Motivan uutiset 2018


20.8.2018 9.00

Selvitys liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeista vuosilta 2014–2017

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksia on eri muodoissa myönnetty vuodesta 2010 lähtien, mutta kokoavaa tietoa hankkeiden tuloksista, vaikutuksista ja haasteista ei ole ollut saatavilla. Liikenneviraston ja Motivan selvitys vastaa tähän tiedon tarpeeseen vuosien 2014-2017 osalta. Tällä ajanjaksolla avustettuja hankkeita on ollut yhteensä 90 kappaletta.

Tuore selvitys pohjautuu valtionavustusta saaneiden hankkeiden kirjallisten materiaalien arviointiin sekä avustusta saaneiden hankkeiden yhteyshenkilöille osoitettuun kyselyyn ja haastatteluihin. Selvityksen mukaan liikkumisen ohjauksen valtionavustuksia saaneet toimijat katsovat valtionavustuksilla toteutettujen hankkeiden suurimman merkityksen olleen tiedon tuottamisessa, ihmisten asenteisiin vaikuttamisessa sekä uusien avauksien tekemisessä.

Joissain tapauksissa valtionavustushankkeiden katsotaan olleen tukemassa liikkumisen ohjauksen laajennettua toimintaa ja muista rahoituslähteistä toteutettuja hankkeita. Varsinaisten kulkutapamuutosten arvioimisessa ollaan varovaisia, sillä yksittäisten hankkeiden vaikutusta ei voida luotettavasti arvioida.

Yleisimpien valtionavustushankkeiden kohtaamien ongelmien joukossa on muun muassa kohderyhmien tavoittamisen haaste sekä tekniset ongelmat. Kohderyhmien tavoittamisen haaste liittyy erityisesti rajatuille kohderyhmille tehtyihin hankkeisiin. Vaikka näidenkin hankkeiden tulokset on koettu yleisesti ottaen hyviksi, on luultavasti vastaisuudessa syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota siihen, ovatko valitut viestikanavat oikeita ja onko kaikilla kohderyhmillä sekä kaikilla alueilla todella kysyntää tietyille toiminnoille tai palveluille.

Teknisten haasteiden taustalla on tyypillisesti hankkeesta riippumattomia tekijöitä, esimerkiksi odotettua hitaammin valmistuneita lippu- tai it-järjestelmiä. Edellisessä liikkumisen ohjauksen hankkeita koskevassa selvityksessä (Liikkumisen ohjauksen työn arviointi, Gaia Consulting 2015) nousi esiin työn voimakas henkilöityminen. Vaikka ilmiötä on sittemmin pyritty lieventämään, on edelleen verrattain yleistä, että liikkumisen ohjauksen työ riippuu yksittäisten työntekijöiden tai sidosryhmäkontaktien innostuneisuudesta ja aktiivisuudesta.

Nyt tehty selvitys antaa suuntaa sille, miten liikkumisen ohjauksen toimintaa on syytä kehittää vastaisuudessa. Aihe on erityisen ajankohtainen, sillä tekeillä olevan maakuntauudistuksen myötä liikkumisen ohjauksen avustustoiminta siirtyy todennäköisesti perustettaville maakunnille.

"Tehty selvitys konkretisoi liikkumisen ohjauksen valtionavustusten onnistumisia ja haasteita. Valtionavustuksilla on saatu paljon hyvää aikaan ja monilla seuduilla ne ovat toimineet liikkumisen ohjauksen siemenrahana sekä laajemman toiminnan käynnistäjänä. Selvitys auttaa suuntamaan valtionavustuksia siten, että rahoitettavat hankkeet onnistuvat mahdollisimman hyvin, ovat vaikutuksiltaan laajoja ja mahdollistavat pitkäjänteisen toiminnan. Maakuntauudistus ei saisi johtaa pitkäjänteisen liikkumisen ohjauksen toiminnan loppumiseen tai kutistumiseen irrallisiksi viestintätoimiksi", toteaa liikkumisen ohjauksen valtionavustuksia koordinoiva Toni Bärman Liikennevirastosta.

Tutustu selvitykseen:

 Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeet vuosina 2014–2017


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 20.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.