Motivan uutiset 2017


22.6.2017 12.00

Uusia innovaatioita kestävään työmatkaliikkumiseen

Kestävän liikkumisen edistämisen tavoitteena on kannustaa laajasti tekemään fiksuja liikkumisratkaisuja. Työnantajilla on mahdollisuus vaikuttaa työntekijöiden kulkutapavalintoihin työ- ja työasiamatkoilla kannustamalla ja ohjaamalla kestävien kulkumuotojen käyttöön sekä tarjoamalla eri palveluja ja ratkaisuja näitä valintoja tukemaan. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K -rahoituksen avulla haetaan vuoden 2017 aikana uudenlaisia ja innovatiivisia toimintamalleja työmatkaliikkumiseen.

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K -hakuun saatiin hieno joukko erilaisia hakemuksia. Tulleista hakemuksista valittiin seitsemän hanketta, joille rahoitusta myönnettiin. Valitut hankkeet käsittelevät monipuolisesti sujuvaa matkaketjua, uusia sovelluksia, eri liikkumismuotojen kokeiluja ja viisaan liikkumisen jalkauttamista työyhteisöihin. Hankkeiden toteutuksissa on mukana eri alojen toimijoita sekä työpaikkoja.

Sähköpyöristä ratkaisu matkan viimeiseen osuuteen

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu haluaa sujuvoittaa arjen matkaketjua tuomalla sähköavusteiset polkupyörät juna-aseman ja työpaikkojen välisille matkoille. Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jota voidaan monistaa ympäri Suomea.

Toimintamallia pilotoidaan Riihimäellä yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Suunnittelussa ovat vahvasti mukana kokeilun yritykset ja heidän työntekijänsä. Uusi kehitettävä palvelu on runko-liityntäsolmun sydän ja se vastaa matkan viimeisen osuuden ongelmaan. Palvelulla pyritään ratkaisemaan kulku juna-asemalta työpaikalle, jos matka on liian pitkä käveltäväksi tai toimivaa joukkoliikenneyhteyttä ei ole.

Viisaan liikkumisen palveluiden kokeilut helpoksi työpaikoille

Helsingin seudun liikenne (HSL) kehittää viisaan liikkumisen markkinapaikkaa sekä palvelu- ja tuotekokeilujen toimintamallia, jonka avulla erilaiset liikkumisen palvelut ja tuotteiden kokeilut ovat työnantajien saatavilla helposti, edullisesti ja ilman pitkäaikaisia sitoumuksia. Markkinapaikalla HSL yhdistää palvelun tarjoajat ja palveluista kiinnostuneet työpaikat yhteen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Nokian Espoon toimipisteen ja Kevan kanssa. Kokeiluiden toteuttamisesta vastaa Valpastin Oy ja kokeilupyörien vuokraamisesta Suomen Työsuhdepyörä Oy. Palveluun sisältyy työmatkakysely HSL:n Työmatkalaskurilla sekä maksuttomat matkakortit kahdeksi viikoksi.

Kokeilun blogi: hslkokeilu.blogspot.fi

Viisaan liikkumisen tulkki auttaa

Lahden seudun liikenne on luomassa viisaan liikkumisen edistämiset -toimintamallia Lahden kaupungin ja Lahdessa toimivien yritysten välille. Ajatuksena on innostaa yhä useampaa lahtelaista yritystä edistämään fiksua liikkumista omassa organisaatiossaan. Tavoitteena on juurruttaa viisas liikkuminen osaksi lahtelaisten yritysten toimintakulttuuria sekä kerätä arvokasta tietoa erilaisten viisaan liikkumisen keinojen toimivuudesta ja vaikutuksista.

Hankkeessa luodaan yritysten yhteistyölle ja keskustelulle säännöllinen keskustelufoorumi ja tapaamispaikka sekä osallistetaan ja kannustetaan työpaikkoja toteuttamaan konkreettisia viisaan liikkumisen toimia ideointi-kilpailun avulla.

Foorumi koostuu kahdesta vuosittaisesta seminaarista ja 2-3 vuosittaisesta uutiskirjeestä. Ideointi-kilpailussa parhaat viisasta liikkumista edistävät ideat palkitaan asiantuntijan sparrausavulla idean toteutukseen sekä muilla rahanarvoisilla palkinnoilla.

Työasiamatkat joukkoliikenteellä – MaaS-palvelu yrityskäyttöön

Liikkuminen on muuttumassa palveluksi (Mobility as a Service, MaaS), jossa matkustaja saa tarvitsemansa liikkumispalvelut ovelta-ovelle ja yhden maksun sekä lipun periaatteella. Tuup Oy käynnisti projektin jossa edistetään joukkoliikenteen käyttöä työasiamatkoilla MaaS-palvelun avulla.

Tarkoitus on oppia, miten eri liikkumispalvelut yhdistävä sovellus vaikuttaa työasiamatkojen kulkutapavalintoihin sekä millainen sen tulisi olla, jotta se olisi sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta houkutteleva. Projekti toteutetaan yhdessä Tuup Oy:n, Mobinet Oy:n, If-vakuutusyhtiön, VR:n, HSL:n ja Turun Föli:n kanssa.

Tuup-sovelluksessa on mahdollista ostaa matka, jossa junamatkaan yhdistyy Tuupin kehittämä uusi kutsuperusteinen Kyyti-halpataksipalvelu Leppävaaran juna-asemalta If:in Espoon konttorille. Eri käyttäjät osallistuvat samaan kyytiin heidän matkustaessaan samaan aikaan samalla reitillä. Junamatkaan on mahdollista yhdistää myös HSL:n ja Föli:n matkoja. Sovelluksen ohjelmointi tapahtuu Tuupin omana kehitystyönä.

Sähköinen työkalu työpaikoille viisaan liikkumisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

UKK-instituutti kehittää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa sähköistä työkalua, jonka avulla työpaikat voivat edistää työntekijöiden viisasta liikkumista entistä helpommin. Suomalaisilla työpaikoilla viisasta työmatkaliikkumista edistetään vielä toistaiseksi melko vähän. Esteitä ovat muun muassa osaamisen ja resurssien puute. Työkalun avulla puretaan havaittuja esteitä ja tuodaan viisaan liikkumisen edistäminen vaivattomaksi työyhteisöille.

Kehittämisen taustalla on UKK-instituutin KÄPY-tutkimukseen suunniteltu paperinen versio. Sähköisen työkalun kehittäminen käynnistyi helmikuussa 2017 ja sen toimivuutta, käytettävyyttä ja hyväksyttävyyttä testataan erilaisissa työpaikoissa toukokuussa. Lopullisen muotonsa työkalu saa käyttäjäkokemusten perusteella syyskuussa 2017. Työkalun esittelyvideo>>>

Lisätietoa KÄPY-tutkimuksesta:
www.ukkinstituutti.fi/kapy

Maksaako liikkumissuunnitelma itsensä takaisin?

Liikkumissuunnittelun hyödyt ovat hyvin asiantuntijoiden tiedossa. Sairauspoissaolojen vähentyminen sekä työterveys-, pysäköinti- ja matkustuskulujen pieneneneminen ovat hyötyjä, jotka varmasti kiinnostavat työnantajia. Valpastin Oy:n hankkeessa on tavoitteena esittää konkreettisia laskelmia siitä, miten suuria nämä euromääräiset säästöt voisivat olla ja miten niihin voitaisiin päästä.

Mitä selkeämmin työpaikalla voidaan kertoa liikkumissuunnitelman toimenpiteiden euromääräisistä hyödyistä, sitä todennäköisemmin saadaan yhä useampi työnantaja toteuttamaan liikkumisen ohjauksen keinovalikoimaa.

Työpaikan liikkumissuunnitelma hyödyt euroina -hankkeessa on mukana kaksi työpaikkaa, Elisa Oyj ja Kangasalan kunta, joissa toteutetaan työmatkakyselyt ja tulostyöpajat sekä laaditaan liikkumissuunnitelmat. Työnantajilta saatujen lähtötietojen avulla ja eri toimenpiteiden vaikutuksia arvioimalla tehdään takaisinmaksuajan arviointi.

Kimppa-autoilulla kestävämpää työmatkaliikennettä

Vediafi Oy pilotoi toimintamallia ja palvelua, joka hyödyntää jaettuja leasing-autoja työmatkojen kimppaliikkumisessa. Hankkeessa kerätään kokemuksia jakamistalouden mahdollisuuksista työmatkaliikenteessä. Hankkeen tuloksena on Kimppa HUB -client, joka jaetaan avoimen lähdekoodin lisenssillä. Kimpanluonti-palveluun kehitetään rajapinnasta avoin versio. Toimintamallia testataan Nokian Espoon toimipisteessä.

Liikennevirasto, Sitra, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma avasivat vuodelle 2017 rahoitushaun työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K -luonteisiin projekteihin. Hakuprosessia koordinoi rahoittajien toimeksiannosta Motiva.

Lue lisää: Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.