Muut tiedotteet 2012

27.11.2012 TEM: Kestävää kasvua materiaalitehokkuudesta – ohjelman laatiminen alkaa

Suomen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä muun muassa pyrkimällä resurssi- ja materiaalitehokkaan talouden sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen soveltamisen eturintamaan.

Lue lisää


16.11.2012 Tilastokeskus: Asumisen energiankulutuksesta yli 80 prosenttia kului lämmitykseen vuosina 2008-2011

Asumisen energiankulutus oli Tilastokeskuksen mukaan 61 884 gigawattituntia (GWh) vuonna 2011. Kulutuksesta 84 prosenttia kohdistui asuinrakennusten lämmitykseen ja 16 prosenttia kotitalouslaitteisiin.

Lue lisää


8.11.2012 YM: Pientalot rakennusten energiatodistusten piiriin

Valtioneuvosto on tänään 8. marraskuuta antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rakennuksen energiatodistuksesta. Jatkossa energiatodistus tarvittaisiin myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa. Energialuokitus tulee ilmoittaa myös myynti- ja vuokrausilmoituksissa.

Lue lisää


25.10.2012 TEM: Verkkokysely: Suomalaiset tukevat kivihiilestä luopumista

Suomalaiset näkevät, että kivihiilen syrjäyttäminen voimalakäytössä on paras keino tasapainottaa vaihtotasetta, pienentää päästöjä ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä ilmenee käynnissä olevan verkkoaivoriihen vastauksista.

Lue lisää


18.10.2012 Gasum julistaa 100 000 euron innovaatiokilpailun

Energiayhtiö Gasum käynnistää avoimen innovaatiokilpailun, joka haastaa ideoimaan ilmanlaatua parantavia, uusia luonnonkaasuratkaisuja. Tavoitteena on löytää pitkälle vietyjä ja kaupallista potentiaalia omaavia ehdotuksia. Kesäkuussa 2013 ratkeavan kilpailun voittajalla on mahdollisuus saada jopa 100 000 euron innovaatiopalkinto. Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa lähes 2000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman vuosittain.

Lue lisää


26.9.2012 Helsingin kaupungin ympäristökeskus: Ilmastokumppanit täydentyivät merkittävillä yrityksillä ja ympäristöosaajilla

Elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin yhteinen Ilmastokumppanit -verkosto kasvoi uusilla jäsenillä 26.9. 2012. Helsingin kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen allekirjoitti ilmastositoumuksen Aalto-yliopiston, ABB:n, Bring Express:in, Gaian, Gasumin, Green Net Finland, Helsingin yliopiston, HOK-Elannon, Itellan, Kämp Group:in, Metropolian, Motiva Oy:n, Nordic Offsetin, Sitran, Suomen ympäristökeskuksen ja Yleisradio Oy:n kanssa.

Lue lisää


17.9.2012 FIGBC: Kansainvälinen teemaviikko: vihreä rakentaminen tekee arjesta parempaa

Kuluvalla viikolla 17.-21.9 vietetään kansainvälistä vihreän rakentamisen viikkoa. Viikon aikana yli 20 000 kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiota 90 eri maassa tuo esiin ekologisen rakentamisen hyötyjä ja mahdollisuuksia erilaisissa tapahtumissaan.

Lue lisää


12.9.2012 VTT: Tutkimus: Maalämpöpumppu ja LED-valaistus pienentävät merkittävästi rakennusten energiankulutusta

Maalämpöpumpun ja LED-valaistuksen käytöllä on mahdollista vähentää merkittävästi rakennusten energiankulutusta, ilmenee VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta.

Lue lisää


11.9.2012 TEM: Häkämies kutsuu pohtimaan puhtaan energian mahdollisuuksia

Mitkä ovat kotimaisen energiantuotannon mahdollisuudet ja pullonkaulat? Mitkä ovat Puhdas energia -ohjelman tärkeimmät tavoitteet? Kenellä on ensisijainen vastuu viedä kehitystä ja eri tavoitteita eteenpäin?

Lue lisää


31.8.2012 TEM: Häkämies: Tuulivoiman lisärakentamiseen tuli uutta vauhtia

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies on tyytyväinen, että tuulivoiman lisärakentaminen saa kunnolla uutta lisävauhtia. Budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti panostuksista tuulivoimahankkeiden edistämiseksi.

Lue lisää


29.8.2012 VTT: Kriittisten luonnonvarojen väheneminen luo kysyntää ekotehokkaille teknologioille

Väestönkasvu, elintason nousu ja kaupungistuminen kuluttavat kiihtyvään tahtiin maapallon rajallisia luonnonvaroja. Tämä johtaa teollisuuden raaka-ainetarpeiden jatkuvaan kasvuun etenkin kehittyvissä maissa. Elinkeinoelämälle resurssien niukkuus merkitsee myös mahdollisuutta saavuttaa kilpailuetua uudenlaisilla, ekotehokkuuteen nojaavilla liiketoimintamalleilla. VTT on systemaattisesti kehittämässä ekodesign-konseptia, jossa raaka-aineita voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tuotantoketjun eri vaiheissa.

Lue lisää


29.8.2012 TEM: Tutkimus: Suomella kirittävää uusiutuvan energian maailmanmarkkinoilla kasvuun omilla vahvuusalueilla

Uusiutuvan energian ala on Suomessa hajanainen niin yrityspuolella kuin valtion ohjauksessakin. Suomella on monia alan kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvittavia vahvuuksia, mutta kuitenkin vain yksittäisiä alalla menestyneitä yrityksiä.

Lue lisää


13.8.2012 Euroopan komissio: Ympäristö: Uudet säännöt sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta resurssien käytön tehostamiseksi

Tänään tulevat voimaan uudet ja paremmat säännöt sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksestä ja käsittelystä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (”WEEE”) on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista.

Lue lisää


16.7.2012 Ympäristöministeriö: Tuulivoimarakentamisen opas kokoaa yhteen säännökset ja suunnittelun periaatteet

Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen tuulivoimarakentamista koskevat tämänhetkiset säännökset ja niiden tulkinnat. Lisäksi oppaassa käsitellään hyvän suunnittelun periaatteita ja esimerkkejä sekä kansalaisten tiedonsaantiin liittyviä asioita.

Lue lisää


14.6.2012 Aalto-yliopisto, TTY, VTT: Edelläkävijät ottavat mittaa energiatehokkuudesta

Helmikuun lopulla julkaistu Aalto-yliopiston, VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tutkimusraportti Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit kartoittaa ensi kertaa laajamittaisesti energiatehokkuuden mittaamisen nykytilaa ja ongelmia.

Lue lisää


4.6.2012 YM: Lakiesitys korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksistä lausunnoille

Luonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä luonnos korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia koskevaksi asetukseksi lähtevät tänään 4. kesäkuuta lausuntokierrokselle.

Lue lisää


7.6.2012 Kainuun maakunnassa ympäristö- ja energiatehokkuus kriteeriksi kaikkiin julkisiin hankintoihin

Kainuun maakunta on selvittänyt miten kuntayhtymän hankinnat voidaan toteuttaa kestävän kehityksen mukaisesti. Maakuntavaltuuston aloitteesta laaditut toimintasuositukset tehtiin yhteistyössä Motivan kanssa osana kansainvälisen FRESH -hankkeen toteutusta.

Lue lisää


23.5.2012 SYKE, Kuluttajatutkimuskeskus ja VTT: Asumisen, liikenteen ja ruuan kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää huomattavasti

Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vuoteen 2020 mennessä vähentää vuosittain noin 4,5 miljoonalla tonnilla.

Lue lisää


15.5.2012 Öljyalan toimijat korostavat taloudellisen ajotavan merkitystä

Liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt kannustavat autoilijoita energiatehokkuuteen ja taloudelliseen ajotapaan. Helpoillakin vinkeillä pystyy lisäämään energiatehokkuutta ajamisessaan eli säästämään polttoainetta ja samalla vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Lue lisää

 

3.5.2012 Autoalan Tiedotuskeskus: E10 soveltuu kaikkiin uusiin henkilöautoihin vuodesta 2012 alkaen

Bensiinilaatu 95 E10 soveltuu kaikkiin uusiin Suomessa myytäviin henkilöautomalleihin vuodesta 2012 alkaen edellyttäen, että auton oktaanivaatimus on enintään 95, kerrotaan Autoalan Tiedotuskeskuksesta. Tiedon oktaanivaatimuksesta saa auton käyttöohjeesta tai automerkkiä edustavasta autoliikkeestä.

Lue lisää

 

19.4.2012 YM: Rakennusten energiatodistusten uudistus lausunnoille

Rakennusten energiatodistusten uudistamista koskeva lakiesitys lähtee tänään 19. huhtikuuta lausuntokierrokselle. Keskeinen muutos koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulisivat vaiheittain energiatodistuksen piiriin.

Lue lisää


13.4.2012 TEM: Elinkeinoministeri Häkämies: Tuulivoima ei saa kaatua byrokratiaan

– Tuulivoimahankkeita on alan arvion mukaan parhaillaan jumissa hallinnollisten esteiden vuoksi megawatteina jo saman verran kuin mikä on tavoitteemme tuulivoiman kokonaismäärästä vuodelle 2020, arvioi elinkeinoministeri Jyri Häkämies ottaessaan 13.4.2012 vastaan ministeri Lauri Tarastin selvityksen tuulivoimarakentamisen vauhdittamisesta.

Lue lisää


13.4.2012 TEM: Tarastin Tuulivoimaa edistämään -selvitys avaa tuulivoiman ongelmat

– Suomi on tuulivoimarakentamisen kehitysmaa. Tilanteen muuttamiseksi tuulivoiman edistäminen tulee siirtää poliittiselle tasolle, koska asiantuntijatasolla kukin viranomainen keskittyy vain omaan alaansa eikä tuulivoimalle saasteettomana energiana anneta sille kuuluvaa painoarvoa, toteaa ministeri Lauri Tarasti, joka luovutti Tuulivoimaa edistämään -selvityksensä elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle eduskunnassa 13.4.2012 järjestetyssä seminaarissa.

Lue lisää


4.4.2012 TEM ja Tekes: Lupauskampanja vauhdittaa ympäristöliiketoiminnan edelläkävijyyttä

Lupauskampanja vauhdittaa ympäristöliiketoiminnan edelläkävijyyttä. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes ovat käynnistäneet haastekampanjan, jossa eri organisaatioilta pyydetään konkreettisia lupauksia siitä, millä tavalla ne sitoutuvat edistämään Suomen edelläkävijyyttä ympäristöliiketoiminnassa osana kestävää talouskasvua.

Lue lisää


2.4.2012 YM, MMM ja TEM: Uusiutuvan energian riskit selvitetään

Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset sekä mahdolliset riskit arvioidaan kokoamalla yhteen asiaa koskeva tutkimustieto. Selvityksessä ovat arvioitavana metsähake, tuulivoima, liikenteen biopolttoaineet, vesivoima, biokaasu, peltobiomassat, pelletit, lämpöpumput, kierrätyspolttoaineet sekä aurinkolämpö- ja sähköjärjestelmät.

Lue lisää


22.3.2012 Ilmastoinfon energianeuvonnan painopiste pientaloasujiin

Ilmastoinfo auttaa kaupunkilaisia pienentämään hiilijalanjälkeään. Yksi toiminnan muoto on pääkaupunkiseudun asukkaille suunnattu energianeuvonta.

Lue lisää


19.3.2012 Liikennevirasto: Liikkumisen ohjaukseen valtionavustusta

Yhteisöt voivat hakea valtionavustusta ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttamaan pyrkivään liikkumisen ohjaus -toimintaan.

Lue lisää

 

8.3.2012 Matilda: Maa- ja puutarhatalous kulutti kolme prosenttia energiasta

Vuonna 2010 maatalous- ja puutarhayrityksissä kului energiaa noin 10 terawattituntia eli 10 miljardia kilowattituntia. Maatalous- ja puutarhatuotannon energiankulutus oli vajaa kolme prosenttia koko Suomen energiankulutuksesta.

Lue lisää


8.3.2012 LVM: Joukkoliikenteen valtionavustuksiin uusia avustusmuotoja

Joukkoliikenteen valtionavustusta voidaan jatkossa myöntää myös liikkumisen ohjaukseen ja maksujärjestelmien kehittämiseen. Valtioneuvosto antoi asetuksen joukkoliikenteen valtionavustuksista 8. maaliskuuta.

Lue lisää


22.2.2012 Vattenfall: Toni Niemisen perhe voitti Vuoden Energiaperhe -tittelin

Urheiluvaikuttaja Toni Nieminen perheineen on valittu Vuoden Energiaperhe – kilpailun voittajaksi. Vuoden kestäneen kilpailun aikana Niemisillä on pienennetty energiankulutusta 30,7 prosenttia eli huikeat yli 10 000 kWh. Yhteensä Vuoden Energiaperhe -kilpailijat ovat säästäneet vuoden aikana yli 20 000 kWh sähköä.

Lue lisää


7.2.2012 YM: Asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin myönnetään 56,3 miljoonaa euroa

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin on varattu valtion vuoden 2012 talousarviossa 56,3 miljoonaa euroa.

Lue lisää


7.2.2012 ENO-verkkokoulun tuki ry: U4Energy – onhan koulusi mukana energiakilpailussa?

Euroopan komissio on avannut kouluille U4energy-kilpailun, jossa kisataan energiansäästössä.

Lue lisää

 

7.2.2012 Nuohousalan Keskusliitto: Sähkökatkojen varalle tarvitaan riippumattomia lämmitystapoja

Tänä talvena kymmenettuhannet kotitaloudet ovat kärsineet sähkökatkoksista lähes kaikkialla Suomessa. Tapani- ja Hannu-myrskyjen jälkeen sähkökatkokset kestivät pahimmillaan päiväkausia. Sähkökatkokset nostivat jälleen esiin sähköstä riippumattoman, itsenäisen ja varman lämmitysjärjestelmän tarpeellisuuden.

Lue lisää


3.2.2012 LVM: Jorma Ollila oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävän työryhmän puheenjohtajaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, miten päästään kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmän puheenjohtaja on Nokian hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila.

Lue lisää


23.1.2012 Öljyalan Palvelukeskus: Aurinko-öljylämmitys esillä Rakenna ja Remontoi -messuilla Vantaalla

Aurinkolämmön hyödyntäminen kiinnostaa omakotiasukkaita enenevässä määrin. Aurinkolämmön asentaminen öljylämmityksen rinnalle on yleistynyt koko ajan, kun ennakkoluulot asiaa kohtaan ovat hälventyneet, kerrotaan Öljyalan Palvelukeskuksesta. Pientalojen aurinkolämpöjärjestelmistä suurin osa on asennettu öljylämmitystaloihin.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 29.3.2017

Tulosta sivu