Muut tiedotteet 2015


9.3.2015 15.00

CLEEN: Pumppukäyttöjen energiasäästöpotentiaali merkittävä

Energiatehokkuuden parantaminen teollisuuden ja yhteiskunnan prosesseissa on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla ihmiskunnan tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään. Pumppaussysteemien energiasäästöpotentiaali on merkittävä, sillä pumppujen käyttämän sähkön osuus voi olla jopa kolmannes eri tuotanto- ja palveluprosessien kokonaissähkönkulutuksesta.

Suuri ongelma pumppukäytöissä on niiden ylimitoitus, jolloin systeemiin hankitut ylisuuret välineet eivät toimi energiatehokkaasti. Energiatehokkuus (EFEU) -tutkimusohjelman yhtenä tuloksena on pumppukäytön mitoitustyökalu, jonka avulla koko käyttö mitoitetaan yhdellä kertaa pumppausprosessin tiedoilla. Tämä mahdollistaa pumppukäytön tarkan mitoituksen ja mahdollisimman vähän energiaa kuluttavan pumppu-, moottori- ja taajuusmuuttaja-yhdistelmän löytämisen.

Yksinkertainen pumppujen pyörimisnopeussäätö taajuusmuuttajia käyttämällä on osoittautunut merkittäväksi keinoksi parantaa pumppauksen energiatehokkuutta, myös ylimitoitettujen pumppukäyttöjen tapauksissa. Modernit taajuusmuuttajat mahdollistavat kuitenkin paljon muutakin, kuten kehittyneempien ohjausmenetelmien käyttöönoton. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää yksinkertaista säiliöön pumppaamisen esimerkkiä, jossa on selvä pyörimisnopeusprofiili, jolla energiankulutus voidaan minimoida. EFEU-ohjelmassa on todennettu, että taajuusmuuttajaohjatulla pumppukäytöllä voidaan identifioida pumppausprosessi säiliöön ja löytää siten optimipyörimisnopeus.

”Pumput ja niiden ohjaus ovat merkittävin sähkönkäyttösovellus, puolet ABB:n taajuusmuuttajista ja moottoreista ohjaa pumppuja ja puhaltimia. Haluamme edelleen kehittää energiatehokkuuteen, luotettavuuteen ja elinkarikustannuksiin liittyviä ratkaisuja ja näin tehostaa asiakkaidemme avainprosesseja. Voimme hyödyntää EFEU-ohjelman tuloksia laajasti, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.” kertoo EFEU-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Tolvanen ABB Oy:ltä.

Myös uuden moottoriteknologian käyttö ja pyörimisnopeuksien muuttaminen pois sähköverkon taajuudesta on helpottunut tehoelektroniikan kehittymisen myötä. Tämä on mahdollistanut vanhojen pumpun suunnittelurajojen ylittämisen. EFEU-ohjelmassa on tutkittu millainen seuraavan sukupolven pumppu-moottori -yhdistelmän tulisi olla, jotta 1960-luvulta asti lähes muuttumattomana säilynyt pumppu voidaan tuoda 2010-luvulle. Pumppukäyttö 2.0 on oikein mitoitettuna kompakti, materiaalitehokas paketti, joka pystyy autonomisesti ja energiatehokkaasti ohjaamaan itseään ja tunnistamaan sekä prosessin että omat vikatilanteensa.

Lisätietoja:

ABB Oy
Jukka Tolvanen, EFEU-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja,
jukka.tolvanen@fi.abb.com, puh. 050 332 2897

CLEEN (VTT)
Juha Leppävuori, EFEU ohjelmapäällikkö,
juha.leppavuori@vtt.fi, puh. 040 5329 378Energiatehokkuus-ohjelma (EFEU, Efficient Energy Use) on yhdentoista yrityksen ja viiden tutkimusorganisaation muodostama konsortio. EFEU-konsortio kehittää systeemitason energiatehokkuusratkaisuja ja -palveluita virtausjärjestelmille ja alueellisille energiasysteemeille. Ohjelman budjetti on yli 12 miljoonaa euroa.
Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.