Muut tiedotteet 2018


7.2.2018 10.00

YM: Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus parlamentaariseen valmisteluun

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun. "Olen päättänyt, että koska on kyse kauaskantoisesta, suuresti suomalaista rakennettua ympäristöä muokkaavasta uudistuksesta, sille on paras asettaa parlamentaarinen työryhmä. Tulen kutsumaan työryhmän koolle tänä keväänä ohjaamaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta", ministeri Tiilikainen sanoo.

Ministeri Tiilikainen vastaanotti tänään talousoikeuden professori Ari Ekroosin johdolla tehdyn selvityksen maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamisesta. Selvitys on osa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tietopohjan vahvistamistyötä.

Selvitys: maankäytön suunnitteluun kaksi suunnittelutasoa, lisää läpinäkyvyyttä valmisteluun

Professori Ekroosin johdolla tehdyn selvityksen mukaan lainsäädännön tulee jatkossa vahvistaa maankäytön suunnittelun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämä on välttämätöntä, jotta luottamus suunnittelujärjestelmään kasvaisi.

Maankäytön suunnitteluun liittyvien prosessien tulisi kauttaaltaan digitalisoitua. Suomeen tulisi saada valtakunnallinen järjestelmä, joka ulottuisi strategisesta suunnittelusta toteutukseen sekä rakennetun ympäristön ylläpitoon.

Maankäytön suunnitteluun tulisi kaksi tasoa: yleissuunnitelma ja kehittämissuunnitelma. Ne voisivat korvata nykyiset kaavat. Kunnat ja maakunnat voisivat laatia ja hyväksyä strategisia maankäytön yleissuunnitelmia, joilla ohjattaisiin maakuntien, kaupunkiseutujen ja kuntien kehitystä. Alueiden yksityiskohtaista suunnittelua ohjattaisiin kehittämissuunnitelmalla, jonka hyväksymisestä päättäisi kunta, mutta jonka voisi laatia myös yksityinen.

Rakentamisen koko ketjun eri osapuolten tehtävät, roolit ja vastuut tulisi selvityksen mukaan määritellä laissa nykyistä tarkemmin. Sääntelyn perustana tulisi jatkossa huomioida rakennuksen koko elinkaari. Rakennuslupaa tarvitsisivat vain hankkeet, jotka ovat merkittäviä terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta.

Selvityksen laatimiseen osallistuivat professori Ekroosin lisäksi emeritusprofessori Hannu Katajamäki Vaasan yliopistosta, Senior Legal Counsel Helena Kinnunen Fondia Oyj:stä, professori Panu Lehtovuori Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä johtava tutkija Aija Staffans Aalto-yliopistosta.

Tietopohjaa tanakoitettu vuorovaikutteisesti

Ympäristöministeriön johdolla lakiuudistuksen tietopohjaa on valmisteltu monilla taustaselvityksillä ja -hankkeilla, verkkoaivoriihillä ja seminaareilla. Virkamiesvalmistelun tuottamat isot linjat nivotaan uudistuksen suuntaviivoiksi, joiden on tarkoitus toimia parlamentaarisen valmistelun pohjana.

Sekä alueidenkäytön suunnittelun että rakentamisen ohjauksen uudistamisessa korostuvat toimintaympäristön muutosten tuomat tarpeet, digitaaliset ratkaisut, avoin tieto ja vuorovaikutus sekä eri toimijoiden vastuiden selkeyttäminen.

Alueidenkäytön suunnittelun osalta suuntaviivoihin on piirtymässä kuva, jossa on yhä kansallisia, maakunnallisia ja kuntatason tarpeita. Rakentamisen ohjauksen suuntaviivoissa korostuvat rakentamisen eri osapuolten vastuut ja koko vastuuketjun toimivuus sekä lupajärjestelmän sujuvoittaminen ja niveltyminen alueidenkäytön ohjauksen kehittämiseen. Rakentamisen ohjauksen suuntaviivoista järjestetään verkkoaivoriihi keväällä.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyön arvioidaan valmistuvan ensi vaalikauden puoliväliin mennessä.


Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo
puh. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi

ympäristöministeriö
ylijohtaja Helena Säteri
puh. 0295 250 281, etunimi.sukunimi@ym.fi

Aalto-yliopisto
talousoikeuden professori Ari Ekroos
puh. 050 3734 893, etunimi.sukunimi@aalto.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 8.2.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.