Koulut ja oppilaitokset

Energian ja materiaalien järkevä käyttö sekä niiden merkityksen ymmärtäminen on tärkeä kansalaistaito, joka on hyvä opettaa lapsille jo nuorena. Energia-asiat kuuluvatkin monipuoliseen perusopetukseen eri oppianeissa, varsinkin luonnontieteissä.

ope 2

Opitaan hauskasti energiasta!

Opetustyötä helpottamaan on saatavilla useita valmiita materiaaleja, jotka lähestyvät energiantuotantoon ja -käyttöön liittyvää tietoa erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen.

Löydät sivuiltamme energiansäästöön, uusiutuviin energialähteisiin ja kestävään kehitykseen liittyviä opetusmateriaaleja, opetusesimerkkejä ja vierailukohteita.

Toivomme sivujen antavan virikkeitä monipuoliseen ja innostavaan energia-asioiden opetukseen.


Sivua päivitetty viimeksi 16.8.2016

Tulosta sivu