Muut tiedotteet 2015


29.1.2015 14.00

Energiateollisuus ry: Metsähakkeen tukirajaus lisäisi byrokratiaa ja vaarantaisi metsäenergian käytön lisäystavoitteet

Hallituksen tänään päättämä esitys jakaa metsähakkeen tuki kahteen luokkaan on ristiriidassa metsähakkeen käytön lisäämistavoitteen sekä byrokratian ja hallinnollisen taakan vähentämistavoitteiden kanssa. Lausuntokierroksella se sai murskakritiikin. Ihmettelemme hallituksen kiirettä viedä esitystä kovalla kiireellä eteenpäin, vaikka sen sisältö on monin tavoin ongelmallinen, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

– Hallitus on perustellut päätöstään jakaa tuki kahteen luokkaan metsäteollisuuden huolella ainespuun saatavuudesta. Eri selvitykset osoittavat, että puuta riittää niin teollisuus- kuin energiakäyttöön.

– Pidämme esitettyä huolta aiheettomana ja tehtyä esitystä kohtuuttoman järeänä, liioiteltuna varotoimenpiteenä, etenkin ottaen huomioon muut metsänkäytölle asetetut tavoitteet. Vaarana onkin, että hyödyntämätöntä puuta jää nyt kasvavassa määrin metsään.

– Arviomme on, että esitetty rajaus voisi pahimmillaan laskea metsähakkeen käyttöä sähköntuotannossa jopa nykytasolta. Uusi menettely toisi mukanaan lisäbyrokratiaa ja kustannuksia ja heikentäisi näin hakkeen kilpailukykyä. Joka tapauksessa rajaus toisi tullessaan epävarmuutta koko metsäenergiaketjuun, koskien kaikkia puukaupassa, puunkorjuussa, haketuksessa ja kuljetustoiminnassa toimivia tahoja.

– Lakiesitykseen annettujen lausuntojen sisällöstä voi yksiselitteisesti päätellä, että esitys on valmisteltu liian kiireellä, eikä asiaan liittyviä kaikkia ongelmia ja vaikutuksia ole huolella arvioitu. Tämän vuoksi esitimme asiaa valmisteleville ministereille, että lakiesityksen valmistelua olisi jatkettu työryhmässä, jossa olisi ollut edustettuina kaikki asianosaiset tahot. Työryhmä olisi voinut arvioida esityksen vaikutuksia ja etsiä mahdollisiin ongelmiin yhdessä ratkaisua.

– Olemme pettyneitä, että ehdotukseemme ei tartuttu, vaan hallitus päätti edetä metsähakkeen käytölle itse asettamansa tavoitteet vaarantavan esityksen kanssa. Nyt onkin välttämätöntä, että eduskunta käsittelee asian perusteellisesti ja kuulee asiantuntijoita laajasti.
 
Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60 772

johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233

johtaja Jari Kostama, puh. 050 301 1870


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.