Julkinen sektori

Säädökset ja velvoitteet asettavat haasteen julkishallinnon toimijoille. Energiankäyttöä tulee tehostaa ja vähentää siten kasvihuonekaasupäästöjä. Julkishallinnolta edellytetään myös vahvaa tiennäyttäjän roolia energiansäästämisessä.

Toteutuakseen kokonaisvaltainen energiankäytön tehostaminen edellyttää aktiivisia käytännön toimia ja yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset energiansäästössä. Paremman ympäristön laadun lisäksi energiankäytön tehostaminen tuo kunnille myös selviä kustannussäästöjä.

Energiankäytön tehostaminen ja päästöjen vähentäminen ovat vahva ja näkyvä osoitus kunnan tai kuntayhtymän sitoutumisesta oman toiminnan ympäristövaikutuksien vähentämiseen.

Energiankäytön tehostaminen

Energiankäyttöä kannattaa tehostaa kaikessa julkisen sektorin toiminnassa. Kiinteistöjen energianhallinta, energiatehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa ovat askel kohti kokonaisvaltaista energiankäytön tehostamistoimintaa.

Energiaopetus koulujen opetusohjelmiin

Energiaopetuksen integrointi koulujen opetusohjelmiin on myös tärkeä osa kokonaisvaltaista kestävän kehityksen perusteiden luomista, energiankäytön tehostamistoiminta yhtenä sen osana.


Sivua päivitetty viimeksi 11.10.2016

Tulosta sivu

Ajankohtaista