Muut tiedotteet 2013


1.7.2013 9.00

TEM: Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti valmistui

Tuulivoiman edistämistä ja tutkavalvonnan yhteensovittamista selvittänyt työryhmä on käynyt läpi tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia eri valvonta- ja tutkajärjestelmille. Haastavimmiksi järjestelmiksi osoittautuivat aluevalvonnan tutkat.

Työryhmä selvitti myös merelle rakennettavasta tuulivoimasta aiheutuvia merialueen valvontaan liittyviä haasteita. Tähän liittyen työryhmä esittää luotavaksi menettelytavan, jolla merialueen tuulivoimarakentamisen kaavoja ja lupia voitaisiin käsitellä osana viranomaisten METO-yhteistyötä, jotta viranomaisten tarpeet tulisivat yhdellä kertaa huomioiduiksi.

Merelliset toimijat -yhteistoimintaviranomaisia (METO-viranomaisia) ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sekä Liikenneviraston merialueen valvontaa ja siihen käytettävien valvontajärjestelmien ylläpitoa koordinoivat viranomaiset.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 29.5.2012 tuulivoiman edistämistä ja tutkavalvontaa yhteensovittavan työryhmän, jonka tuli työssään hyödyntää ministeri Lauri Tarastin huhtikuussa 2012 valmistunutta selvitystä Tuulivoimaa edistämään (TEM:n julkaisuja 21/2012).

Työryhmän toimeksiantoon liittyen valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä keväällä 2013 hallituksen esitys laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista.

Heinäkuun alussa voimaan tuleva laki tuulivoiman kompensaatioalueista sisältää noin 2 425 neliökilometrin kokoisen Perämeren kompensaatioalueen, jolla tuulivoiman tutkaesteet poistetaan Puolustusvoimille hankittavan lisätutkan avulla. Tutkan kustannukset kerätään lopulta alueelle rakentavilta tuulivoimayrityksiltä. Lakia voidaan tarvittaessa täydentää uusilla tuulivoiman kompensaatioalueilla, jos vastaavia potentiaalisia tuulivoima-alueita on muodostumassa muuallekin Suomeen.

Suomen on nostettava uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tähän liittyen tuulivoimalle on asetettu kuuden terawattitunnin tuotantotavoite vuonna 2020. Tänä keväänä energia- ja ilmastostrategian päivityksessä tuulivoiman tuotantotavoitteeksi määriteltiin vuonna 2025 jo 9 TWh. Viime vuoden lopussa Suomessa oli 163 voimalaa, joiden yhteenlaskettu vuosituotanto oli noin 0,5 terawattituntia. Tuulivoimalla tuotettiin 0,6 % Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2012.

Tuulivoiman edistämistä ja tutkavalvontaa yhteensovittavan työryhmän loppuraportti on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

Petteri Kuuva, TEM, puh. 029 506 4819 (työryhmän puheenjohtaja)

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078 (lomalla 1.7.-26.7.)

ylitarkastaja Annukka Saari, TEM, puh. 029 506 4189 (lomalla 1.7.-2.8.)
 

Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.