Muut tiedotteet 2014


15.1.2014 15.00

TEM: Ihalainen: EU-parlamentin hyväksymät hankintadirektiivit hyvä lähtökohta lakiuudistukselle

Työministeri Lauri Ihalainen on tyytyväinen, että Euroopan unionin parlamentti hyväksyi 15.1.2014 täysistunnossaan julkisten hankintojen direktiivipaketin.

– Direktiiveillä uudistetaan koko julkisten hankintojen sääntely. Uudistus yksinkertaistaa hankintamenettelyjä, edistää ympäristökriteerien ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista hankinnoissa sekä parantaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista tarjouskilpailuun. Suomessa olemme jo aloittaneet hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen, ministeri Ihalainen sanoo.

Uudistuva lainsäädäntö tarjoaa lisäksi julkisille hankkijoille uusia työkaluja edistää innovaatiotoimintaa. Direktiivissä otetaan nykyistä paremmin huomioon laatu tarjousten vertailuperusteena hinnan sijaan. Direktiivi ei edelleenkään velvoita julkisyhteisöjä ulkoistamaan hankintojaan.

Paketissa on kolme toisiinsa kiinteästi liittyvää direktiiviä: julkisia hankintoja koskeva direktiivi, ns. erityisalojen hankintadirektiivi sekä julkisia käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi.

Seuraavaksi direktiiveistä äänestetään Euroopan unionin neuvostossa. Direktiivit julkaistaneen EU:n virallisessa lehdessä alkukeväällä 2014, ja ne tulevat voimaan noin kuukauden tämän jälkeen. EU-jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa toimeenpanna direktiivit niiden voimaantulosta laskien.

Hankintalainsäädännön uudistus käynnissä Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on marraskuussa 2013 käynnistänyt julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen. Sitä varten on asetettu kaksi työryhmää, joiden määräaika päättyy huhtikuun 2015 lopussa. Uudistusehdotukset valmistellaan hallitusohjelman ja hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti.

Ministeri Ihalainen toteaa, että toimivat hankintamenettelyt tuottavat julkisyhteisöille merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia etuja.

– Samanaikaisesti on tärkeää, että julkisyhteisöt kiinnittävät entistä enemmän huomiota hankintojensa sosiaaliseen vastuullisuuteen eli siihen, että hankinnat tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja sekä ihmisoikeuksia. Tämän edistäminen on myös tärkeä osa kokonaisuudistuksen valmistelua, hän painottaa.

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksessa hyödynnetään direktiivin tarjoamat uudet mahdollisuudet, tarkastellaan kansallisia kynnysarvoja ja luodaan hankinnoille valvontamekanismi.

Nykyisessäkin hankintalaissa painottuu sosiaalinen vastuullisuus

Ministeri Ihalainen muistuttaa, että sosiaalinen vastuullisuus ei edellytä uusia lakeja, vaan nykyinenkin hankintalaki tarjoaa tähän useita mahdollisuuksia. Tätä painotetaan myös työ- ja elinkeinoministeriön marraskuussa 2013 julkaisemassa oppaassa, joka käsittelee sosiaalisesti vastuullisia hankintoja. Opas on suunnattu hankintoja tekeville viranomaisille ja kunnille.

– Hankintalainsäädännön on varmistettava, että julkisyhteisöjen hankintamenettelyt ovat avoimia ja syrjimättömiä. Laissa ei sen sijaan määrätä, millä ehdoin hankinnat tulisi suorittaa eikä nykyinenkään laki estä ottamasta huomioon vastuullisuuteen liittyviä asioita. Julkisyhteisöjen hankintastrategian tulisi lähteä vastuullisen toiminnan vaatimuksesta myös sopimuskumppaneille, ja hankintasopimuksissa voidaan asettaa erilaisia vastuullisuutta koskevia ehtoja. Ehdot voivat liittyä esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen työpaikalla, työoloihin, työehtoihin tai pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palkkaamiseen, muistuttaa Ihalainen.

Sosiaalisten hankintojen opas on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:
TEM
hallitusneuvos Elise Pekkala
puh. 029 506 3731


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.