Motivan uutiset 2017


8.2.2017 8.00

Sairaalatekniikka 2017: Sairaaloissa piilee energiansäästö-potentiaalia – eniten lämmityksessä

Sairaalakiinteistöjen energiankäyttöä voidaan tehostaa heikentämättä toimintaedellytyksiä. Energiakatselmuksissa havaittua säästöpotentiaalia on keskimäärin 9 %, lämmön osalta jopa 12 %. Eniten säästökohteita löytyy valaistuksesta, ilmanvaihdosta ja lämmöntalteenotosta.

Sairaalaympäristö on haastava energiakatselmuskohde toiminnan luonteen vuoksi. Energiankäytön tehostaminen ei saa heikentää sairaalan toimintaedellytyksiä. Sairaalakiinteistön päätarkoitus on tarjota hyvä ja terveellinen ympäristö sen asiakkaille eli potilaille ja hoitohenkilöstölle. Energiankäyttöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla keskeistä on esimerkiksi sisäilmaan liittyen ilmanvaihdon ja ilmastoinnin toimivuus. Saavutettavat energia- ja kustannussäästöt lämmöntalteenoton ja ilmanvaihdon käyntiaikojen säätöjen kautta ovat hygieniaan ja sisäilmaolosuhteisiin nähden sairaaloissa toisarvoisia.

Kuntotutkimus antaa tietoa järjestelmien tilasta

Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin osalta tärkeää on selvittää järjestelmän kunto ja toiminta ennen tehostamistoimia. Tässä apuna on ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Kuntotutkimuksella selvitetään sekä järjestelmän että laitteiden kunto sekä niiden soveltuvuus rakennuksen nykyisen tai rakennukselle suunnitellun käytön kannalta. Kuntotutkimusta voi käyttää esim. sisäilmaongelman selvityksessä tai kun etsitään mahdollisuuksia tehostaa energiankäyttöä.

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus on kaksivaiheinen: perusosa toteutetaan jokaisessa IV-kuntotutkimuksessa saman sisältöisenä, ja sen myötä selviää tarve toisen vaiheen yksityiskohtaisiin tutkimuksiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n Kirurgisen sairaalan päärakennuksessa toteutettiin kesällä 2015 ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus, jossa selvitettiin rakennuksen ilmanvaihdon ja ilmastoinnin laitteiden ja kanavistojen kuntoa sekä yleensä rakennuksen ilmanvaihdon tilaa. Sairaalan kiinteistöistä vastaavan teknisen isännöitsijän Erkki Tulokkaan mukaan kuntotutkimukselle oli selkeä tarve: sairaalakiinteistön ilmanvaihdon ja ilmastoinnin on toimittava suunnitellusti, virheisiin ei ole varaa.

Kirurginen sairaala on alun perin vuonna 1888 rakennettu sairaalarakennukseksi, mutta tiloja on muutettu vuosien mittaan useaan kertaan. Sairaalan ilmanlaadun todettiin tutkimuksessa olevan yleisesti ottaen hyvä, mutta tietyissä erikoistiloissa arvot jäivät välttäviksi.

– Kuntotutkimuksessa havaittiin selvästi, että kanavisto ja ilmavirrat ovat alimitoitettuja, monesta syystä johtuen. Samoin näkyivät vain tiettyyn rakennuksen osaan kohdistettujen korjausten tai perusparannusten aiheuttamat ongelmat, Tulokas tiivistää havaintoja.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin perusteellinen lähtötietojen sekä nykytilanteen kartoitus, jonka jälkeen suunniteltiin muun muassa tarkempia selvityksiä vaativien kohteiden mittaukset. Toisessa vaiheessa toteutettiin pistokokeilla tilojen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin toimintaympäristöjen, konehuoneiden sekä ilmanvaihtokoneiden katselmukset. Toisen vaiheen aikana tehtiin joitain lämpötila- ja ilmanlaatumittauksia sekä tarkistettiin jäähdytyksen toimintaa. Mittaustulosten perusteella tarkastettiin myös lämmöntalteenoton, kanavistojen ja päätelaitteiden toiminta.

Kuntotutkimuksen tulosten avulla pystytään tulevia korjaus- ja kunnostustoimia ohjaamaan tarkemmin.

– Käytön ja huollon toiminnan tason arviointi ja mahdollisesti auditointi laajentaisi tutkimuksen vaikuttavuutta. Huoltokirja ja erityisesti ilmastointilaitteiden huollon määrittely ja aikataulutus on syytä analysoida tutkimuksen yhteydessä, korostaa Tulokas.

Jäähdytysjärjestelmien energiakatselmus osana kiinteistön energiakatselmusta

Motiva on julkaissut uuden katselmusohjeen, jonka avulla kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmät on mahdollista huomioida entistä paremmin palvelurakennusten energiakatselmuksissa.

Erilaisten jäähdytysjärjestelmien käyttö on yleistynyt viime vuosina palvelurakennuksissa, kuten toimistokiinteistöissä. Suurempien jäähdytysjärjestelmien toiminta vaikuttaa merkittävästi kiinteistön energiatehokkuuteen, minkä vuoksi niiden järkevä toiminta kannattaa varmistaa. Isoissa kiinteistöissä järjestelmät voivat olla monimutkaisia ja koostua useasta laitekokonaisuudesta. Jäähdytysjärjestelmä on useimmiten osa kiinteistön ilmanvaihdon kokonaisuutta, jonka vuoksi järjestelmien kokonaisvaltainen tarkastelu on tärkeää.

Jäähdytysjärjestelmien energiakatselmointia ja niiden energiatehokkuuden selvittämistä varten on laadittu oma katselmusohje. Sitä suositellaan käytettäväksi erityisesti kohteissa, joissa jäähdytystarve on merkittävä ja järjestelmä/järjestelmät palvelevat suurta osaa kohteen tiloista.

Sairaalatekniikan päivät 2017 Hämeenlinnassa – tule tutustumaan Motivaan

Motiva on mukana Sairaalatekniikan päivillä 8.-9.2.2017 Hämeenlinnassa nostamassa esiin erityisesti ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyviä kysymyksiä ja kertomassa yleensä sairaalakiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä sairaaloiden hankintoihin liittyvistä asioista.

Lisätietoja:

Motiva Oy
asiantuntija Harri Heinaro
puh. 050 913 3679, harri.heinaro@motiva.fi

Motiva Oy
asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell
puh. 0400 464 787, kirsi-maaria.forssell@motiva.fi

www.motiva.fi/ilmastointi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.