Motivan uutiset 2015


8.12.2015 8.00

Joukkorahoitus sopii myös lämpölaitoksiin

Suosiotaan kasvattava joukkorahoitus soveltuu hyvin myös lämpölaitoshankkeisiin. Tämä edellyttää kuitenkin uuden rahoitusmuodon vaatimusten yhdistämistä lämpöyrittäjien vakiintuneisiin käytäntöihin.

Joukkorahoitus on viime vuosina nopeasti yleistynyt varainhankintamuoto, jossa piensijoittajilta kerätään rahaa tietyn hankkeen toteuttamiseen. Joukkorahoituspalvelu Joukon Voima Oy, Motiva ja Bioenergia ry halusivat kartoittaa, voitaisiinko lainapohjaista joukkorahoitusta hyödyntää lämpölaitosinvestoinneissa.

– Kohdatuista haasteista huolimatta joukkorahoitus on hyvinkin mahdollinen osa lämpöyrittäjien hankkeiden toteutusta, Joukon Voiman toimitusjohtaja Jukka Kajan tiivistää.

Lämpöyrittäjyys on paikallista uusiutuvan energian tuottamista, jossa yrittäjä myy käyttäjille lämpöä sovittuun hintaan. Yleensä polttoaineena on puu tai puunjalostuksen sivutuotteet.
Moni lämpöyrittäjä haluaisi kasvattaa liiketoimintaansa. Uusien hankkeiden rahoitus on kuitenkin vaikeaa jos olemassa olevat vakuudet ovat jo kiinni nykyisten lämpölaitosten lainoissa.

– Lainapohjaisen joukkorahoituksen keskeinen etu on, että kerätty pääoma merkitään yrityksen taseeseen omana pääomana. Näin sitä voidaan käyttää tuottamaan tarvittavat vakuudet rahoituslaitoksille, esimerkiksi pankille ja Finnveralle.

Sijoittajat edellyttävät läpinäkyvyyttä

Joukkorahoituksen sopivuutta selvitettiin käytännössä erään keskisuuren lämpöyrityksen kanssa. Keskeiseksi haasteeksi nousi joukkorahoituksen uusien toimintatapojen yhdistäminen lämpöyrittäjien vakiintuneisiin käytäntöihin.

Tällainen on esimerkiksi joukkorahoituskampanjan ja piensijoittajien edellyttämät vaatimukset hankkeen läpinäkyvyydestä.

– Yrittäjä halusi vaalia kilpailuetutekijöitään ja oli varovainen kertomaan hankkeen yksityiskohdista. Läpinäkyvyys on kuitenkin ehdoton edellytys riskitason arvioimiseksi ja hankkeen houkuttelevuuden lisäämiseksi, Kajan huomauttaa.

Toinen keskeinen ongelma oli eriävä näkemys joukkorahoituksen ajoituksesta. Yrittäjä olisi halunnut kerätä varat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo ennen tarvittavien lupien hakemista. Joukkorahoittajat puolestaan edellyttävät, että hanke on varmasti toteuttamiskelpoinen ja heidän sijoituksensa alkaa tuottaa suhteellisen nopeasti.

– Sijoituksen lepuuttaminen ilman korkoa rakennusvaiheen lisäksi myös suunnitteluvaiheen yli heikentää sijoituskohteen houkuttelevuutta ratkaisevasti.

Paikalliset hankkeet kiinnostavat

Keskustelut lämpöyrittäjän kanssa päättyivät tuloksettomina. Kajan uskoo kuitenkin, että joukkorahoitus on mahdollista yhdistää osaksi lämpölaitosten rahoitusta, jos osapuolet ymmärtävät toistensa vaatimusten ja toiveiden tarkoitusperiä.

– Prosessi tulisi pilkkoa askelkartaksi, sillä joukkorahoitukselle on helpompi osoittaa sopiva vaihe, kun kaikilla toimijoilla on yhteinen ymmärrys hankkeen edistymisestä. Joukkorahoituksen kannalta edullisinta olisi varainhankinnan järjestäminen lähellä laitoksen rakennuttamisen ajankohtaa. Kajanin mukaan tässä on kuitenkin kompromissivaraa.

Kajan pitää lämpölaitoksia kiinnostavina joukkorahoituskohteina jo siksi, että kyse on erittäin paikallisista hankkeista. Hankkeesta kiinnostuneet piensijoittajat löytyisivät todennäköisesti paikallisyhteisöstä.

– Voidaan olettaa, että lämpölaitoksen asiakkaat ovat sitoutuneempia ja lojaalimpia, mikäli heillä on mahdollisuus osallistua projektiin ja päästä osalliseksi laitoksen tuotosta.

Lisätietoja:

Joukon Voima
toimitusjohtaja Jukka Kajan
puh. +358 50 467 4740
jukka.kajan@gmail.com

Motiva Oy
ryhmäpäällikkö Timo Määttä
puh. +358 40 5062 365
timo.maatta@motiva.fi

Motiva Oy
asiantuntija Elina Ojala
puh. + 358 40 8478 239
elina.ojala@motiva.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.