Muut tiedotteet 2014


30.12.2014 14.00

TEM tiedottaa: Energiatehokkuuslaki lisää energian säästöä ja vähentää kulutusta

Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2014 energiatehokkuuslain ja siihen liittyvät lakimuutokset. Uuden lain avulla kehitetään energiatehokkuutta, lisätään energiansäästöä sekä vähennetään energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta.

Uudessa laissa suurille yrityksille säädetään velvoite tehdä yrityksen pakollinen energiakatselmus neljän vuoden välein. Laki koskee toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 henkilöä tai liikevaihto yli 50 miljoonaa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Katselmukset koskevat niin teollisuuden, kiinteistöalan, palvelualan kuin pankki- ja vakuutusalan yrityksiä. Ensimmäinen katselmus on tehtävä 5.12.2015 mennessä.

Katselmukseen kuuluu yrityksen koko energiankulutuksen kartoitus ja lisäksi otos rakennusten ja teollisuuden kohdekatselmuksista. Katselmusten sisällöstä säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella, jossa on myös tarkempia säännöksiä energiakatselmuksien minimivaatimuksista.

Energiakatselmusten muuttuessa isoille yrityksille pakollisiksi, ei niihin myönnetä enää tukea. Pienet ja keskisuuret yritykset sen sijaan voivat edelleen hakea niihin tukea ELY-keskuksilta.

Energiakatselmuksen avulla tehostetaan yrityksen energiankäyttöä ja vähennetään näin yrityksen toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Energiankäytön tehostuminen tuo suoraa taloudellista säästöä muun muassa energiankulutuksen vähentyessä. Näin katselmusten hyödyt ylittävät niiden teosta yrityksille aiheutuvat kustannukset.

Yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilöille säädetään pätevyysvaatimus. Katselmuksia saa tehdä vain sellainen pätevä henkilö, jonka pätevyyden valvovana viranomaisena toimiva Energiavirasto on todentanut.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseksi säädetään uusille tai uudistettaville yli 20 MW:n lauhdetuotanto-, teollisuus- tai energiantuotantolaitoksille velvoite tehdä laitoskohtainen kustannus-hyötyanalyysi yhteistuotannon mahdollisuuksista. Lisäksi sähkön ja maakaasun verkkopalvelujen myyntiehdoille ja hinnoittelulle asetetaan kriteereitä, joissa otetaan huomioon energiatehokkuus.

Energiatehokkuuslailla saatetaan voimaan energiatehokkuusdirektiivin kansallista lainsäädäntöä edellyttävät säännökset. Sen avulla varmistetaan myös EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen, jotka edellyttävät 20 prosentin energiankäytön tehostumista vuonna 2020.

Suomen ohjeellinen kansallinen tavoite loppuenergian absoluuttiselle kulutukselle on 310 TWh vuonna 2020. Suomen loppuenergian kulutus on viime vuodet ollut tällä tasolla ja hieman allekin, mutta talouden ja erityisesti teollisuustuotannon toivottava elpyminen kohottaa sitä.

Uusi energiatehokkuuslaki sekä lait sähkömarkkinalain, maakaasumarkkinalain sekä sähkö- ja maakaasumarkkinalain valvonnasta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2015. Nykyinen energiapalvelulaki kumotaan, ja siihen sisältyvä mittaamista ja laskutusta koskeva sääntely siirtyy päivitettynä energiatehokkuuslakiin.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Timo Ritonummi, TEM, puh. 029 506 4798

ylitarkastaja Outi Kumpuvaara TEM, puh. 029 506 4106


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.