöaika kompensoi osin ylimääräisiä kustannuksia. Tarkoitus on, että valittava hanke saisi myös tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksettavan syöttötariffin.

Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymien linjausten mukaan hakemuksia arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja päätöksenteon perusteena painottuvat toisaalta merituulivoiman rakentamisen, käytön ja huollon edistäminen Suomen olosuhteissa ja uusi teknologia sekä toisaalta hankkeen taloudellisuus ja toteutettavuus.

Energia- ja ilmastostrategian ja puhtaan energian ohjelman mukainen yhdeksän terawattitunnin tuotantotavoite tuulivoimalle vuodelle 2025 edellyttänee merituulivoiman laajempaa käyttöönottoa. Tavoitteena on saada merituulivoiman demonstraatiohankkeesta hyödyllisiä kokemusta ja osaamista tätä tavoitetta silmällä pitäen.

Merituulipuistoja on suunnitteilla ja rakenteilla muun muassa eri Euroopan maissa. Merituulivoiman on arvioitu lähivuosina kasvattavan osuuttaan kaikista tuulivoimahankkeista Euroopassa.

Merituulivoimateknologia tarjoaa uusia cleantech-liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia energia- ja meriteollisuudelle. Merituulivoiman demonstraatiohanke voi luoda ainutlaatuista cleantech-alan innovaatioihin liittyvää kilpailuetua ja siten edistää alan kansainvälistä kasvua tulevaisuudessa.

Tietoa tukihausta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelusta >>

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815

neuvotteleva virkamies Juho Korteniemi, TEM, puh. 029 506 0016


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.