Liikennejärjestelmä

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen pakokaasupäästöt heikentävät lisäksi paikallisesti ilmanlaatua. Tämä korostuu etenkin runsasliikenteisillä kaupunkialueilla.

Julkisella sektorilla on ratkaiseva rooli liikennejärjestelmän kehittämisessä sellaiseksi, että liikkumiseen ja kuljetuksiin tarvitaan nykyistä vähemmän autoja, ja että energiatehokkaammista kulkutavoista – kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteestä – tulisi autoille kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Julkinen sektori voi myös antaa määräyksiä ajoneuvojen energiankulutuksesta ja edistää taloudellista ajotapaa.

Paikallisliikenteen päästöt kuriin kunnissa

Kunnat voivat merkittävästi vaikuttaa liikenteen päästöjen vähenemiseen, sillä kaavoituksella ja yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan liikenteen määrään. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten kehittäminen on tärkeää. Liikennesuunnittelulla voidaan edistää myös liikenteen sujuvuutta, mikä vähentää päästöjä. Kuntalaisia voidaan myös kannustaa tiedotuksen ja markkinoinnin keinoin energiatehokkaaseen liikkumiseen kuten pyöräilyyn tai taloudellisen ajotapaan.

Julkisen sektorin työmatkat energiatehokkaiksi

Julkiset organisaatiot voivat vaikuttaa myös itse työnantajana oman henkilöstönsä liikkumistapoihin. Tavoitteena on henkilöstön työpaikan ja kodin välisten sekä työasiamatkojen ohjaaminen ympäristöystävällisempään ja energiatehokkaampaan suuntaan.


Sivua päivitetty viimeksi 1.12.2016

Tulosta sivu