Muut tiedotteet 2014


16.12.2014 14.00

TEM: Työryhmältä ehdotuksia pienimuotoisen sähköntuotannon lisäämiseksi

Pientuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta on toistaiseksi vähäinen. Vuoteen 2020 mennessä sähköstä voitaisiin kuitenkin tuottaa noin yhden terawattitunnin verran pientuotantona, pääosin aurinko­sähkönä.

Tämän potentiaalin toteutuminen riippuu pientuotannon taloudellisesta kannattavuudesta, teknisestä ja hallinnollisesta sujuvuudesta sekä tiedon saatavuudesta. Näin todetaan pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportissa, joka luovutettiin 16.12.2014 elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle.

– Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Tämän vuoksi hallitus haluaa edistää myös sähkön ja lämmön pientuotantoa. Näin voidaan tukea paikallisia ratkaisuja, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja luoda kotimaista edelläkävijämarkkinaa alan suomalaisille yrityksille.

Meiltä löytyy osaamista pientuotantoon liittyvissä älyverkkoratkaisuissa, aurinkosähkö-, akku- ja tuuli- sekä bioenergia­teknologioissa, joiden vientipotentiaalia toimivat kotimarkkinat lisäävät merkittävästi, toteaa Vapaavuori.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän vuosi sitten selvittämään pienimuotoisen energiantuotannon edistämistä ja sähkön pientuotannon roolia uusiutuvan energian sekä rakennusten energiatehokkuuden edistämisessä.

Työryhmä pohti myös toimenpiteitä pientuotannon kannattavuuden parantamiseksi. Piensähköntuotannon kustannustehokkuus on viime vuosina parantanut, mutta tuotanto­kustannukset ylittävät kuitenkin edelleen sähkön tukkumarkkinahinnan tason liki poikkeuksetta.

Pientuotantokapasiteetin kasvattamisen kannalta on tärkeää, että nykyisiin kannustimiin ja muuhun toimintaympäristöön ei tehdä äkillisiä muutoksia. Piensähköntuotannon taloudellisiin kannustimiin ja mittarointivelvoitteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset tulee toteuttaa maltillisesti riittävän pitkiä siirtymäaikoja noudattaen.

Työryhmä esittää, että jos taloudellisia kannusteita lisätään, tulee ne toteuttaa teknologia- ja energia­muotoneutraaleilla, uuden teknologian käyttöönottoa tai rakennusten energiatehokkuutta edistävillä välineillä. Kannusteiden tulee olla myös läpinäkyviä siten, että niistä ilmenee hyötyjen ja kustannusten kohdentuminen. Tällaisia välineitä voivat olla esimerkiksi investointituet.

Pientuottaja hyötyy investoinnistaan eniten käyttäessään kaiken mahdollisen tuottamansa sähkön itse ostosähkön tarpeen samalla vähentyessä. Työryhmä kannustaa piensähköntuottajia optimoimaan omaa tuotantoaan ja kulutustaan vastaamaan toisiaan aina, kun se on mahdollista.

Työryhmä esittää, että kunnat edistäisivät pienimuotoisen energiantuotannon käyttöönottoa kaavoituksessa sekä määrittelisivät rakennusjärjestyksissään toimenpidelupaa edellyttävien hankkeiden, erityisesti aurinko­paneelien, kokorajoja ja edellytyksiä.

Energian pientuotantoon kytkeytyy vahvasti energiakansalaisuus-käsite. Siinä uudenlainen kuluttamisen ja tietoisuuden kulttuuri nivoutuu yhteen hajautettujen energiaratkaisujen kautta. Investoimalla omaan mikro­voimalaan ihmiset sitoutuvat uusiutuvaan energiaan sekä taloudellisesti että psykologisesti. Tällaisia ihmisiä leimaa kiinnostus uuteen tekniikkaan ja halu tuottaa ympäristöystävällistä sähköä, olla energiaomavarainen ja edelläkävijä.

Asiantuntijoiden mukaan järjestelmien hintaa pitäisi kuitenkin saada selvästi alas, ennen kuin kuluttajat lähtevät isommassa määrin investoimaan. Hinnan pitäisi laskea noin puoleen nykyisestä, jotta aurinko­paneelien hankinta houkuttelisi niitäkin omakotiasukkaita, jotka eivät niin intohimoisia energia-asioissa ole.

Työryhmän loppuraportti on verkossa osoitteessa:
www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

hallitusneuvos Päivi Janka, TEM, puh. 029 506 4833 (työryhmän puheenjohtaja)

neuvotteleva virkamies, Juho Korteniemi, TEM, puh. 029 506 0016 (työryhmän vara-pj.)

elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, TEM, puh. 050 361 7511


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.