Motivan uutiset 2015


9.10.2015 14.30

PK-yritysten ja kuntien energiakuluihin säästöjä energiakatselmuksella

Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on varma ja luotettava tapa löytää merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot säästää energiaa ja vähentää energiakustannuksia. Se sopii erityisesti kuntien kiinteistöjen ja pk-yritysten energiatehokkuuden tarkasteluun.

Kustannussäästöjä syntyy monesti jopa ilman investointeja. Esimerkiksi palvelualalla arviolta kolmasosa katselmuksissa havaituista toimenpiteistä on mahdollista toteuttaa pelkästään säätämällä laitteita ja järjestelmiä sekä muuttamalla toimintatapoja. Monet investoinnit maksavat itsensä takaisin alentuneina energiakustannuksina nopeasti, osa jo ensimmäisen vuoden aikana.

Toimistojen yleisin energiasyöppö on ilmanvaihto

Tyypillinen energiakatselmuskohde on toimistorakennus, joita on katselmoitu yhteensä noin 1 300 vuosien 1992-2014 aikana. Niiden yleisimmät energiansäästökohteet löytyvät ilmanvaihdon lämmityksen säädöistä ja käyntiaikojen muutoksista sekä energiatehokkaammasta valaistuksesta. Toimistokiinteistöjen energiakuluja on mahdollista tehostaa keskimäärin 15 prosenttia.

– Ilmanvaihdon käyntiaikojen muutos on yleisin toimistokiinteistöjen energiakatselmuksissa havaittu energiansäästötoimi. Se on halpa toteuttaa ja saa aikaan lähes 3 000 euron säästöt vuosittain. Itse toimenpiteen kulut kuittaantuvat syntyneellä kustannussäästöllä jo kolmessa kuukaudessa, kertoo kiinteistöjen energiatehokkuuden asiantuntija Harri Heinaro Motivasta.

Pk-teollisuuden energiakuluista pois kuudennes

Pk-teollisuuden energiakatselmuksissa todetut säästötoimet liittyvät usein valaistukseen, ilmanvaihdon lämmitykseen ja käyntiaikojen muutoksiin sekä lämmöntalteenottoon. Myös paineilmajärjestelmistä löytyy usein merkittäviä säästöjä.

– Lämmöntalteenotto on yksi yleisimmistä pk-teollisuuden katselmuksissa havaituista energiansäästötoimista. Niiden keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,5 vuotta. Yksittäiselle pk-teollisuuden yritykselle parempi lämmöntalteenotto tuo vuodessa keskimäärin 15 000 euron kustannussäästöt, toteaa pk-yrityksiä työkseen neuvova Motivan asiantuntija Risto Larmio.

Kaikkiaan energiakatselmuksia on tehty Suomessa yli 600 pieneen ja keskisuureen teollisuusyritykseen vuosina 1992-2014. Teollisuuden energiakatselmuksissa tarkastellaan kiinteistötekniikan ja tuotannon käyttöhyödykkeiden energiatehokkuutta. Käyttöhyödykkeitä ovat muun muassa höyry, paineilma ja pumppaukset.

Tukea energiakatselmuksiin kunnille sekä mikro- ja pk-yrityksille

Valtio tukee kuntien sekä mikro- ja pk-yritysten energiakatselmuksia. Tuen osuus energiakatselmuksen hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään 50 prosenttia. Tukea on mahdollista myöntää vain yrityksille, joiden palveluksessa on alle 250 henkilöä ja vuosiliikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa. Jos yritys voidaan luokitella suureksi yritykseksi omistussuhteiden kautta, tukea ei voida myöntää. Yritykset, jotka eivät täytä näitä määritelmiä katsotaan suuriksi yrityksiksi, joita koskee lakisääteinen velvoite pakollisiin energiakatselmuksiin.

Vuosina 1992-2014 Suomessa on tehty noin 10 000 Motiva-mallin mukaista energiakatselmusta. Vuodesta 1992 lähtien Motiva on kouluttanut noin 2 000 energiakatselmoijaa. Motiva ylläpitää rekisteriä katselmuksia hyväksytysti raportoineista katselmoijayrityksistä, joita oli 60 vuonna 2015.

Lisää esimerkkejä erityyppisissä energiakatselmuskohteissa havaituista säästömahdollisuuksista on julkaisussa: Energiakatselmus kannattaa


Lisätietoja:

asiantuntija Harri Heinaro
puh. 050 913 3679, harri.heinaro@motiva.fiPalaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.