Muut tiedotteet 2014


12.2.2014 13.00

TEM: Energiatuki suuryritysten energiatehokkuuskatselmuksiin päättyy

Harkinnanvaraisen energiatuen myöntämisperusteet muuttuvat vuonna 2014 vain vähän viime vuodesta. Tukeen on varattu 147,5 miljoonaa euroa, mikä on viime vuoden tasoa. Tukea käytettiin vuonna 2013 noin 39,2 milj. euroa, sillä biojalostamoille varattu 87,5 miljoonan myöntövaltuus siirrettiin tälle vuodelle.

Vuonna 2014 tuesta noin 87,5 miljoonaa euroa on tarkoitettu liikennepolttoaineita tuottaville biojalostamohankkeille. Tämä erillistuki oli budjetissa jo viime vuonna. Syyskuun 2013 loppuun mennessä saatujen hakemusten käsittely on jo pitkällä ja TEM linjaa lähiaikoina, mille hankkeille tukea tullaan esittämään. Merituulivoiman kokeiluhankkeeseen on varattu 20 miljoonaa euroa. Tuettava hanke valitaan syksyllä.

Muihin uusiutuvan energian investointeihin on varattu vajaat 22 miljoonaa euroa. Tutkimuspainotteisille liikenteen demonstraatiohankkeille on varattu 3 miljoonaa euroa. Energiatehokkuusinvestointien ja -katselmusten osuus on 15 miljoonaa euroa.

Uuden energiatehokkuusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon alettua, energiatukea ei enää voida myöntää suuryritysten energiatehokkuuskatselmuksiin. Tästä syystä näihin hankkeisiin liittyvät energiatukipäätökset tulee tehdä ennen 5.6.2014.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että hakemus on asianmukaisesti täytetty, siitä löytyy kaikki vaaditut liitteet ja se on jätetty ajoissa paikalliseen ELY-keskukseen. Hakemukset tulisi jättää ELY-keskukseen viimeistään 30.4.2014, jotta tukihakemuskäsittelylle jää riittävästi aikaa. Suuresta hakemusmäärästä johtuen Uudenmaan ELY-keskuksen osalta määräaika on jo 15.4.2014.

Jos hakemusta ei voida jättää näihin määräaikoihin mennessä, voi paikallisesta ELY-keskuksesta tiedustella etukäteen tukikäsittelyn aikataulua. Muiden kuin suuryritysten osalta energiatehokkuuskatselmuksia voidaan tukea energiatuella myös jatkossa.

Ohjeellisten tukiprosenttien osalta vain lämpöpumppujen tukitaso laskee 5 prosenttia lämpökeskuksille maksettavan tuen tasolle (15 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista).

Aurinkosähköhankkeiden osalta jatketaan viime vuonna käytössä ollutta linjausta, että poikkeuksellisesti tuetaan myös uudisrakennuskohteita. Kyseisiä kohteita tuetaan kuitenkin korkeintaan miljoonalla eurolla. Metsähakkeen korjuu- ja kuljetusketjuun liittyviä investointeja (esimerkiksi hakkurit, murskaimet ja hakekontit) tuetaan 1.1.2014 jälkeen enää vain uuden teknologian osalta.

Vuonna 2013 tukipäätöksiä tehtiin ELY-keskuksissa ja työ- ja elinkeinoministeriössä yhteensä noin 550 kappaletta. Suurin osa tuetuista hankkeista liittyi energiatehokkuuskatselmuksiin ja -investointeihin sekä lämpökeskuksiin. Aurinkosähköhankkeiden osalta tukipäätösten määrä kasvoi selvästi edellisvuosista.

Harkinnanvaraista energiatukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, lisäävät energiansäästöä tai jotka tehostavat energiantuotantoa tai käyttöä tai vähentävät niiden ympäristöhaittoja. Tuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

ja alueellisten ELY-keskusten sivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi

Lisätiedot:

ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815

neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka, TEM, puh. 029 506 4813


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.