Energiakatselmukset

Energiakatselmustoiminnan tavoitteena on analysoida katselmoitavan kiinteistön energian käyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen.

Energiakatselmuksen avulla selvitetään myös mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Energiansäästöpotentiaalin lisäksi katselmusraportissa esitetään arvio ehdotettavien toimenpiteiden vaikutuksesta CO2-päästöihin.

Palvelu-, teollisuus- ja energia-alan energiakatselmusten toteutukseen asiakas voi hakea tukea työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Asuinkerrostalojen energiakatselmointiin käytetään katselmusmallia, joka on kehitetty tähän tarkoitukseen. Tukea asuinkiinteistön energiakatselmuksen tekemiseen voi hakea ympäristöministeriön asuinkiinteistöjen energia-avustustuksista.

Kuljetusketjujen energiakatselmus on tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltainen tarkastelu. Katselmuksesta hyötyvät etenkin kuljetuspalveluja hankkiva teollisuus, kaupanala ja kunnat. Kuljetusketjujen näkökulmasta tapahtuvalla energiatarkastelulla voidaan tehostaa energiankäyttöä ja vähentää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi energiakatselmus tarjoaa työkaluja kuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen logistiikan parantamiseen.

Kuljetusketjujen energiakatselmus kohdistetaan teollisuuden, kaupan ja kuntien raaka-aine- ja tuotekuljetusten energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.


Sivua päivitetty viimeksi 11.10.2016

Tulosta sivu