Muut tiedotteet 2014


14.2.2014 13.00

TEM: Maaseudun kehittämisen tukena uusi ohjelma ja laaja yhteistyöverkosto

Uusi maaseutupoliittinen kokonaisohjelma korostaa paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista maaseudun kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hallinto- ja palvelujärjestelmien sovittamista paikallisiin olosuhteisiin.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR hyväksyi 14.2.2014 kuudennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman vuosille 2014-2020. Ohjelma on YTR:n toimintaohjelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline.

Kokonaisohjelmassa maaseutu nähdään erottamattomana osana kansallista menestystä ja yhteiskuntaa. Vision mukaan maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustava hyvän elämisen ympäristö.

Maaseutupolitiikassa korostetaan kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamista. Tavoitteena on, että maaseutua kehitetään entistä enemmän siellä toimivien ihmisten ja yritysten tietoon, osaamiseen ja aktiivisuuteen perustuen. Maaseutupolitiikan toimeenpanossa politiikka-, kehittäjä-, tutkija- ja viranomaistoimijoiden, yrittäjien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyö on entistä tiiviimpää.

Ohjelman teemat sisältävät yli kuusikymmentä käytännön toimenpidettä

Kokonaisohjelmassa on viisi teemaa, jotka ovat:
  1. Osallisuus ja lähidemokratia
  2. Asuminen ja palvelut
  3. Infrastruktuuri ja maankäyttö
  4. Elinkeinot ja osaaminen
  5. Ekosysteemipalvelut

Kärkitoimenpiteiksi on nostettu lähidemokratian vahvistaminen, palvelujen järjestäminen, tieverkon kunnosta huolehtiminen, tietoliikenneyhteyksien rakentaminen, maaseuturakentamisen edistäminen, aluetaloutta tukevat julkiset hankinnat, yrittäjyyden vahvistaminen, osaavan työvoiman saatavuus ja hajautettu energiantuotanto.

Ohjelmaa toteutetaan laajan verkoston tuella

Ohjelma on aikaisempia kokonaisohjelmia tiiviimpi. Ohjelmavalmistelun yhteydessä YTR on uudistanut toimintatapojaan. Myös valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitus kytketään aikaisempaa tiiviimmin kokonaisohjelman toteuttamiseen.

Aikaisemmat noin 10 teemaryhmää on lopetettu ja niiden sijaan ohjelmaa toteutetaan entistä laajempien ja joustavampien verkostojen yhteistyönä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet tahot.

Ohjelma julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisusarjassa suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja:

TEM
ylitarkastaja Ritva Hakkarainen
puh. 029 504 9237

TEM
maaseutuylitarkastaja Laura Jänis
puh. 29 504 7111

TEM
maaseutuylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen
puh. 029 50 47 008


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.